Köp fonden direkt hos Avanza genom att bli kund på 3 min med BankID

OPM Omega A

 • Köp Månadsspara
 • +/-
  -
 • 3 mån.
  +1,53 %
 • 1 år
  +4,71 %
 • Handlas i
  SEK
 • Risk
  Medel (3 av 7)
 • Morningstar rating
   -
 • Kursdatum
OPM Omega A
   • Världsindex
   • DJ World Index
   • OMX Nordic PI
   • OMX Nordic 40
   • SIX Portfolio Return Index
   • SIX30 Return Index
   • OMX Stockholm 30
   • OMX Stockholm PI
   • OMX Helsinki 25
   • OMX Copenhagen 20
   • OSEBX Oslo
   • Dow Jones
   • NASDAQ
   • DJ USA
   • NASDAQ 100 Index
   • DJ Canada
   • DAX
   • DJ UK
   • Nikkei
   • Hang Seng
   • OMX Stockholm GI
   • Branschindex
   • Energi
   • Finans&Fastighet
   • Fordon och reservdelar
   • Hälsovård
   • Industrivaror
   • Konsumenttjänster
   • Konsumentvaror
   • Kraftförsörjning
   • Livsmedel
   • Material
   • Resor och Fritid
   • Teknologi
   • Telekom
   • Räntor
   • 3-mån stibor
   • 3-mån ränta
   • 5-mån ränta
   • 5-års ränta
   • 10-års ränta
   • Valutor
   • EUR/SEK
   • USD/SEK
   • CAD/SEK
   • DKK/SEK
   • NOK/SEK
   • AUD/SEK
   • GBP/SEK
   • CHF/SEK
   • JPY/SEK
   • EUR/USD
   • USD/JPY
   • EUR/GBP
   • AUD/USD
   • USD/CAD
   • GBP/USD
   • EUR/CHF
   • USD/DKK
   • USD/NOK
   • EUR/NOK
   • Råvaror
   • Aluminium
   • Bly
   • Guld
   • Koppar
   • Nickel
   • Olja
   • Silver
   • Zink
  • Mina transaktioner
  • Antal ägare
  • Linje
  • Candlestick
  • OHLC
  • Högst / Lägst
Rita
Linje
Rektangel
Cirkel
Text
Välj
Bakgrundsfärg
Linjefärg
Ta bort

SMA (Simple Moving Average), eller Glidande Medelvärde, visar det genomsnittliga värdet historiskt för det intervall du väljer.

Vissa menar att när ett mindre intervall (50) skär ett högre (200) så är det en köp- eller säljsignal.

EMA (Exponential Moving Average), eller Exponentiellt Glidande Medelvärde, visar ett viktat medelvärde historiskt för det intervall du väljer. Skillnaden mot SMA (Glidande medelvärde) är att istället för att alla punkter har lika stor inverkan så får de punkter som är närmare mer vikt än de första i serien.

Detta leder till att EMA rör sig snabbare än SMA.RSI (Relative Strength Index) kan bland annat användas för att se om en aktie är så kallad överköpt/såld. För varje punkt som en aktie går ner så sjunker RSI, och går den upp så höjs RSI.

Vid ett högt värde kan en aktie anses överköpt, och vid ett lågt för översåld. I dessa lägen så brukar man anse att det är dags för en rekyl åt motsatt håll. Vanligt förekommande gränsvärden är 30 för översåld och 70 för överköpt.MACD (Moving Average Convergence Divergence) fås fram genom att subtrahera två stycken EMA-värden (kort - lång), som komplement finns även ett signal-EMA baserat på det framtagna MACD-värdet. Differensen mellan dessa två (MACD och Signal) visualiseras i form av staplar.

MACD används ofta för att både uttyda en trend samt hitta momentum i ett värdepapper.
Stochastic används som en momentumindikator för att se om en aktie är överköpt eller översåld. Indikatorn består utav ett signalvärde(K) som jämför aktiens stängningsvärde relativt högsta/lägsta kurs inom samma period.

Känsligheten för indikatorn justeras sedan med ett periodvärde(D) (SMA, vanligtvis 3).

Köp-och säljsignal brukar anses inträffa när signalvärdet korsar periodvärdet.


Bollinger Band är en indikator som använd dels för att se om en aktie är överköpt/såld men också för att förutspå ökad volatilitet.

Indikatorn mäter standardavvikelsen (standard 2) utifrån ett SMA (standard 20). Detta representeras sedan av två "band" runt SMA.

Att banden tajtas ihop anses av vissa som ett tecken på att volatiliteten i aktien kommer öka.
Man brukar även anse att en aktie är överköpt om kursen rör sig i den övre delen av banden och översåld om den rör sig i den nedre.

Du kan antingen radera eller skriva över en befintlig mall

{point.text}

{point.intro}

{series.name} {point.y} %
{series.name} {point.y}
{point.key}
{series.name}
 • O: {point.open}
 • H: {point.high}
 • L: {point.low}
 • C: {point.close}
 • Typ{point.transactionType}
 • Dag{point.x:%e %b}
 • Antal{point.volume}
 • Kurs{point.price:.2f} SEK
 • {point.reportType}
 • {point.amountPerShare} SEK / aktie
 • {point.messageType}

Om du hade sparat 1000 SEK varje månad i 3 år hade du i normalfallet haft 36 693 SEK (varav 693 SEK är vinst).

Sparhorisont Investerat Medianvinst Pos. utfall
1 år 12 000 SEK 108 SEK 69,81%
3 år 36 000 SEK 693 SEK 81,71%
5 år 60 000 SEK 2 472 SEK 100,00%
10 år - - -
Relaterade Fonder

Fondandelsägare i de relaterade fonderna äger också fondandelar i OPM Omega A. Andelen 2 % anger hur många av Merrant Alpha Select SEK-ägarna som även har OPM Omega A i sin portfölj.

Informationen bygger på dagsaktuellt ägande hos Avanzas kunder och presenteras för fonder som ägs av minst 100 kunder.

Köp/

månadsspar

 

Ägare av

Andel som även äger

OPM Omega A

 • Köp
 • Mån
  Den här fonden går inte att handla hos oss, men du kan få information om den i fondguiden.
Utveckling 1 år -0,17 %
 • Köp
 • Mån
  Den här fonden går inte att handla hos oss, men du kan få information om den i fondguiden.
Catella Hedgefond
Andel < 1 %
Utveckling 1 år 4,75 %
 • Köp
 • Mån
  Den här fonden går inte att handla hos oss, men du kan få information om den i fondguiden.
Utveckling 1 år 35,85 %
Logga in eller bli kund för att se fler
Tidsperiod +/- % SEK
En dag -
En vecka -
En månad -0,60
Tre månader 1,53
Sex månader 2,84
Sedan årsskiftet 4,83
Ett år 4,71
Tre år 3,23
Fem år 12,89
Tio år -
Förmögenhet (MSEK)
-
Standardavvikelse
0,00 %
Sharpe ratio
0,00
Antal ägare hos Avanza
130
Produktens avgift
1,86%
Varav förvaltningsavgift
1,00%
Se räkneexempel och specifikation

Avgifter
OPM Omega A

Stäng

Denna information kräver inloggning

Minsta köpbelopp
1 000 SEK
Minsta köpbelopp vid månadssparande
100 SEK
Sista dag för nästa köp
2018-01-30
Sista dag för nästa sälj
2018-01-25
Stopptid
12:00
PPM-nummer
-
Belåningsvärde
0 %
Övrigt
Fonden handlas månadsvis per den sista bankdagen varje månad. Köp ska registreras senast kl 12:00 1 bankdag före den sista bankdagen i månaden. Sälj ska registreras senast kl 12:00 1 månad och 4 bankdagar före handelsdagen. Affären syns på kontot ungefär en månad efter handelsdagen.
Fonden är en fondandelsfond som investerar i utländska och svenska Hedgefonder. Fondens medel får placeras i fondpapper, fondandelar, penningmarknadsinstrument och derivatinstrument samt på konto hos kreditinstitut. De Hedgefonder i vilka Fonden investerar i kan vara exponerade mot noterade och onoterade aktier, obligationer, valutor, råvaror och andra finansiella tillgångar. Vidare kan de Hedgefonder i vilka Fonden investerar utnyttja optioner, terminer, swapavtal, belåning och andra finansiella instrument i sina investeringar och placeringsstrategier. Fonden får även investera i andra fondandelsfonder under förutsättning att deras placeringsinriktning i huvudsak utgörs av Hedgefonder.
Typ
Hedgefond
Kategori
Hedgefonder
Underkategori
Hedgefond, fond-i-fond, multi-strategi
ISIN
SE0004356962
Fondens startdatum
2012-01-01
Legalt säte
Sverige
Morningstar rating
-
Förvaltare
Simon Reinius, Martin Larsson
Risk*
Medel (3 av 7)
Hållbarhetsprofil
Ja. Läs mer
*Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. I de fall en fond inte har fem års historik så förlängs historiken med jämförelseindex.