• Torsdag 26/4 kl 7.00-7.45 uppdaterar vi sajten med ny funktionalitet och ökad stabilitet. Under tiden kan viss funktionalitet inkl. kontoöversikten vara otillgänglig eller visa fel information. Information om tidigare uppdateringar hittar du här.

Gruppförsäkring -
Ditt skydd om det oväntade händer

Få enkla och prisvärda försäkringar för dig och din familj som skyddar er om det oväntade skulle hända - dygnet runt. Via vår samarbetspartner EuroAccident kan du känna dig trygg om du eller någon i din familj skulle råka ut för sjukdom, olycksfall eller dödsfall.

Hur ser din livssituation ut?

Välj det alternativ som passar dig bäst för att få hjälp om hur du ska tänka och vad du kan välja för skydd.