Regler och priser

Här hittar du priser för samtliga gruppförsäkringar i Avanzas sortiment.

Livförsäkring med barnskydd (10-50 pbb)

                                     
Månadspremie per person 16-39 år
Månadspremie per person 40-54 år
Månadspremie per person 55-67 år
10 pbb
29 kr
68 kr
93 kr
20 pbb
58 kr
136 kr
186 kr
30 pbb
87 kr
204 kr
279 kr
40 pbb
116 kr
272 kr
372 kr
50 pbb
145 kr
340 kr
465 kr

Olycksfallsförsäkring

Månadspremie per person 16-67 år
20 pbb
46 kr
30 pbb
69 kr
40 pbb
92 kr
50 pbb
115 kr

Sjuk- & Olycksfallsförsäkring

                                     
Månadspremie per person 16-39 år
Månadspremie per person 40-54 år
Månadspremie per person 55-67 år
20 pbb
64 kr
98 kr
158 kr
30 pbb
96 kr
147 kr
237 kr
40 pbb
128 kr
196 kr
316 kr

Privat sjukvårdsförsäkring (PrivatAccess)

Månadspremie per person 16-39 år
Månadspremie per person 40-54 år
Månadspremie per person 55-67 år
Gruppmedlem medförsäkrad
296 kr
431 kr
518 kr
Alla arvsberättigade barn under 25 år:  362 kr 

Barn- och ungdomsförsäkring, sjuk- & olycksfall

Månadspremie (flerbarnspremie)
30 pbb
159 kr
40 pbb
212 kr
50 pbb
265 kr

Prisbasbelopp (pbb) 2016: 44 300 kr