Portföljgeneratorn

Skapa en femstjärnig fondportfölj med bara några klick

Som kund kan du skapa
din egen fondportfölj

1 Välj fondportfölj

Försiktiga portföljen

 • Lägst förväntad avkastning
 • Lägst risk
 • Sparhorisont under 3 år

Den försiktiga portföljen är den som har lägst risk av våra portföljer, men den har också lägst förväntad avkastning. Den här portföljen passar dig som vill spara på kort sikt (under 3 år) och nöjer dig med en lägre avkastning till förmån för en stadigare utveckling. Den försiktiga portföljen består av 80 % räntefonder och 20 % aktiefonder, varav hälften är globalfonder och hälften Sverigefonder. Om du skulle vilja ändra den procentuella fördelningen kan du göra det här nedanför.

Balanserade portföljen

 • Låg förväntad avkastning
 • Låg risk
 • Sparhorisont 3-5 år

Om du har tänkt spara på lite längre sikt, runt 3-5 år, kan du låta din portfölj bestå av mer aktiefonder, då det ökar sannolikheten för högre avkastning. Den Balanserade portföljen består av 60 % aktiefonder, så som global-, tillväxt- och Sverigefonder. Resterande 40 % placeras i räntefonder. Om du skulle vilja ändra den procentuella fördelningen kan du göra det här nedanför.

Avkastningsportföljen

 • Medel förväntad avkastning
 • Medel risk
 • Sparhorisont 5-10 år

Alla vi som investerar vill såklart ha så hög avkastning som möjligt och sparar du på längre sikt, 5-10 år, så är det historiskt motiverat att ha en större andel aktiefonder i portföljen och alltså ta lite mer risk. Portföljen har totalt 80 % aktiefonder bestående av både globala-, tillväxt- och Sverigefonder. Resterande 20 % placeras i räntefonder. Om du skulle vilja ändra den procentuella fördelningen kan du göra det här nedanför.

Barnportföljen

 • Hög förväntad avkastning
 • Hög risk
 • Sparhorisont över 10 år

Vill du ge ditt barn en bra start på vuxenlivet? Allt fler väljer att spara till sina barn under en längre tid, till exempel fram till att barnet fyller 20 år. Det är därför historiskt motiverat att låta majoriteten av sin portfölj bestå av aktiefonder, eftersom det kan ge en högre förväntad avkastning över tid. Barnportföljen består av 90 % aktiefonder och 10 % räntefonder. Om du skulle vilja ändra den procentuella fördelningen kan du göra det här nedanför.

Framtidsportföljen

 • Högst förväntad avkastning
 • Högst risk
 • Sparhorisont över 10 år

Som vid allt långsiktigt sparande så talar historien sitt tydliga språk. Det har alltid varit att föredra att spara i aktiefonder över en lång tid, om du är ute efter hög avkastning. Om du exempelvis sparar till din pension och har många år kvar till den efterlängtade 65-årsdagen så är det historiskt motiverat att placera 100 % i aktiefonder, vilket vår Framtidsportfölj består av. Om du skulle vilja ändra den procentuella fördelningen kan du göra det här nedanför.

2 Välj vad du vill göra

Vilket konto vill du köpa fonderna på?

Du måste vara inloggad för att kunna välja konto.

Hur mycket vill du spara varje månad?

Vad roligt att du vill spara mer än kr! Skriv in summan du vill spara i fältet till vänster.

Minsta sparande På grund av ändrad fördelning behöver ditt totalbelopp uppgå till minst kr.

Om du månadssparar i år med % årsavkastning får du
Uträkningen är endast ett exempel. Så har vi räknat

Så har vi räknat

Uträkningen baseras på månatligt sparbelopp, vald sparhorisont och avkastning. Du kan själv ändra de förifyllda värdena. Den årliga avkastningen beräknas som effektiv årsavkastning och realiseras varje månad tillsammans med ackumulerat kapital.

Förifyllt värde för årlig avkastning baseras på genomsnittlig avkastning de tio senaste åren för valbara fonder som ingår i respektive fondkategori hos Morningstar, viktad efter standardallokering i varje portfölj. Räkneexemplet bygger på förenklingar, särskilt avseende långa tidsserier. Uträkningen är endast avsedd som ett exempel och tar inte heller hänsyn till eventuella skatteeffekter, valutakursförändringar eller avgifter varvid såväl positiva som negativa avvikelser kan förekomma beroende på utvecklingen i de fonder som du väljer.

Tänk på att handel med fonder alltid innebär en risk och att historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Hur mycket vill du spara?

Vad roligt att du vill spara mer än kr! Skriv in summan du vill spara i fältet till vänster.

Minsta sparande På grund av ändrad fördelning behöver ditt totalbelopp uppgå till minst kr.

Din fondportfölj har ändrats

Du har gjort ändringar som kan påverka fondförslagen. För att du ska få rätt fonder för de val du har gjort behöver du generera en ny portfölj.

3 Din fondportfölj

Här ser du en fondportfölj utifrån de val du har gjort. Fondportföljen visar alltid de två fonder inom varje kategori som är högst rangordnade efter högsta möjliga rating från Morningstar i kombination med lägst förvaltningsavgift. Fonderna tilldelas lika stora andelar av den totala procenten inom respektive kategori. Om ditt sparbelopp inte räcker för att kunna köpa två fonder inom en kategori visas bara en fond.

Vill du se fler fonder i listorna, rangordna fonderna efter andra kriterier eller ändra innehållet i din fondportfölj kan du göra det under ”ändra”.

Vad tar Morningstars rating hänsyn till?

 • Samtliga avgifter, inklusive förvaltningsavgift
 • Riskjusterad avkastning de senaste tre, fem och tio åren
 • Jämförs med andra fonder inom samma kategori
Andel Avgift Utv. 1 år Utv. 3 år Utv. 5 år Morningstar Ägare Faktablad

Andel
Lägsta belopp Avgift Utv. 1 år 3 år 5 år Ägare Faktablad
_ %

Okänt fel

Stäng

Räkneexempel totala avgifter

Här ser du hur mycket ditt sparande påverkas av avgifterna som tas ut i produkten. Avgifterna är ett estimat och till för att du ska kunna sätta avgifterna i relation till sparandets utveckling. Utvecklingen som anges är endast ett exempel och alltså ingen prognos för hur produktens avkastning kommer bli. Den faktiska kostnaden kommer visas i ditt årsbesked.

Information om avgifter saknas

ingen rating -
Totalt

Summering

Avgift Utveckling 1 år Utveckling 3 år Utveckling 5 år
Genomsnittliga värden

Informationen är hämtad

Jag är medveten om att portföljen ovan endast är ett förslag och att Avanza ej kan hållas ansvariga för eventuella risker eller avkastning. Jag har även tagit del av fondfaktablad för de fonder jag har valt att inkludera i portföljen.

Vill du köpa den här portföljen?

Fond Belopp Fördelning
SEK %
Konto
Totalt belopp
SEK

Efter att köpet är genomfört hittar du fonderna på din kontoöversikt.

Spara fondfördelning

Tidigare fondfördelning

Fond Fördelning i %
%
Fonder %
Likvida medel %

Ny fondfördelning

Fond Fördelning i %
%
Fonder %
Likvida medel %

Något gick fel vid omplaceringen av din tjänstepension.
Var god försök igen, eller kontakta kundtjänst om problemet kvarstår (08-562 250 00).

Vill du ändra till den här fondfördelningen för framtida insättningar på din tjänstepension?

Viktig information
Innan en investering i en fond bör du ta del av faktablad och informationsbroschyr för fonden. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.