Information om fonden HealthInvest MicroCap Fund

 • Köp Månadsspara
 • NAV SEK
  244,92
 • +/-
  -
 • 3 mån.
  +9,92 %
 • 1 år
  +34,15 %
 • Handlas i
  SEK
 • Risk
  Medel (5 av 7)
 • Morningstar rating
 • Kursdatum
HealthInvest MicroCap Fund
   • Världsindex
   • DJ World Index
   • OMX Nordic PI
   • OMX Nordic 40
   • SIX Portfolio Return Index
   • SIX30 Return Index
   • OMX Stockholm 30
   • OMX Stockholm PI
   • OMX Helsinki 25
   • OMX Copenhagen 20
   • OSEBX Oslo
   • Dow Jones
   • NASDAQ
   • DJ USA
   • NASDAQ 100 Index
   • DJ Canada
   • DAX
   • DJ UK
   • Nikkei
   • Hang Seng
   • DJ Emerging Markets
   • OMX Stockholm GI
   • Branschindex
   • Energi
   • Finans&Fastighet
   • Fordon och reservdelar
   • Hälsovård
   • Industrivaror
   • Konsumenttjänster
   • Konsumentvaror
   • Kraftförsörjning
   • Livsmedel
   • Material
   • Resor och Fritid
   • Teknologi
   • Telekom
   • Räntor
   • 3-mån stibor
   • 3-mån ränta
   • 5-mån ränta
   • 5-års ränta
   • 10-års ränta
   • Valutor
   • EUR/SEK
   • USD/SEK
   • CAD/SEK
   • DKK/SEK
   • NOK/SEK
   • AUD/SEK
   • GBP/SEK
   • CHF/SEK
   • JPY/SEK
   • EUR/USD
   • USD/JPY
   • EUR/GBP
   • AUD/USD
   • USD/CAD
   • GBP/USD
   • EUR/CHF
   • USD/DKK
   • USD/NOK
   • EUR/NOK
   • Råvaror
   • Aluminium
   • Bly
   • Guld
   • Koppar
   • Nickel
   • Olja
   • Silver
   • Zink
  • Mina transaktioner
  • Antal ägare
  • Linje
  • Candlestick
  • OHLC
  • Högst / Lägst
Rita
Linje
Rektangel
Cirkel
Text
Välj
Bakgrundsfärg
Linjefärg
Ta bort

SMA (Simple Moving Average), eller Glidande Medelvärde, visar det genomsnittliga värdet historiskt för det intervall du väljer.

Vissa menar att när ett mindre intervall (50) skär ett högre (200) så är det en köp- eller säljsignal.

EMA (Exponential Moving Average), eller Exponentiellt Glidande Medelvärde, visar ett viktat medelvärde historiskt för det intervall du väljer. Skillnaden mot SMA (Glidande medelvärde) är att istället för att alla punkter har lika stor inverkan så får de punkter som är närmare mer vikt än de första i serien.

Detta leder till att EMA rör sig snabbare än SMA.RSI (Relative Strength Index) kan bland annat användas för att se om en aktie är så kallad överköpt/såld. För varje punkt som en aktie går ner så sjunker RSI, och går den upp så höjs RSI.

Vid ett högt värde kan en aktie anses överköpt, och vid ett lågt för översåld. I dessa lägen så brukar man anse att det är dags för en rekyl åt motsatt håll. Vanligt förekommande gränsvärden är 30 för översåld och 70 för överköpt.MACD (Moving Average Convergence Divergence) fås fram genom att subtrahera två stycken EMA-värden (kort - lång), som komplement finns även ett signal-EMA baserat på det framtagna MACD-värdet. Differensen mellan dessa två (MACD och Signal) visualiseras i form av staplar.

MACD används ofta för att både uttyda en trend samt hitta momentum i ett värdepapper.
Stochastic används som en momentumindikator för att se om en aktie är överköpt eller översåld. Indikatorn består utav ett signalvärde(K) som jämför aktiens stängningsvärde relativt högsta/lägsta kurs inom samma period.

Känsligheten för indikatorn justeras sedan med ett periodvärde(D) (SMA, vanligtvis 3).

Köp-och säljsignal brukar anses inträffa när signalvärdet korsar periodvärdet.


Bollinger Band är en indikator som använd dels för att se om en aktie är överköpt/såld men också för att förutspå ökad volatilitet.

Indikatorn mäter standardavvikelsen (standard 2) utifrån ett SMA (standard 20). Detta representeras sedan av två "band" runt SMA.

Att banden tajtas ihop anses av vissa som ett tecken på att volatiliteten i aktien kommer öka.
Man brukar även anse att en aktie är överköpt om kursen rör sig i den övre delen av banden och översåld om den rör sig i den nedre.

Du kan antingen radera eller skriva över en befintlig mall

{point.text}

{point.intro}

{series.name} {point.y} %
{series.name} {point.y}
{point.key}
{series.name}
 • O: {point.open}
 • H: {point.high}
 • L: {point.low}
 • C: {point.close}
 • Typ{point.transactionType}
 • Dag{point.x:%e %b}
 • Antal{point.volume}
 • Kurs{point.price:.2f} SEK
 • {point.reportType}
 • {point.amountPerShare} SEK / aktie
 • {point.messageType}
Relaterade Fonder

Fondandelsägare i de relaterade fonderna äger också fondandelar i HealthInvest MicroCap Fund. Andelen 6 % anger hur många av Elementa-ägarna som även har HealthInvest MicroCap Fund i sin portfölj.

Informationen bygger på dagsaktuellt ägande hos Avanzas kunder och presenteras för fonder som ägs av minst 100 kunder.

Köp/

månadsspar

 

Ägare av

Andel som även äger

HealthInvest MicroCap Fund

 • K
 • M
  Den här fonden går inte att handla hos oss, men du kan få information om den i fondguiden.
Elementa
Andel 6 %
Utveckling 1 år 12,14 %
 • K
 • M
  Den här fonden går inte att handla hos oss, men du kan få information om den i fondguiden.
Origo Quest 1 C
Andel 5 %
Utveckling 1 år 15,25 %
 • K
 • M
  Den här fonden går inte att handla hos oss, men du kan få information om den i fondguiden.
Utveckling 1 år 47,18 %
Logga in eller bli kund för att se fler
Tidsperiod +/- % SEK
En dag -
En vecka -
En månad -3,20
Tre månader 9,92
Sex månader 8,53
Sedan årsskiftet 8,83
Ett år 34,15
Tre år 101,77
Fem år -
Tio år -
Förmögenhet (MSEK)
1 158,21
Standardavvikelse
11,66 %
Sharpe ratio
2,23
Antal ägare hos Avanza
200
 • Köpavgift
  0,00 %
 • Säljavgift
  0,00 %
 • Förvaltningsavgift
  1,50 %
 • Normanbelopp
  35 297 SEK
Minsta köpbelopp
50 000 SEK
Minsta köpbelopp vid månadssparande
50 000 SEK
Övriga avgifter
Ett resultatbaserat arvode utgår med 20 % av årsavkastningen som överstiger avkastningströskeln om 8 %. Avgiften betalas månadsvis.
Sista dag för nästa köp
2017-05-23
Sista dag för nästa sälj
2017-05-30
Stopptid
12:00
PPM-nummer
-
Belåningsvärde
30 %
Övrigt
Fonden handlas månadsvis per den sista bankdagen varje månad. Köporder ska registreras senast kl 12:00 fem (5) bankdagar innan handelsdagen och säljorder senast kl 12:00 1 månad innan handelsdag. Affären syns på kontot ungefär 1-2 veckor efter handelsdagen.
Majoriteten av fondens investeringar inriktar sig mot mindre företag inom hälso- och sjukvårdsområdet. De viktigaste sektorerna inom detta område är läkemedel, medicinsk teknik, bioteknik och servicebolag. Fonden har inga givna geografiska restriktioner, men en väsentlig andel av portföljen kommer att inbegripa nordamerikanska företag, då denna kontinent har en stark marknadsposition inom området.
Typ
Branschfond
Kategori
Läkemedel
Underkategori
Branschfond, läkemedel
ISIN
SE0004950616
Fondens startdatum
2013-01-31
Legalt säte
Sverige
Morningstar rating
***** (5 av 5)
Förvaltare
Anders Hallberg
Risk*
Medel (5 av 7)
Hållbarhetsprofil
Nej
*Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. I de fall en fond inte har fem års historik så förlängs historiken med jämförelseindex.