Äntligen en fondförvaltning som inte kostar skjortan

  • Professionellt sparande med en knapptryckning

  • Låt proffsen göra jobbet åt dig

  • Marknadens lägsta avgifter

Fondförvaltning som inte kostar skjortan. Balansen mellan aktier och räntor ger olika risknivåer.

Hög risk. Investerar 100 % i noggrant 
utvalda aktiefonder.
Mer information
Medel risk. Investerar 75 % i 
aktiefonder och 25 % i räntefonder.
Mer information
Låg risk. Investerar 50 % i 
aktiefonder och 50 % i räntefonder.
Mer information
Total avgift
0,73 %
Investerar 100 % i noggrant utvalda aktiefonder. Fokus på Sverige, världen och tillväxtmarknader. Innehaven viktas om varje kvartal för att hålla risken på en konstant nivå. Innehav och historisk avkastning hittar du i fondöversikten.
Total avgift
0,70 %
Investerar 75 % i aktiefonder och 25 % i räntefonder för att uppnå ett sparande med medelhög risk. Fokus på Sverige, världen och tillväxtmarknader. Innehaven viktas om varje kvartal för att hålla risken på en konstant nivå. Innehav och historisk avkastning hittar du i fondöversikten.
Total avgift
0,68 %
Investerar 50 % i aktiefonder och 50 % i räntefonder för att uppnå ett sparande med låg risk. Fokus på Sverige, världen och tillväxtmarknader. Innehaven viktas om varje kvartal för att hålla risken på en konstant nivå. Innehav och historisk avkastning hittar du i fondöversikten.

Våra andra fonder

Avanza Auto

Missa inte Avanza Auto 1-6. Sex stycken specialfonder som förvaltas helt automatiskt av vårt fondbolag utifrån modern portföljteori.
Till Avanza Auto

Avanza Zero

Avanza Zero är våra kunders populäraste fond. Det är en indexfond helt utan avgifter som följer Stockholmsbörsens 30 mest omsatta bolag. 
Mer om Avanza Zero

Bli kund och kom igång på bara några minuter

Du betalar inga fasta avgifter för ett konto. Däremot får du en massa service och support. Välkommen!

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Faktablad och informationsbroschyr finns på www.avanzafonder.se