Försäkringar för par som inte har barn

Här får ni veta vilka ersättningar ni får om något skulle hända er och varför man kan behöva privata försäkringar.

Få vård snabbare med en privat sjukvårdsförsäkring

När du eller din partner har en privat sjukvårdsförsäkring kan ni få vård snabbare än om ni inte hade haft en försäkring. Genom att ni får vård snabbare kan ni också bli friska snabbare och återgå till arbetet. Det kan tyvärr bli väldigt dyrt att vara sjuk, och då är det en stor fördel att kunna tillfriskna fort och få tillbaka sin normala inkomst igen.

I Sverige omfattas ni normalt av vårdgarantin, det innebär att ni har rätt att få vård inom en viss tid. Men det kan ta tid. Utan en sjukförsäkring kan det ta upp till tre månader innan ni får besöka en specialist. Men med en sjukvårdsförsäkring kan ni få träffa en specialist och påbörja behandling redan inom två veckor.

Så här fort kan ni få hjälp

Få hjälp direkt online och få ersättning upp till högkostnadsskyddet

Om ni har sjukvårdsförsäkringar får ni ersättning för de utgifter ni har för offentlig vård upp till högkostnadsskyddet, vilket ni inte får i vanliga fall. Dessutom får ni tillgång till E-vård som är en tjänst för vård och behandling av lättare sjukdomstillstånd på nätet.
från 296 kr/mån

Om du eller din partner skulle råka ut för en olycka

Om du eller din partner tvingas vara borta från era arbeten på grund av att någon av er har råkat ut för ett olycksfall kan ni få ersättning för utebliven inkomst av Försäkringskassan och era arbetsgivares sjukförsäkringar eller sjuklön.

Men ibland räcker det inte. Genom att teckna en olycksfallsförsäkring kan ni bland annat stärka ert skydd ytterligare om något skulle hända. Då kan ni få upp till 6000 kr extra i månaden från er 29:e frånvarodag.

Utöver detta täcker även försäkringen läke- och tandläkarkostnader som kan bli rätt höga om olyckan skulle vara framme. Till exempel kan ni få ersättning för kiropraktik, rehabilitering eller resekostnader.

Se hur mycket och hur snabbt ni kan få ersättning

* Upp till 27 200 kr
** Upp till 28 000 kr. För delar av din lön som är mellan 28 000 - 102 500 är ersättningen 65%. För delar av din lön som är mellan 102 500 - 153 750 kr är ersättningen 32,5 %

Om någon av er invalidiseras i olyckan kan ni få ersättning

Om olycksfallet skulle leda till att du eller din partner invalidiseras kan ni få upp till ca 2,2 miljoner kronor i ersättning om ni har tecknat olycksfallsförsäkringar. Eftersom det blir en stor livsomställning när man invalidiseras kan ersättningen betyda mycket.

Sjuk-och olycksfallsförsäkring - få ersättning även om du invalidiseras av sjukdom

Ni kan även teckna en kombinerad sjuk & olycksfallsförsäkring som, utöver allt som ingår i olycksfallsförsäkringen, ger er ersättning om en sjukdom skulle leda till att ni invalidiseras.

Om du eller din partner skulle gå bort

Om du och din partner har bolån tillsammans kan ni underlätta för varandra om en av er skulle avlida. Genom att ni tecknar separata livsförsäkringar kan ni hjälpa den efterlevande att betala av lånet eller de kostnader som det medför. Om ni inte är gifta utan har en samborelation blir detta ännu viktigare eftersom sambos inte ärver av varandra, vilket gifta par gör.

Så här mycket får din efterlevande partner i ersättning

Från
Ersättning
Privat livförsäkring
448 000 – 2 240 000 kr
Arbetet
 
Värdet i tjänstepensionen
44 800 – 268 800 kr
från 29 kr/mån

Vi utgår från att du och din partner har ett heltidsarbete med en månadsinkomst och att ni via era arbeten har en tjänstepension med återbetalningsskydd, sjukförsäkring enligt ITP och en tjänstegrupplivförsäkring (TGL). Vi redovisar inte eventuell ersättning som ni får via en arbetsskadeförsäkring om ni råkar ut för ett olycksfall eller sjukdom under arbetstid.

Läs mer om regler och priser för alla försäkringar