Fördjupad information om Avanza Global

Underlag granskning om "Världens billigaste globalfond"

Inför lanseringen av Avanza Global anlitade vi Morningstar Sverige för att ta fram en representativ lista med prisuppgifter över samtliga globala aktiefonder i världen för att kunna göra en relevant analys. Med listan som underlag undersökte vi om Avanza Global är världens billigaste globalfond eller om Avanzas kunder skulle kunna köpa en billigare globalfond någon annanstans.

Inom ramen för undersökningen sattes vissa urvalskriterier upp:

Enbart fonder riktade mot så kallade retailkunder skulle ingå, det vill säga

  • inte fonder eller andelsklasser som riktar sig mot institutionella kunder och därför inte är tillgängliga för retailkunder
  • inte så kallade nettoklasser, som förutsätter att kunden tillhandahålls, och betalar för, ytterligare någon tjänst som portföljförvaltning eller rådgivning
  • inte fonder med annan målgrupp än retail

Fonder med minsta insättning på över 50 000 i basvaluta selekterades bort

  • eftersom beloppsbegränsningen gör att fonden inte är tillgänglig för den genomsnittlige fondspararen

ETF:er och trackers selekterades bort

  • eftersom dessa är konstruerade och handlas på ett sätt som innebär kostnader och avgifter (så som courtage, spread, förvaringskostnader) som inte kan jämföras med kostnaderna för ett vanligt fondsparande  

Övrig selektering

  • fonder som har prestationsbaserad avgift eller är en tracker

Inom kategorin globala aktiefonder (se alla underkategorier i listan nedan) fanns vid tidpunkten för undersökningen 4690 olika fonder. Efter att ha tagit hänsyn till nämnda urvalskriterier fanns det 3326 fonder kvar, vilka undersökningen sedan baserades på. Samtliga av dessa fonder hade en högre löpande avgift (ongoing charge) än Avanza Global. Löpande avgift innehåller både en fondförvaltningsavgift och administrativa kostnader.

Listan sorterades efter lägst till högst årlig avgift (KIID ongoing charge) och lägst till högst fast förvaltningsavgift (management fee).

Resultatet av undersökningen visade att Avanza Global är den billigaste globala aktiefonden, som är riktad mot retailkunder, i världen. Morningstar Sverige (via Morningstar Direct) har bekräftat att de står bakom analysen och har godkänt att vara referens i all kommunikation vad gäller begreppet ”Världens billigaste globalfond”.

Avanza gör löpande uppföljning och vidtar kvartalsvis en ny undersökning för att säkerställa att påståendet om världens billigaste globalfond fortsatt är riktigt.

Globala aktiefonder - underkategorier
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
EAA Fund Global Small-Cap Equity
EAA Fund Global Large-Cap Value Equity
EAA Fund Other Equity
EAA Fund Global Equity Income
EAA Fund Global Flex-Cap Equity
EAA Fund Sweden/Global Equity
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
EAA Fund EUR Aggressive Allocation - Global
US Fund World Large Stock
EAA Fund Denmark Equity
US Fund Foreign Large Growth
EAA Fund Other
Mexico Fund Global Equity
US Fund Foreign Large Value
Canada Fund Global Equity
Canada Fund International Equity
US Fund Foreign Large Blend
US Fund Miscellaneous Region
US Fund Foreign Small/Mid Growth
Thailand Fund Foreign Investment Equity Fix Term
India Fund Global - Other
US Fund World Small/Mid Stock
US Fund Foreign Small/Mid Blend
Thailand Fund Foreign Investment Miscellaneous
Thailand Fund Global Equity
US Fund Large Blend
US Fund Foreign Small/Mid Value
China Fund QDII Global Equity
EAA Fund ILS Aggressive Allocation
Canada Fund Global Small/Mid Cap Equity
US Fund Large Growth
Malaysia Fund Equity - Global
Middle East Fund Global Equity
EAA Fund US Small-Cap Equity
Australia Fund Equity World Large Blend
Australia Fund Equity World Large Growth
Australia Fund Equity World - Currency Hedged
Australia Fund Equity World Large Value
Australia Fund Equity World Other
Japan Fund World Equity
Japan Fund World ex-Japan Equity
Japan Fund World Equity - JPY Hedged
NZ OE Equity Region World - Hedged
NZ OE Equity Region World Non-PIE
NZ OE Equity Region World
Australia Fund Equity World Mid/Small
Chile Fund Global Equity
Japan Fund World ex-Japan Equity - JPY Hedged
Brazil Fund Foreign Equity
Australia Fund Miscellaneous
Brazil Fund Restricted and Exclusive