Köp fonden direkt hos Avanza genom att bli kund på 3 min med BankID

Enter Småbolagsfond A

 • Köp Månadsspara
 • +/-
  -0,92 %
 • 3 mån.
  +13,24 %
 • 1 år
  +9,88 %
 • Handlas i
  SEK
 • Risk
  Medel (5 av 7)
 • Morningstar rating
 • Kursdatum
Enter Småbolagsfond A
   • Världsindex
   • DJ World Index
   • OMX Nordic PI
   • OMX Nordic 40
   • SIX Portfolio Return Index
   • SIX30 Return Index
   • OMX Stockholm 30
   • OMX Stockholm PI
   • OMX Helsinki 25
   • OMX Copenhagen 20
   • OSEBX Oslo
   • Dow Jones
   • NASDAQ
   • DJ USA
   • NASDAQ 100 Index
   • DJ Canada
   • DAX
   • DJ UK
   • Nikkei
   • Hang Seng
   • OMX Stockholm GI
   • Branschindex
   • Energi
   • Finans&Fastighet
   • Fordon och reservdelar
   • Hälsovård
   • Industrivaror
   • Konsumenttjänster
   • Konsumentvaror
   • Kraftförsörjning
   • Livsmedel
   • Material
   • Resor och Fritid
   • Teknologi
   • Telekom
   • Räntor
   • 3-mån stibor
   • 3-mån ränta
   • 5-mån ränta
   • 5-års ränta
   • 10-års ränta
   • Valutor
   • EUR/SEK
   • USD/SEK
   • CAD/SEK
   • DKK/SEK
   • NOK/SEK
   • AUD/SEK
   • GBP/SEK
   • CHF/SEK
   • JPY/SEK
   • EUR/USD
   • USD/JPY
   • EUR/GBP
   • AUD/USD
   • USD/CAD
   • GBP/USD
   • EUR/CHF
   • USD/DKK
   • USD/NOK
   • EUR/NOK
   • Råvaror
   • Aluminium
   • Bly
   • Guld
   • Koppar
   • Nickel
   • Olja
   • Silver
   • Zink
  • Mina transaktioner
  • Antal ägare
  • Linje
  • Candlestick
  • OHLC
  • Högst / Lägst
Rita
Linje
Rektangel
Cirkel
Text
Välj
Bakgrundsfärg
Linjefärg
Ta bort

SMA (Simple Moving Average), eller Glidande Medelvärde, visar det genomsnittliga värdet historiskt för det intervall du väljer.

Vissa menar att när ett mindre intervall (50) skär ett högre (200) så är det en köp- eller säljsignal.

EMA (Exponential Moving Average), eller Exponentiellt Glidande Medelvärde, visar ett viktat medelvärde historiskt för det intervall du väljer. Skillnaden mot SMA (Glidande medelvärde) är att istället för att alla punkter har lika stor inverkan så får de punkter som är närmare mer vikt än de första i serien.

Detta leder till att EMA rör sig snabbare än SMA.RSI (Relative Strength Index) kan bland annat användas för att se om en aktie är så kallad överköpt/såld. För varje punkt som en aktie går ner så sjunker RSI, och går den upp så höjs RSI.

Vid ett högt värde kan en aktie anses överköpt, och vid ett lågt för översåld. I dessa lägen så brukar man anse att det är dags för en rekyl åt motsatt håll. Vanligt förekommande gränsvärden är 30 för översåld och 70 för överköpt.MACD (Moving Average Convergence Divergence) fås fram genom att subtrahera två stycken EMA-värden (kort - lång), som komplement finns även ett signal-EMA baserat på det framtagna MACD-värdet. Differensen mellan dessa två (MACD och Signal) visualiseras i form av staplar.

MACD används ofta för att både uttyda en trend samt hitta momentum i ett värdepapper.
Stochastic används som en momentumindikator för att se om en aktie är överköpt eller översåld. Indikatorn består utav ett signalvärde(K) som jämför aktiens stängningsvärde relativt högsta/lägsta kurs inom samma period.

Känsligheten för indikatorn justeras sedan med ett periodvärde(D) (SMA, vanligtvis 3).

Köp-och säljsignal brukar anses inträffa när signalvärdet korsar periodvärdet.


Bollinger Band är en indikator som använd dels för att se om en aktie är överköpt/såld men också för att förutspå ökad volatilitet.

Indikatorn mäter standardavvikelsen (standard 2) utifrån ett SMA (standard 20). Detta representeras sedan av två "band" runt SMA.

Att banden tajtas ihop anses av vissa som ett tecken på att volatiliteten i aktien kommer öka.
Man brukar även anse att en aktie är överköpt om kursen rör sig i den övre delen av banden och översåld om den rör sig i den nedre.

Du kan antingen radera eller skriva över en befintlig mall

{point.text}

{point.intro}

{series.name} {point.y} %
{series.name} {point.y}
{point.key}
{series.name}
 • O: {point.open}
 • H: {point.high}
 • L: {point.low}
 • C: {point.close}
 • Typ{point.transactionType}
 • Dag{point.x:%e %b}
 • Antal{point.volume}
 • Kurs{point.price:.2f} SEK
 • {point.reportType}
 • {point.amountPerShare} SEK / aktie
 • {point.messageType}

Om du hade sparat 1000 SEK varje månad i 3 år hade du i normalfallet haft 39 993 SEK (varav 3 993 SEK är vinst).

Sparhorisont Investerat Medianvinst Pos. utfall
1 år 12 000 SEK 614 SEK 81,25%
3 år 36 000 SEK 3 993 SEK 100,00%
5 år - - -
10 år - - -
Relaterade Fonder

Fondandelsägare i de relaterade fonderna äger också fondandelar i Enter Småbolagsfond A. Andelen 6 % anger hur många av Enter Select A-ägarna som även har Enter Småbolagsfond A i sin portfölj.

Informationen bygger på dagsaktuellt ägande hos Avanzas kunder och presenteras för fonder som ägs av minst 100 kunder.

Köp/

månadsspar

 

Ägare av

Andel som även äger

Enter Småbolagsfond A

 • Köp
 • Mån
  Den här fonden går inte att handla hos oss, men du kan få information om den i fondguiden.
Enter Select A
Andel 6 %
Utveckling 1 år -2,28 %
 • Köp
 • Mån
  Den här fonden går inte att handla hos oss, men du kan få information om den i fondguiden.
Utveckling 1 år 2,73 %
 • Köp
 • Mån
  Den här fonden går inte att handla hos oss, men du kan få information om den i fondguiden.
Utveckling 1 år 1,43 %
Logga in eller bli kund för att se fler
Tidsperiod +/- % SEK
En dag -0,92
En vecka -2,33
En månad 1,04
Tre månader 13,24
Sex månader -5,03
Sedan årsskiftet 11,55
Ett år 9,88
Tre år 35,94
Fem år -
Tio år -
Förmögenhet (MSEK)
261,38
Standardavvikelse
12,45 %
Sharpe ratio
0,91
Antal ägare hos Avanza
470
Produktens avgift
1,71%
Varav fast förvaltningsavgift
1,50%
Se räkneexempel och specifikation

Avgifter
Enter Småbolagsfond A

Stäng

Denna information kräver inloggning

Minsta köpbelopp
100 SEK
Minsta köpbelopp vid månadssparande
100 SEK
Stopptid
13:00
Affärsdag köp
Samma dag
Affärsdag sälj
Samma dag
Syns på kontot köp
Nästa dag
Syns på kontot sälj
Nästa dag
PPM-nummer
589101
Belåningsvärde
0 %
Övrigt
-
Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i små och medelstora företag vars aktier handlas på den svenska men även på övrig nordisk aktiemarknad. Placeringar görs främst i företag vars marknadsvärde utgör högst 1,25 procent (1,25%) av den svenska aktiemarknadens totala börsvärde. Lägst 80 procent av fondens medel skall vara placerad i aktier eller aktierelaterade överlåtbara värdepapper. Upp till 10 procent av fondens medel kan komma att vara placerade i svenska statsskuldsväxlar. Fonden är aktivt förvaltad. Genom analys och urval fattar förvaltaren aktiva placeringsbeslut. Fondens målsättning är att skapa högsta möjliga värdetillväxt till andelsägaren med iakttagande av en god riskspridning. Rekommendation: Denna fond kan vara lämplig för investerare med en placeringshorisont på minst fem år.
Typ
Aktiefond
Kategori
Sverige
Underkategori
Sverige, små-/medelstora bolag
ISIN
SE0007413398
Fondens startdatum
2015-09-01
Legalt säte
Sverige
Morningstar rating
** (2 av 5)
Förvaltare
Catrin Jansson
Risk*
Medel (5 av 7)
Låg CO2 Risk
Nej
*Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. I de fall en fond inte har fem års historik så förlängs historiken med jämförelseindex.