Äntligen en fondförvaltning som inte kostar skjortan

  • Professionellt sparande med en knapptryckning

  • Låt proffsen göra jobbet åt dig

  • Marknadens lägsta avgifter

Avanza Zero

Vår egen fond, Avanza Zero är Sveriges första fond utan avgifter. Fonden är alltså helt kostnadsfri- så som det borde vara. Läs gärna mer om Avanza Zero. 

 

AVANZA ZERO
Stäng
Det går inte att visa information för den valda tidsperioden.
Grafen med dagens kursutveckling visas när börsen öppnat.
Största innehav
Hennes & Mauritz AB
Nordea Bank AB
LM Ericsson Telephone Company
TeliaSonera AB
Svenska Handelsbanken Class A

Låga avgifter tack vare rabatter i de underliggande fondernas avgifter och en låg
förvaltningsavgift. Balansen mellan aktier och räntor ger olika risknivåer.

Hög risk. Investerar 100 % i noggrant 
utvalda aktiefonder.
Mer information
Medel risk. Investerar 75 % i 
aktiefonder och 25 % i räntefonder.
Mer information
Låg risk. Investerar 50 % i 
aktiefonder och 50 % i räntefonder.
Mer information
Förvaltningsavgift
0,49 %
Förvaltningsavgift underliggande fonder
0,17 %
Totala förvaltningsavgifter
0,66 %
Investerar 100 % i noggrant utvalda aktiefonder. Fokus på Sverige, världen och tillväxtmarknader. Innehaven viktas om varje kvartal för att hålla risken på en konstant nivå. Innehav och historisk avkastning hittar du i fondöversikten.
Förvaltningsavgift
0,49 %
Förvaltningsavgift underliggande fonder
0,16 %
Totala förvaltningsavgifter
0,65 %
Investerar 75 % i aktiefonder och 25 % i räntefonder för att uppnå ett sparande med medelhög risk. Fokus på Sverige, världen och tillväxtmarknader. Innehaven viktas om varje kvartal för att hålla risken på en konstant nivå. Innehav och historisk avkastning hittar du i fondöversikten.
Förvaltningsavgift
0,49 %
Förvaltningsavgift underliggande fonder
0,14 %
Totala förvaltningsavgifter
0,63 %
Investerar 50 % i aktiefonder och 50 % i räntefonder för att uppnå ett sparande med låg risk. Fokus på Sverige, världen och tillväxtmarknader. Innehaven viktas om varje kvartal för att hålla risken på en konstant nivå. Innehav och historisk avkastning hittar du i fondöversikten.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Faktablad och informationsbroschyr finns på www.avanzafonder.se