Detta är en annons från Danske Invest.

3 anledningar för att välja en global indexfond

1. Sprid riskerna

Det är viktigt att sprida sina investeringar mellan olika tillgångsslag och marknader. En global indexfond ger tillgång till den globala aktiemarknaden och erbjuder därmed ett enkelt sätt att sprida riskerna i portföljens aktiekomponent

2. Enkelt, transparent och smidigt

En av de stora fördelarna med en global indexfond är att det är enkelt att köpa och sälja andelar, samt att du hela tiden kan vara säker på vilken exponering du får. Det är något som kan användas som ett led i att justera portföljen över tid beroende på hur de finansiella marknaderna utvecklas.

Fonden Danske Invest Global Index kan handlas dagligen, vilket gör den till en lämplig investeringskomponent för både privatpersoner och institutionella investerare.

3. För både engångsinsättningar och löpande sparande

En global indexfond kan användas både i samband med engångsinsättningar och för investeraren som vill ha ett fast månadssparande. Det gör det enkelt att få en bättre kontroll över sitt sparande, både löpande och när möjligheter ges att spara lite extra. Fonden finns både tillgänglig via finansiella rådgivare och banker, samt via nätmäklare.

Sammanfattningsvis kan det vara ett förnuftigt beslut att ha med en global indexfond i portföljen, både under perioder med hög volatilitet och som en grundpelare i portföljen, som sprider riskerna mot bakgrund av dess globala aktieexponering. Det är helt enkelt en lösning som är väldigt praktisk att ha med i verktygslådan. Notera att fonden är passivt förvaltad och därmed i hög grad följer utvecklingen i jämförelseindexet. 

Korta Fakta

Fondbolag:

Danske Invest

Fondens namn:


Danske Invest Global Index

 

Förvaltningsavgift:


0,44%

 

Minsta köp:

200 SEK

Minsta månadsspar:

200 SEK

Risknivå:

5/7

Fondens startdatum:

2000-09-26

Handlas:

Dagligen

Avkastning sedan start, Danske Invest Global Index

Fonden investerar i globala aktier och förvaltas med målet att ge en avkastning som motsvarar fondens jämförelseindex. Fonden är med andra ord en passivt fövaltad indexfond. Valutarisk förekommer i fonden.

Danske Invest Global Index
Stäng
Det går inte att visa information för den valda tidsperioden.
Grafen med dagens kursutveckling visas när börsen öppnat.

Välkommen till Investorview.se

Vad är investorview.se?

Investorview.se är en ny webbplats från Danske Invest. Där delar vi med oss av våra kunskaper om placeringar.

Tanken är att investorview.se skall fungera som inspiration för stora och små placerare, finansiella rådgivare, ekonomijournalister och alla andra som är intresserade av finansmarknaderna.

Vad kan du läsa om på investorview.se?

På investorview.se skriver vi om nya trender och aktuella händelser på finansmarknaderna. Där hittar du även kommentarer och analyser från experter inom placeringsområdet.

Vilka är det som gör investorview.se?

Innehållet på webbplatsen levereras av ekonomijournalisterna på Danske Invests egen redaktion, i nära samarbete med analytiker, fondförvaltare och andra investeringsspecialister såväl interna som externa.

Investorview

  Våra fonder

  Danske Invest erbjuder ett heltäckande fondsortiment. Gemensamt för våra produkter är att förvaltaren finns lokalt representerad på den marknad fonden investerar i. Vi tror nämligen att lokal insikt och närvaro är en förutsättning för att över tid kunna leverera en positiv meravkastning jämfört med våra konkurrenter.

  Våra fonder

  Om Danske Invest

  Med rötter som går tillbaka till 1928, är Danske Invest idag en av Nordens äldsta och största kapitalförvaltare. Danske Invests fonder distribueras i större delen av Europa och förvaltar ett samlat kapital på över 100 miljarder Euro. Vårt utbud omfattar mer än 300 aktie-, ränte- och blandfonder samt ett flertal hedgefonder.

  Danske Invest erbjuder privata och institutionella investerare ett brett utbud i världsklass inom samtliga huvudkategorier. Vår välgrundade investeringsprocess och kundservice strävar efter att leverera ett brett utbud av fondalternativ av oöverträffad karaktär. Danske Invests fonder är tillgängliga via banker, plattformar, kapitalförvaltare och försäkringsbolag i stora delar av Europa.

  Global expertis med lokal närvaro

  Danske Invest kännetecknas av att vara ett fondbolag med mångårig erfarenhet av kapitalmarknader vilket har mynnat ut i flerfaldiga priser från diverse marknadsaktörer. Som ett led i att säkerställa ett konkurrenskraftigt utbud av framgångsrika fonder drar Danske Invest nytta av ett globalt nätverk av professionella rådgivare. Vår tro är att investeringar hanteras mest fördelaktigt av professionella rådgivare med fördjupad insikt i de lokala marknader som de ansvarar för. Det säkerställer att vårt utbud till var en tid erbjuder investerarna världsledande fondförvaltning.

  Tänk på risken

  Faktablad och Informationsbroschyr finns att tillgå på danskeinvest.se. Kom ihåg att investeringar i aktier alltid är förenat med risk och att du i värsta fall kan förlora hela ditt investerade kapital. Konsultera alltid en rådgivare innan du gör en investering, och ta reda på om en viss investering passar din investeringsprofil.