Information om fonden Enter Maximal

 • Köp Månadsspara
 • NAV SEK
  1 200,02
 • +/-
  -0,64 %
 • 3 mån.
  +4,36 %
 • 1 år
  +1,38 %
 • Handlas i
  SEK
 • Risk
  Medel (5 av 7)
 • Morningstar rating
 • Kursdatum
Enter Maximal
   • Världsindex
   • DJ World Index
   • OMX Nordic PI
   • OMX Nordic 40
   • SIX Portfolio Return Index
   • SIX30 Return Index
   • OMX Stockholm 30
   • OMX Stockholm PI
   • OMX Helsinki 25
   • OMX Copenhagen 20
   • OSEBX Oslo
   • Dow Jones
   • NASDAQ
   • S&P-500
   • S&P 500-F
   • DJ Canada
   • DAX
   • DJ UK
   • Nikkei
   • Hang Seng
   • DJ Emerging Markets
   • OMX Stockholm GI
   • Branschindex
   • Energi
   • Finans&Fastighet
   • Fordon och reservdelar
   • Hälsovård
   • Industrivaror
   • Konsumenttjänster
   • Konsumentvaror
   • Kraftförsörjning
   • Livsmedel
   • Material
   • Resor och Fritid
   • Teknologi
   • Telekom
   • Räntor
   • 3-mån stibor
   • 3-mån ränta
   • 5-mån ränta
   • 5-års ränta
   • 10-års ränta
   • Valutor
   • EUR/SEK
   • USD/SEK
   • CAD/SEK
   • DKK/SEK
   • NOK/SEK
   • AUD/SEK
   • GBP/SEK
   • CHF/SEK
   • JPY/SEK
   • EUR/USD
   • USD/JPY
   • EUR/GBP
   • AUD/USD
   • USD/CAD
   • GBP/USD
   • EUR/CHF
   • USD/DKK
   • USD/NOK
   • EUR/NOK
   • Råvaror
   • Aluminium
   • Bly
   • Guld
   • Koppar
   • Nickel
   • Olja
   • Silver
   • Zink
  • Mina transaktioner
  • Antal ägare
  • Linje
  • Candlestick
  • OHLC
  • Högst / Lägst
Rita
Linje
Rektangel
Cirkel
Text
Välj
Bakgrundsfärg
Linjefärg
Ta bort

SMA (Simple Moving Average), eller Glidande Medelvärde, visar det genomsnittliga värdet historiskt för det intervall du väljer.

Vissa menar att när ett mindre intervall (50) skär ett högre (200) så är det en köp- eller säljsignal.

EMA (Exponential Moving Average), eller Exponentiellt Glidande Medelvärde, visar ett viktat medelvärde historiskt för det intervall du väljer. Skillnaden mot SMA (Glidande medelvärde) är att istället för att alla punkter har lika stor inverkan så får de punkter som är närmare mer vikt än de första i serien.

Detta leder till att EMA rör sig snabbare än SMA.RSI (Relative Strength Index) kan bland annat användas för att se om en aktie är så kallad överköpt/såld. För varje punkt som en aktie går ner så sjunker RSI, och går den upp så höjs RSI.

Vid ett högt värde kan en aktie anses överköpt, och vid ett lågt för översåld. I dessa lägen så brukar man anse att det är dags för en rekyl åt motsatt håll. Vanligt förekommande gränsvärden är 30 för översåld och 70 för överköpt.MACD (Moving Average Convergence Divergence) fås fram genom att subtrahera två stycken EMA-värden (kort - lång), som komplement finns även ett signal-EMA baserat på det framtagna MACD-värdet. Differensen mellan dessa två (MACD och Signal) visualiseras i form av staplar.

MACD används ofta för att både uttyda en trend samt hitta momentum i ett värdepapper.
Stochastic används som en momentumindikator för att se om en aktie är överköpt eller översåld. Indikatorn består utav ett signalvärde(K) som jämför aktiens stängningsvärde relativt högsta/lägsta kurs inom samma period.

Känsligheten för indikatorn justeras sedan med ett periodvärde(D) (SMA, vanligtvis 3).

Köp-och säljsignal brukar anses inträffa när signalvärdet korsar periodvärdet.


Bollinger Band är en indikator som använd dels för att se om en aktie är överköpt/såld men också för att förutspå ökad volatilitet.

Indikatorn mäter standardavvikelsen (standard 2) utifrån ett SMA (standard 20). Detta representeras sedan av två "band" runt SMA.

Att banden tajtas ihop anses av vissa som ett tecken på att volatiliteten i aktien kommer öka.
Man brukar även anse att en aktie är överköpt om kursen rör sig i den övre delen av banden och översåld om den rör sig i den nedre.

Du kan antingen radera eller skriva över en befintlig mall

{point.text}

{point.intro}

{series.name} {point.y} %
{series.name} {point.y}
{point.key}
{series.name}
 • O: {point.open}
 • H: {point.high}
 • L: {point.low}
 • C: {point.close}
 • Typ{point.transactionType}
 • Dag{point.x:%e %b}
 • Antal{point.volume}
 • Kurs{point.price:.2f} SEK
 • {point.reportType}
 • {point.amountPerShare} SEK / aktie
 • {point.messageType}
Relaterade Fonder

Fondandelsägare i de relaterade fonderna äger också fondandelar i Enter Maximal. Andelen 11 % anger hur många av Aktie-Ansvar Graal Total-ägarna som även har Enter Maximal i sin portfölj.

Informationen bygger på dagsaktuellt ägande hos Avanzas kunder och presenteras för fonder som ägs av minst 100 kunder.

Köp/

månadsspar

 

Ägare av

Andel som även äger

Enter Maximal

 • K
 • M
  Den här fonden går inte att handla hos oss, men du kan få information om den i fondguiden.
Utveckling 1 år 0,64 %
 • K
 • M
  Den här fonden går inte att handla hos oss, men du kan få information om den i fondguiden.
FIM Global A
Andel 7 %
Utveckling 1 år 13,73 %
 • K
 • M
  Den här fonden går inte att handla hos oss, men du kan få information om den i fondguiden.
Utveckling 1 år 2,51 %
Logga in eller bli kund för att se fler
Tidsperiod +/- % SEK
En dag -0,64
En vecka 0,19
En månad -2,62
Tre månader 4,36
Sex månader 9,05
Sedan årsskiftet -0,54
Ett år 1,38
Tre år -2,41
Fem år 12,41
Tio år -
Förmögenhet (MSEK)
49,11
Standardavvikelse
11,23 %
Sharpe ratio
0,02
Antal ägare hos Avanza
256
 • Köpavgift
  0,00 %
 • Säljavgift
  0,00 %
 • Förvaltningsavgift
  2,00 %
 • Normanbelopp
  16 130 SEK
Minsta köpbelopp
100 SEK
Minsta månadssparande
100 SEK
Övriga avgifter
Ingen säljavgift om du säljer via avtals- och tjänstepensionskonto.
Stopptid
13:00
Affärsdag köp
Samma dag
Affärsdag sälj
Samma dag
Syns på kontot köp
Nästa dag
Syns på kontot sälj
Nästa dag
PPM-nummer
592295
Belåningsvärde
80 %
Övrigt
Fonden kommer att slås samman med Enter Pension den 30 januari 2017.
Enter Maximal är en strategifond som placerar i aktie- eller räntemarknaden. Förvaltningen bygger på ett analysverktyg utvecklat för att identifiera trender i aktie- och räntemarknaden. Fonden investerar fondkapitalet till 100 procent antingen i kortfristiga räntebärande värdepapper eller i den svenska aktiemarknaden. Fondens jämförelseindex består till 50 procent av OMXS30 ¿ och 50 procent av HMTS¿ FONDENS AKTIEPLACERING SKER MED HJÄLP AV DERIVAT. AKTUELL EXPONERING MOT AKTIEMARKNADEN FRAMGÅR AV FONDBOLAGETS HEMSIDA. Fondbolaget har ansökt om och erhållit Finansinspektionens godkännande till att fusionera Enter Maximal och Enter Pension. Det innebär att Enter Maximal per fusionsdagen, den 30 januari 2017, kommer att gå upp i Enter Pension och därefter inte finnas kvar.
Typ
Blandfond
Kategori
Blandfonder
Underkategori
Blandfond - SEK, flexibel
ISIN
SE0001921008
Fondens startdatum
2007-02-05
Legalt säte
Sverige
Morningstar rating
* (1 av 5)
Förvaltare
Anders Wilson
Risk*
Medel (5 av 7)
Hållbarhetsprofil
Nej
*Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. I de fall en fond inte har fem års historik så förlängs historiken med jämförelseindex.