Detta är en annons från Danske Invest.

Brexit har ökat risken för ett fortsatt skakigt börsklimat i Europa. Det är ett fördelaktigt klimat för aktiefonder med högutdelande aktier, som Danske Invest Europe High Dividend, då de brukar gå bättre än marknaden under orostider. 

Det är välkänt bland investerare att högutdelande bolag brukar klara sig bättre än aktiemarknaden som helhet under perioder med svag utveckling och hög volatilitet. Det beror på att dessa bolag oftast har en högre stabilitet i sin verksamhet än genomsnittet vilket även ger dem utrymme att dela ut kapital till sina aktieägare år efter år. 

Enligt Peter Nielsen, som förvaltar Danske Invest Europe High Dividend, har fondens strategi med fokus på högutdelande kvalitetsbolag visat sig vara framgångsrik hittills i år.

– Jämfört med 2015 har det varit mer turbulent på de finansiella marknaderna hittills i år med en nedgång för oljepriset i början av året, en finanssektor som påverkats negativt av de låga räntenivåerna och oron kring EU-omröstningen i Storbritannien. Det är en fördelaktig situation för högutdelande aktier vilket också har visat sig i fondens framgångsrika resultat jämfört med index.

Finans och telekom intressanta sektorer

Överlag ser Peter Nielsen positivt på resten av 2016 och det kommande året, och han menar att det i dagsläget finns flera intressanta sektorer med bolag som passar in i fondens strategi.

– Det finns ett antal finansbolag och nordiska banker som är attraktiva då sektorn värderas väl lågt idag även med tanke på lågränteklimatet. Gas- och elbolag som verkar på reglerade marknader är en annan sektor som vi gillar då de kombinerar 5-6 procents utdelning med låg risk. Vissa telekombolag är också intressanta även om det gäller att vara betydligt mer försiktig inom denna sektor då kundbasen är betydligt mer lättrörlig, säger Peter Nielsen.

Korta Fakta

Fondbolag:

Danske Invest

Fondens namn:


Danske Invest Europe High Dividend A
Förvaltningsavgift:
1,5%

Minsta köp:

200 SEK

Minsta månadsspar:

200 SEK

Risknivå:

6/7

Fondens startdatum:

2001-02-13

Handlas:

Dagligen

Avkastning 5 år, Danske Invest High Dividend A

Danske Invest SICAV Europe High Div A
Stäng
Det går inte att visa information för den valda tidsperioden.
Grafen med dagens kursutveckling visas när börsen öppnat.

Välkommen till Investorview.se

Vad är investorview.se?

Investorview.se är en ny webbplats från Danske Invest. Där delar vi med oss av våra kunskaper om placeringar.

Tanken är att investorview.se skall fungera som inspiration för stora och små placerare, finansiella rådgivare, ekonomijournalister och alla andra som är intresserade av finansmarknaderna.

Vad kan du läsa om på investorview.se?

På investorview.se skriver vi om nya trender och aktuella händelser på finansmarknaderna. Där hittar du även kommentarer och analyser från experter inom placeringsområdet.

Vilka är det som gör investorview.se?

Innehållet på webbplatsen levereras av ekonomijournalisterna på Danske Invests egen redaktion, i nära samarbete med analytiker, fondförvaltare och andra investeringsspecialister såväl interna som externa.

Investorview

  Våra fonder

  Danske Invest erbjuder ett heltäckande fondsortiment. Gemensamt för våra produkter är att förvaltaren finns lokalt representerad på den marknad fonden investerar i. Vi tror nämligen att lokal insikt och närvaro är en förutsättning för att över tid kunna leverera en positiv meravkastning jämfört med våra konkurrenter.

  Våra fonder

  Om Danske Invest

  Med rötter som går tillbaka till 1928, är Danske Invest idag en av Nordens äldsta och största kapitalförvaltare. Danske Invests fonder distribueras i större delen av Europa och förvaltar ett samlat kapital på över 100 miljarder Euro. Vårt utbud omfattar mer än 300 aktie-, ränte- och blandfonder samt ett flertal hedgefonder.

  Danske Invest erbjuder privata och institutionella investerare ett brett utbud i världsklass inom samtliga huvudkategorier. Vår välgrundade investeringsprocess och kundservice strävar efter att leverera ett brett utbud av fondalternativ av oöverträffad karaktär. Danske Invests fonder är tillgängliga via banker, plattformar, kapitalförvaltare och försäkringsbolag i stora delar av Europa.

  Global expertis med lokal närvaro

  Danske Invest kännetecknas av att vara ett fondbolag med mångårig erfarenhet av kapitalmarknader vilket har mynnat ut i flerfaldiga priser från diverse marknadsaktörer. Som ett led i att säkerställa ett konkurrenskraftigt utbud av framgångsrika fonder drar Danske Invest nytta av ett globalt nätverk av professionella rådgivare. Vår tro är att investeringar hanteras mest fördelaktigt av professionella rådgivare med fördjupad insikt i de lokala marknader som de ansvarar för. Det säkerställer att vårt utbud till var en tid erbjuder investerarna världsledande fondförvaltning.

  Tänk på risken

  Faktablad och Informationsbroschyr finns att tillgå på danskeinvest.se. Kom ihåg att investeringar i aktier alltid är förenat med risk och att du i värsta fall kan förlora hela ditt investerade kapital. Konsultera alltid en rådgivare innan du gör en investering, och ta reda på om en viss investering passar din investeringsprofil.