Våra egna fonder

Avanza USA –
billigast på marknaden

Avanza USA

Bara 0,17% i total avgift Bara 0,17% i total avgift

Sveriges billigaste USA-fond Sveriges billigaste USA-fond

Investerar i 150 aktier på den amerikanska marknaden Investerar i 150 aktier på den amerikanska marknaden

Avanza USA


Köp-/Säljavgift
0 kr
Total avgift
0,17 %
Total avgift
0,17 %
(varav 0,10 % i förvaltningsavgift)
Våra egna fonder

Avanza USA

Marknadens billigaste USA-fond

Bara 0,17 % i total avgift

Investerar i 150 aktier på den amerikanska marknaden

Avanza USA


Köp-/Säljavgift
0 kr
Total avgift
0,17 %
Total avgift
0,17 %
(varav 0,10 % i förvaltningsavgift)

Ännu en Avanzafond till ett oslagbart pris

Tidigare har vi gett dig världens billigaste globalfond, Avanza Global, som ger dig spridning världen över. Vi har också Avanza Zero, där du når Sverige gratis och Avanza Emerging Markets där du får marknadens billigaste exponering mot världens tillväxtmarknader.

Avanza USA är marknadens billigaste USA-fond. Att fonden också har en hög hållbarhetsnivå är vi självklart extra stolta över.

Så bara genom att köpa våra Avanzafonder får du en riktigt bra riskspridning till ett oslagbart pris. 

Till våra andra fonder

Marknadens (Sveriges) billigaste USA-fond för privatpersoner enligt information från Morningstar Direct. Avanza USA är en matarfond som placerar minst 85% (och i praktiken 100%) av sina medel i ett mottagarfondföretag. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avanza Global är den billigaste globalfonden som vänder sig till privatpersoner, enligt en undersökning gjord tillsammans med Morningstar Direct. Sveriges billigaste Emerging Markets fond för privatpersoner enligt information från Morningstar Direct.

Jämför gärna prisskillnaderna själv

Med Avanza USA investerar du nästan 20% billigare jämfört med det näst billigaste alternativet och nästan 40% billigare jämfört med snittet för en motsvarande fond.
Förvaltningsavgift
Total avgift

Avanza USA
0,10%
0,17%

DNB USA Indeks
0,20%
0,20%
Länsförsäkringar USA Indexnära
0,20%
0,20%
SPP Aktiefond USA
0,20%
0,22%
Swedbank Robur Access USA
0,20%
0,26%
Handelsbanken USA Ind Crit A1
0,20%
0,27%
Skandia Nordamerika Exponering
0,25%
0,27%
SEB Håll USA Indexnära D USD Lux
0,25%
0,31%
Listan visar de åtta billigaste USA-indexfonderna noterade i Sverige på sajten per den 201222. Se hela listan här

Mer information om fonden

Vanliga frågor

Hur kan priset vara så lågt? Och är den marknadens billigaste?

Genom att Avanza USA är en s.k. matarfond som investerar i indexfonden Amundi Index MSCI USA SRI kan vi hålla nere alla kostnader och avgifter. Vårt samarbete med Amundi gör det möjligt att erbjuda en så pass billig fond till våra kunder, där man dessutom får en bred exponering mot världsmarknaden. Det går däremot inte att köpa Amundi Index MSCI USA SRI via oss eller till det pris som du kan köpa Avanza USA för. 

Avanza USA är marknadens (Sveriges) billigaste USA-fond för privatpersoner enligt information från Morningstar Direct.

Till våra andra fonder

Vad betalar man egentligen för Avanza USA?
Den totala avgiften som du betalar är 0,17 %. Den består dels av Avanza Fonders förvaltningsavgift på 0,10%, avgiften för den underliggande fonden som är 0,065% samt transaktionskostnaderna i den underliggande fonden som uppskattas till 0,004%
Är Avanza USA en indexfond?
Avanza USA är en matarfond som investerar minst 85% (och i praktiken 100%) av sina medel i indexfonden Amundi Index MSCI USA SRI. Fonden har innehav i ca 150 värdepapper och investerar till största delen i den amerikanska marknaden. Avanza USA kommer alltså bete sig som en amerikansk indexfond även om den rent legalt är en s.k. matarfond.
Vad innebär en hög hållbarhetsnivå?

Avanza USA är en fond som har en hög hållbarhetsnivå. I indexet som fonden följer ingår de bolag som inom varje bransch bedöms ha en god bolagsstyrning och vara bäst på att hantera miljömässiga och sociala aspekter i sin verksamhet. Och dessutom exkluderas bolag med verksamhet inom branscher så som kontroversiella vapen, alkohol, pornografi och bolag med mer än 30% av intäkterna från förbränningskol.

MSCI har ett flertal olika hållbara index och det som fonden följer är för närvarande det index som har den högsta hållbarhetsnivån. Det är ett marknadsviktat index, där varje bolag kan väga max 5%. Vid indexsammansättningen beaktas hållbarhetsaspekter. 

Vad är en indexfond?
En indexfond är en fond som följer ett index. Du kan läsa mer om indexfonder i Akademin
Varför innehåller mottagarfonden hos Amundi bara ca 150 bolag när det breda MSCI USA innehåller ca 600 bolag?

MSCI har flera olika index för aktiemarknaderna. En investering i alla bolag i det breda indexet MSCI USA innebär att ingen hänsyn tas till hållbarhetsaspekter. Indexfonder som följer det breda USA-indexet investerar vanligen i nästan alla bolag som ingår i indexet, utan hänsyn till om de är bra/dåliga inom ESG (miljömässigt, socialt ansvarstagande respektive bolagsstyrning).

För oss är hållbarhet viktigt och alltfler kunder efterfrågar möjligheten att investera ansvarsfullt. Vi vill erbjuda en fond som integrerar hållbarhet i hög grad, utan att göra avkall på möjligheten till en god avkastning. Indexet som mottagarfonden hos Amundi följer har historiskt uppvisat en starkare risk- och avkastningsprofil än det breda MSCI USA-indexet.

Att vår fond följer ett smalare index och investerar i färre bolag innebär alltså inte att vi förväntar oss en svagare utveckling framöver. Dessutom uppvisar vårt index en hög följsamhet mot det breda USA-indexet.

Psst! Visste du att du även kan flytta hit fonder som du har på andra ställen? Psst! Visste du att du även kan flytta hit fonder som du har på andra ställen?

Avanza Akademin - Lär dig allt om fonder

Vilka typer av fonder
finns det?

Hur beskattas och deklareras fondhandel?

Vad kostar ett
fondsparande?