Information om fonden Nordea 1 - North Amer All CapBP SEK