Köp fonden direkt hos Avanza genom att bli kund på 3 min med BankID

FMG China Fund A USD

 • Köp Månadsspara
 • +/-
  -
 • 3 mån.
  -11,76 %
 • 1 år
  -17,43 %
 • Handlas i
  USD
 • Risk
  -
 • Morningstar rating
   -
 • Kursdatum
FMG China Fund A USD
   • Världsindex
   • DJ World Index
   • OMX Nordic PI
   • OMX Nordic 40
   • SIX Portfolio Return Index
   • SIX30 Return Index
   • OMX Stockholm 30
   • OMX Stockholm PI
   • OMX Helsinki 25
   • OMX Copenhagen 20
   • OSEBX Oslo
   • Dow Jones
   • NASDAQ
   • DJ USA
   • NASDAQ 100 Index
   • DJ Canada
   • DAX
   • DJ UK
   • Nikkei
   • Hang Seng
   • OMX Stockholm GI
   • Branschindex
   • Energi
   • Finans&Fastighet
   • Fordon och reservdelar
   • Hälsovård
   • Industrivaror
   • Konsumenttjänster
   • Konsumentvaror
   • Kraftförsörjning
   • Livsmedel
   • Material
   • Resor och Fritid
   • Teknologi
   • Telekom
   • Räntor
   • 3-mån stibor
   • 3-mån ränta
   • 5-mån ränta
   • 5-års ränta
   • 10-års ränta
   • Valutor
   • EUR/SEK
   • USD/SEK
   • CAD/SEK
   • DKK/SEK
   • NOK/SEK
   • AUD/SEK
   • GBP/SEK
   • CHF/SEK
   • JPY/SEK
   • EUR/USD
   • USD/JPY
   • EUR/GBP
   • AUD/USD
   • USD/CAD
   • GBP/USD
   • EUR/CHF
   • USD/DKK
   • USD/NOK
   • EUR/NOK
   • Råvaror
   • Aluminium
   • Bly
   • Guld
   • Koppar
   • Nickel
   • Olja
   • Silver
   • Zink
  • Mina transaktioner
  • Antal ägare
  • Linje
  • Candlestick
  • OHLC
  • Högst / Lägst
Rita
Linje
Rektangel
Cirkel
Text
Välj
Bakgrundsfärg
Linjefärg
Ta bort

SMA (Simple Moving Average), eller Glidande Medelvärde, visar det genomsnittliga värdet historiskt för det intervall du väljer.

Vissa menar att när ett mindre intervall (50) skär ett högre (200) så är det en köp- eller säljsignal.

EMA (Exponential Moving Average), eller Exponentiellt Glidande Medelvärde, visar ett viktat medelvärde historiskt för det intervall du väljer. Skillnaden mot SMA (Glidande medelvärde) är att istället för att alla punkter har lika stor inverkan så får de punkter som är närmare mer vikt än de första i serien.

Detta leder till att EMA rör sig snabbare än SMA.RSI (Relative Strength Index) kan bland annat användas för att se om en aktie är så kallad överköpt/såld. För varje punkt som en aktie går ner så sjunker RSI, och går den upp så höjs RSI.

Vid ett högt värde kan en aktie anses överköpt, och vid ett lågt för översåld. I dessa lägen så brukar man anse att det är dags för en rekyl åt motsatt håll. Vanligt förekommande gränsvärden är 30 för översåld och 70 för överköpt.MACD (Moving Average Convergence Divergence) fås fram genom att subtrahera två stycken EMA-värden (kort - lång), som komplement finns även ett signal-EMA baserat på det framtagna MACD-värdet. Differensen mellan dessa två (MACD och Signal) visualiseras i form av staplar.

MACD används ofta för att både uttyda en trend samt hitta momentum i ett värdepapper.
Stochastic används som en momentumindikator för att se om en aktie är överköpt eller översåld. Indikatorn består utav ett signalvärde(K) som jämför aktiens stängningsvärde relativt högsta/lägsta kurs inom samma period.

Känsligheten för indikatorn justeras sedan med ett periodvärde(D) (SMA, vanligtvis 3).

Köp-och säljsignal brukar anses inträffa när signalvärdet korsar periodvärdet.


Bollinger Band är en indikator som använd dels för att se om en aktie är överköpt/såld men också för att förutspå ökad volatilitet.

Indikatorn mäter standardavvikelsen (standard 2) utifrån ett SMA (standard 20). Detta representeras sedan av två "band" runt SMA.

Att banden tajtas ihop anses av vissa som ett tecken på att volatiliteten i aktien kommer öka.
Man brukar även anse att en aktie är överköpt om kursen rör sig i den övre delen av banden och översåld om den rör sig i den nedre.

Du kan antingen radera eller skriva över en befintlig mall

{point.text}

{point.intro}

{series.name} {point.y} %
{series.name} {point.y}
{point.key}
{series.name}
 • O: {point.open}
 • H: {point.high}
 • L: {point.low}
 • C: {point.close}
 • Typ{point.transactionType}
 • Dag{point.x:%e %b}
 • Antal{point.volume}
 • Kurs{point.price:.2f} SEK
 • {point.reportType}
 • {point.amountPerShare} SEK / aktie
 • {point.messageType}

Om du hade sparat 1000 SEK varje månad i 1 år hade du i normalfallet haft 12 934 SEK (varav 934 SEK är vinst).

Sparhorisont Investerat Medianvinst Pos. utfall
1 år 12 000 SEK 934 SEK 100,00%
3 år - - -
5 år - - -
10 år - - -
Tidsperiod +/- % SEK +/- % USD
En dag - -
En vecka - -
En månad -6,14 -3,65
Tre månader -11,76 -11,49
Sex månader -19,26 -18,53
Sedan årsskiftet -17,43 -23,74
Ett år -17,43 -23,74
Tre år -7,24 -11,79
Fem år 70,70 23,66
Tio år 78,35 59,08
Förmögenhet (MSEK)
13,38
Standardavvikelse
0,00 %
Sharpe ratio
0,00
Antal ägare hos Avanza
1
Produktens avgift
-
Varav fast förvaltningsavgift
2,00%
Se räkneexempel och specifikation

Avgifter
FMG China Fund A USD

Stäng

Denna information kräver inloggning

Minsta köpbelopp
0 SEK
Minsta köpbelopp vid månadssparande
0 SEK
Stopptid
13:00
Affärsdag köp
Samma dag
Affärsdag sälj
Samma dag
Syns på kontot köp
Samma dag
Syns på kontot sälj
Samma dag
PPM-nummer
-
Belåningsvärde
0 %
Övrigt
Handel i fonden sker månadsvis per den första bankdagen i månaden. Säljorder ska registreras senast kl 13:00 den 19:e i månaden. Vid helgdag flyttas orderdagen till närmast föregående bankdag. Affären syns på kontot c:a 3 veckor efter handelsdagen. Inlösen med 45 bankdagars notis.
Fonden placerar i kinesiska aktier och aktier i bolag som är knutna till den kinesiska aktiemarkanden. Fonden förvaltas av ett flertal oberoende lokala förvaltare med kompletterande strategier. Investeringarna görs i huvudsak i medelstora bolag och fonden kommer därför typiskt att korrelera mindre mot index jämfört med andra kinafonder. Flera av förvaltarna har möjlighet att använda sig av olika metoder att gardera sig mot nedgång (hedge) vilket ytterligare reducerar fondens risk.
Typ
Hedgefond
Kategori
Hedgefonder
Underkategori
Hedgefond, fond-i-fond, aktier
ISIN
BMG360341090
Fondens startdatum
2004-02-27
Legalt säte
Bermuda
Morningstar rating
-
Förvaltare
Not Disclosed
Risk*
-
Låg CO2 Risk
Nej
*Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. I de fall en fond inte har fem års historik så förlängs historiken med jämförelseindex.