Våra egna fonder

Avanza Europa –
halva priset jämfört med snittet för liknande fonder

Avanza Europa

Bara 0,17% i total avgift Bara 0,17% i total avgift

Investerar i fler än 100 bolag Investerar i fler än 100 bolag

Sprider riskerna över 15 europeiska länder Sprider riskerna över 15 europeiska länder

Avanza Europa


Köp-/Säljavgift
0 kr
Total avgift
0,17 %
Total avgift
0,17 %
(varav 0,10 % i förvaltningsavgift)
Våra egna fonder

Avanza Europa

Halva priset jämfört med snittet för liknande fonder

Bara 0,17 % i total avgift

Investerar i fler än 100 bolag i 15 europeiska länder

Avanza Europa


Köp-/Säljavgift
0 kr
Total avgift
0,17 %
Total avgift
0,17 %
(varav 0,10 % i förvaltningsavgift)

Varför Avanza Europa?

Sen tidigare har vi Avanza Zero som är helt gratis och Avanza Global som är världens billigaste globalfond. Vi har också Avanza Emerging Markets och Avanza USA där du får marknadens billigaste exponering mot respektive marknader.

Med Avanza Europa investerar du på den europeiska marknaden till ett svårslaget pris. Att fonden också har en hög hållbarhetsnivå är vi självklart extra stolta över.

Så bara genom att köpa våra Avanzafonder får du en riktigt bra riskspridning till ett oslagbart pris. 

Till våra andra fonder

Avanza Europa är en matarfond som placerar minst 85% (och i praktiken 100%) av sina medel i ett mottagarfondföretag. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avanza Global är den billigaste globalfonden som vänder sig till privatpersoner, enligt en undersökning gjord tillsammans med Morningstar Direct. Sveriges billigaste Emerging Markets fond och USA-fond för privatpersoner enligt information från Morningstar Direct.

Jämför gärna prisskillnaderna själv

Med Avanza Europa investerar du mer än 25% billigare jämfört med det näst billigaste alternativet och under halva priset jämfört med snittet för en motsvarande fond.
Förvaltningsavgift
Total avgift

Avanza Europa
0,10%
0,17%

Länsförsäkringar Europa Indexnära
0,20%
0,23%
SPP Aktiefond Europa
0,20%
0,23%
Skandia Europa Exponering
0,25%
0,29%
Handelsbanken Europa Index Crit A1
0,20%
0,32%
DNB Europa Indeks A
0,20%
0,33%
SEB Hållbar Europa Indexnära C EUR - Lux
0,25%
0,37%
Swedbank Robur Access Europa
0,20%
0,38%
SPP Europa Plus A
0,40%
0,50%
Öhman Etisk Index Europa
0,65%
0,78%
Listan visar de nio billigaste Europa-indexfonderna noterade i Sverige på sajten per den 201222. Se hela listan här

Största innehav (och andel)

ASML Hldg (5,4%), Novo Nordisk B (4,4%), Roche Holding (4,3%) Total SE (4,0%), Siemens (3,9%), Allianz SE (3,7%) SAP (3,5%), Schneider Electric SE (2,9%), L'Oreal SA (2,8%), Unilever Plc (GB) (2,7%)

Mer information om fonden

Vanliga frågor

Hur kan priset vara så lågt?

Genom att Avanza Europa är en så kallad matarfond som investerar i indexfonden Amundi Index MSCI Europe SRI kan vi hålla nere alla kostnader och avgifter. Vårt samarbete med Amundi gör det möjligt att erbjuda en så pass billig fond till våra kunder, där man dessutom får en bred exponering mot den europeiska marknaden. Det går däremot inte att köpa Amundi Index MSCI Europe SRI via oss eller till det pris som du kan köpa Avanza Europa för. 

Till våra andra fonder

Vad betalar man egentligen för Avanza Europa?
Den totala avgiften som du betalar är 0,17 %. Den består dels av Avanza Fonders förvaltningsavgift på 0,10%, avgiften för den underliggande fonden som är 0,065% samt transaktionskostnaderna i den underliggande fonden som uppskattas till 0,00%
Är Avanza Europa en indexfond?

Avanza Europa kommer bete sig som en europeisk indexfond även om den rent legalt är en s.k. matarfond.

Avanza Europa är en matarfond som investerar minst 85% (och i praktiken 100%) av sina medel i indexfonden Amundi Index MSCI Europe SRI. Fonden har innehav i ca 109 värdepapper och investerar på den europeiska marknaden. 

Vad innebär en hög hållbarhetsnivå?

Avanza Europa är en fond som har en hög hållbarhetsnivå. I indexet som fonden följer ingår de bolag som inom varje bransch bedöms ha en god bolagsstyrning och vara bäst på att hantera miljömässiga och sociala aspekter i sin verksamhet. Och dessutom exkluderas bolag med verksamhet inom branscher såsom kontroversiella vapen, alkohol, pornografi i varierande utsträckning och bolag med mer än 30% av intäkterna från förbränningskol.

MSCI har ett flertal olika hållbara index och det som fonden följer är för närvarande det index som har den högsta hållbarhetsnivån. Det är ett marknadsviktat index, där varje bolag kan väga max 5%. Vid indexsammansättningen beaktas hållbarhetsaspekter. 

Vad är en indexfond?
En indexfond är en fond som följer ett index. Du kan läsa mer om indexfonder i Akademin
Varför innehåller mottagarfonden hos Amundi bara ca 100 bolag när det breda MSCI Europa innehåller ca 400 bolag?

MSCI har flera olika index för aktiemarknaderna. En investering i alla bolag i det breda indexet MSCI Europa innebär att ingen hänsyn tas till hållbarhetsaspekter. Indexfonder som följer det breda Europaindexet investerar vanligen i nästan alla bolag som ingår i indexet, utan hänsyn till om de är bra/dåliga inom ESG (miljömässigt, socialt ansvarstagande respektive bolagsstyrning).

För oss är hållbarhet viktigt och allt fler kunder efterfrågar möjligheten att investera ansvarsfullt. Vi vill erbjuda en fond som integrerar hållbarhet i hög grad utan att göra avkall på möjligheten till en god avkastning, så därför har vi utvärderat olika alternativ. 

Indexet som mottagarfonden hos Amundi följer har lägre risk än i det breda indexet och har haft högre avkastning historiskt. Så att vår fond följer ett smalare index och investerar i färre bolag innebär alltså inte att vi förväntar oss en svagare utveckling framöver.

Psst! Visste du att du även kan flytta hit fonder som du har på andra ställen? Psst! Visste du att du även kan flytta hit fonder som du har på andra ställen?

Avanza Akademin - Lär dig allt om fonder

Vilka typer av fonder
finns det?

Hur beskattas och deklareras fondhandel?

Vad kostar ett
fondsparande?