Våra egna fonder

Avanza Global –
Världens billigaste globalfond

Bara 0,08% i total avgift Bara 0,08% i total avgift

Investera globalt på ett enkelt sätt Investera globalt på ett enkelt sätt

Sprid riskerna över fler än 23 marknader och 11 branscher Sprid riskerna över fler än 23 marknader och 11 branscher

Billigaste globalfonden enligt Morningstar-undersökning Billigaste globalfonden enligt Morningstar-undersökning

Avanza Global


Köp-/Säljavgift
0 kr
Total avgift
0,08%
Total avgift
0,08%
(varav 0,05 % i förvaltningsavgift)
Våra egna fonder

Avanza Global –
Världens billigaste globalfond

Bara 0,08% i total avgift

Investera globalt på ett enkelt sätt

Sprid riskerna över fler än 23 marknader och 11 branscher

Billigaste globalfonden enligt Morningstar-undersökning

Avanza Global


Köp-/Säljavgift
0 kr
Total avgift
0,08%
Total avgift
0,08%
(varav 0,05 % i förvaltningsavgift)

Varför Avanza Global?

Ja, varför inte är kanske en bättre fråga att ställa sig. Allt fler sparare väljer att investera sina pengar i olika typer av indexfonder. Såväl privatsparare som professionella investerare har insett hur svårt det är att själv slå index över tid.

För fonder som följer samma index så är egentligen den enda skillnaden priset. Vi tycker såklart att priset ska vara så lågt som bara möjligt. Därför utvecklade vi Avanza Global, vars underliggande placeringar följer världsindex billigare än någon annan. Den totala avgiften är nämligen bara 0,10% (varav förvaltningsavgift 0,05%).

Så om du inte har en förkärlek att betala betydligt mer för samma vara så är Avanza Global en självklarhet. 

Till våra andra fonder

Avanza Global är Årets sparnyhet enligt Privata Affärer
Avanza Global är en matarfond som placerar minst 85% av sina medel i ett mottagarfondföretag. Det är den billigaste globalfonden som vänder sig till privatpersoner, enligt en undersökning vi gjort tillsammans med Morningstar Direct. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. 

Jämför gärna prisskillnaderna själv

Förvaltningsavgift
Total avgift

Avanza Global
0,05%
0,10%

Länsförsäkringar Global Indexnära
0,20%
0,22%
DNB Global Indeks
0,20%
0,26%
Skandia Global Exponering A
0,25%
0,30%
SPP Aktiefond Global
0,30%
0,34%
Swedbank Robur Access Global
0,20%
0,34%
Swedbank Robur Access Edge Global A
0,20%
0,36%
Nordea Global Passiv Tillväxt SEK
0,40%
0,41%
Listan visar de sju billigaste globala indexfonderna noterade i Sverige på sajten per den 201222. Se hela listan här

Vad ingår i Avanza Global?

Branschfördelning

Teknik
19,7%
Finans
13,9%
Sjukvård
13,7%
Konsument, cyklisk
11,3%
Industri
10,4%
Kommunikation
9,7%
Konsument, stabil
8,4%
Råvaror
4,1%
Allmännyttigt
3,4%
Fastigheter
3,0%

Regionsfördelning

USA
66,2%
Japan
8,0%
Storbitannien
4,2%
Schweiz
3,4%
Kanada
3,1%
Frankrike
3,0%

Största innehav (och andel)

Apple (4,2%), Microsoft Corp (3,1%), Amazon.com (2,7%), Facebook A (1,3%), Alphabet C (1,0%), Alphabet A (1,0%), Tesla (0,9%), Johnson & Johnson (0,8%) Visa Inc (0,7%), JP Morgan Chase & Co (0,7%)

Mer information om fonden

Vanliga frågor

Hur kan priset vara så lågt? Och är den billigast i världen?

Genom att Avanza Global är en s.k. matarfond som investerar i den globala indexfonden Amundi Index MSCI World (som i sin tur följer indexet MSCI World Index) kan vi hålla nere alla kostnader och avgifter. Vårt samarbete med Amundi gör det möjligt att erbjuda en så pass billig fond till våra kunder, där man dessutom får en bred exponering mot världsmarknaden. Det går däremot inte att köpa Amundi Index MSCI World via oss eller till det pris som du kan köpa Avanza Global för. 

Vi har gjort en undersökning tillsammans med Morningstar Direct som visar att vi är billigast bland globalfonder som vänder sig till privatpersoner.

Till våra andra fonder

Om MSCI

I över 40 år har MSCIs forskningsbaserade index och analysverktyg hjälpt världens ledande investerare att bygga och förvalta bättre portföljer. MSCIs klienter förlitar sig på bolagets produkt- och tjänsteutbud för att få djupare förståelse för vad som driver avkastning och risk i deras portföljer, tillgångsklasser och innovativa research.

MSCIs produkt- och tjänsteutbud inkluderar index, analysmodeller, data, benchmarks för fastigheter och ESG-research.

MSCIs kunder inkluderar 99 av de 100 största kapitalförvaltarna enligt den senaste P&I-rankingen.

För mer information, besök MSCIs hemsida.

Vad betalar man egentligen för Avanza Global?
Den totala avgiften som du betalar är 0,10%. Den består dels av Avanza Fonders förvaltningsavgift på 0,05%, avgiften för den underliggande fonden som är 0,03% samt transaktionskostnaderna i den underliggande fonden som uppskattas till 0,03%
Är Avanza Global en indexfond?
Avanza Global är en matarfond som investerar minst 85% (och i praktiken 100%) av sina medel i den globala indexfonden Amundi Index MSCI World. Fonden har mer än 1500 värdepapper och investerar i marknader såsom USA, Kanada, Europa, Japan, och Asien. Avanza Global kommer alltså bete sig som en global indexfond även om den rent legalt är en s.k. matarfond.

Om MSCI

I över 40 år har MSCIs forskningsbaserade index och analysverktyg hjälpt världens ledande investerare att bygga och förvalta bättre portföljer. MSCIs klienter förlitar sig på bolagets produkt- och tjänsteutbud för att få djupare förståelse för vad som driver avkastning och risk i deras portföljer, tillgångsklasser och innovativa research.

MSCIs produkt- och tjänsteutbud inkluderar index, analysmodeller, data, benchmarks för fastigheter och ESG-research.

MSCIs kunder inkluderar 99 av de 100 största kapitalförvaltarna enligt den senaste P&I-rankingen.

För mer information, besök MSCIs hemsida.

Vad är en indexfond?
En indexfond är en fond som följer ett index. Läs mer om indexfonder i Akademin

Psst! Visste du att du även kan flytta hit fonder som du har på andra ställen? Psst! Visste du att du även kan flytta hit fonder som du har på andra ställen?

Avanza Akademin - Lär dig allt om fonder

Vilka typer av fonder
finns det?

Hur beskattas och deklareras fondhandel?

Vad kostar ett
fondsparande?