Försäkringar för dig som är singel utan barn

Här får du veta vilka ersättningar du får om något skulle hända dig och varför man kan behöva privata försäkringar.

Få vård snabbare med en privat sjukvårdsförsäkring

När du har en sjukvårdsförsäkring kan du få vård snabbare än om du inte hade haft en försäkring. Genom att du får vård snabbare kan du också bli frisk snabbare och återgå till arbetet. Eftersom du är den enda som har inkomst i ditt hushåll kan det tyvärr bli väldigt dyrt att vara sjuk, och då är det en stor fördel att kunna tillfriskna fort och få tillbaka sin normala inkomst igen.

I Sverige omfattas du av vårdgarantin, det innebär att du har rätt att få vård inom en viss tid. Men det kan ta tid. Utan en sjukförsäkring kan det ta upp till tre månader innan du får besöka en specialist. Men med en sjukvårdsförsäkring kan du få privat specialistvård redan inom sju arbetsdagar och sedan påbörja behandling inom två veckor.

Så här fort kan du få hjälp

Få hjälp direkt online och få ersättning upp till högkostnadsskyddet

Om du har en sjukvårdsförsäkring får du ersättning för de utgifter du har för offentlig vård upp till högkostnadsskyddet, vilket du inte får i vanliga fall. Dessutom får du tillgång till E-vård som är en tjänst för vård och behandling av lättare sjukdomstillstånd på nätet. Följande besvär kan behandlas med E-vårdstjänsten: öron-, näs-, och halsinfektioner, hudbesvär, smärttillstånd, magbesvär, sömnproblem, urinvägsinfektioner och allergier.
från 296 kr/mån

Om du skulle råka ut för en olycka

Om du tvingas vara borta från ditt arbete på grund av ett olycksfall kan du få ersättning för utebliven inkomst av Försäkringskassan och från din arbetsgivares sjukförsäkring eller sjuklön.

Men ibland räcker det inte. Genom att teckna en olycksfallsförsäkring kan du bland annat stärka ditt skydd ytterligare om något skulle hända. Då kan du få upp till 6000 kr extra i månaden från din 29:e frånvarodag.

Utöver detta täcker även försäkringen läke- och tandläkarkostnader som kan bli rätt höga om olyckan skulle vara framme. Till exempel kan du få ersättning för kiropraktik, rehabilitering eller resekostnader.

Se hur mycket och hur snabbt du kan få ersättning

* Upp till 27 200 kr
** Upp till 28 000 kr. För delar av din lön som är mellan 28 000 - 102 500 är ersättningen 65%. För delar av din lön som är mellan 102 500 - 153 750 kr är ersättningen 32,5 %

Om du invalidiseras i olyckan kan du få ersättning

Om olycksfallet skulle leda till att du invalidiseras kan du få upp till ca 2,2 miljoner kronor i ersättning om du har tecknat en olycksfallsförsäkring. Eftersom det blir en stor livsomställning när man invalidiseras kan ersättningen betyda mycket.

Om du skulle råka ut för en olycka

Om du tvingas vara borta från ditt arbete på grund av ett olycksfall kan du få ersättning för utebliven inkomst av Försäkringskassan och från din arbetsgivares sjukförsäkring eller sjuklön.

Men ibland räcker det inte. Genom att teckna en olycksfallsförsäkring kan du bland annat stärka ditt skydd ytterligare om något skulle hända. Då kan du få upp till 6000 kr extra i månaden från din 29:e frånvarodag.

Utöver detta täcker även försäkringen läke- och tandläkarkostnader som kan bli rätt höga om olyckan skulle vara framme. Till exempel kan du få ersättning för kiropraktik, rehabilitering eller resekostnader.

Se hur mycket och hur snabbt du kan få ersättning

* Upp till 27 200 kr
** Upp till 28 000 kr. För delar av din lön som är mellan 28 000 - 102 500 är ersättningen 65%. För delar av din lön som är mellan 102 500 - 153 750 kr är ersättningen 32,5 %

Sjuk- och olycksfallsförsäkring - få ersättning även om du invalidiseras av sjukdom

Du kan teckna en kombinerad sjuk & olycksfallsförsäkring som, utöver allt som ingår i olycksfallsförsäkringen, ger dig ersättning om en sjukdom skulle leda till att du invalidiseras.

Om du skulle gå bort

En livförsäkring ger ett ekonomiskt skydd till de som du lämnar efter dig. Livförsäkringen kan till exempel vara bra om du har ett bolån och närstående som har gått i borgen för dig. Genom en livförsäkring får dina närstående ersättning som de kan använda för att betala av lånet. Annars får de betala av det med sina egna pengar.

Så här mycket får dina närstående i ersättning

Från
Ersättning
Privat livförsäkring
448 000 – 2 240 000 kr
Arbetet (TGL)
44 800 – 268 800 kr
från 29 kr/mån

Vi utgår från att du har ett heltidsarbete med en månadsinkomst och att du via ditt arbete har en tjänstepension med återbetalningsskydd, sjukförsäkring enligt ITP och en tjänstegrupplivförsäkring (TGL). Vi redovisar inte eventuell ersättning som du får via en arbetsskadeförsäkring om du råkar ut för ett olycksfall eller sjukdom under arbetstid.

Läs mer om regler och priser för alla försäkringar som du kan teckna hos oss