Köp fonden direkt hos Avanza genom att bli kund på 3 min med BankID

Merrant Alpha Select SEK

 • Köp Månadsspara
 • +/-
  -
 • 3 mån.
  -0,60 %
 • 1 år
  -1,04 %
 • Handlas i
  SEK
 • Risk
  Låg (2 av 7)
 • Morningstar rating
   -
 • Kursdatum
Merrant Alpha Select SEK
   • Världsindex
   • DJ World Index
   • OMX Nordic PI
   • OMX Nordic 40
   • SIX Portfolio Return Index
   • SIX30 Return Index
   • OMX Stockholm 30
   • OMX Stockholm PI
   • OMX Helsinki 25
   • OMX Copenhagen 20
   • OSEBX Oslo
   • Dow Jones
   • NASDAQ
   • DJ USA
   • NASDAQ 100 Index
   • DJ Canada
   • DAX
   • DJ UK
   • Nikkei
   • Hang Seng
   • OMX Stockholm GI
   • Branschindex
   • Energi
   • Finans&Fastighet
   • Fordon och reservdelar
   • Hälsovård
   • Industrivaror
   • Konsumenttjänster
   • Konsumentvaror
   • Kraftförsörjning
   • Livsmedel
   • Material
   • Resor och Fritid
   • Teknologi
   • Telekom
   • Räntor
   • 3-mån stibor
   • 3-mån ränta
   • 5-mån ränta
   • 5-års ränta
   • 10-års ränta
   • Valutor
   • EUR/SEK
   • USD/SEK
   • CAD/SEK
   • DKK/SEK
   • NOK/SEK
   • AUD/SEK
   • GBP/SEK
   • CHF/SEK
   • JPY/SEK
   • EUR/USD
   • USD/JPY
   • EUR/GBP
   • AUD/USD
   • USD/CAD
   • GBP/USD
   • EUR/CHF
   • USD/DKK
   • USD/NOK
   • EUR/NOK
   • Råvaror
   • Aluminium
   • Bly
   • Guld
   • Koppar
   • Nickel
   • Olja
   • Silver
   • Zink
  • Mina transaktioner
  • Antal ägare
  • Linje
  • Candlestick
  • OHLC
  • Högst / Lägst
Rita
Linje
Rektangel
Cirkel
Text
Välj
Bakgrundsfärg
Linjefärg
Ta bort

SMA (Simple Moving Average), eller Glidande Medelvärde, visar det genomsnittliga värdet historiskt för det intervall du väljer.

Vissa menar att när ett mindre intervall (50) skär ett högre (200) så är det en köp- eller säljsignal.

EMA (Exponential Moving Average), eller Exponentiellt Glidande Medelvärde, visar ett viktat medelvärde historiskt för det intervall du väljer. Skillnaden mot SMA (Glidande medelvärde) är att istället för att alla punkter har lika stor inverkan så får de punkter som är närmare mer vikt än de första i serien.

Detta leder till att EMA rör sig snabbare än SMA.RSI (Relative Strength Index) kan bland annat användas för att se om en aktie är så kallad överköpt/såld. För varje punkt som en aktie går ner så sjunker RSI, och går den upp så höjs RSI.

Vid ett högt värde kan en aktie anses överköpt, och vid ett lågt för översåld. I dessa lägen så brukar man anse att det är dags för en rekyl åt motsatt håll. Vanligt förekommande gränsvärden är 30 för översåld och 70 för överköpt.MACD (Moving Average Convergence Divergence) fås fram genom att subtrahera två stycken EMA-värden (kort - lång), som komplement finns även ett signal-EMA baserat på det framtagna MACD-värdet. Differensen mellan dessa två (MACD och Signal) visualiseras i form av staplar.

MACD används ofta för att både uttyda en trend samt hitta momentum i ett värdepapper.
Stochastic används som en momentumindikator för att se om en aktie är överköpt eller översåld. Indikatorn består utav ett signalvärde(K) som jämför aktiens stängningsvärde relativt högsta/lägsta kurs inom samma period.

Känsligheten för indikatorn justeras sedan med ett periodvärde(D) (SMA, vanligtvis 3).

Köp-och säljsignal brukar anses inträffa när signalvärdet korsar periodvärdet.


Bollinger Band är en indikator som använd dels för att se om en aktie är överköpt/såld men också för att förutspå ökad volatilitet.

Indikatorn mäter standardavvikelsen (standard 2) utifrån ett SMA (standard 20). Detta representeras sedan av två "band" runt SMA.

Att banden tajtas ihop anses av vissa som ett tecken på att volatiliteten i aktien kommer öka.
Man brukar även anse att en aktie är överköpt om kursen rör sig i den övre delen av banden och översåld om den rör sig i den nedre.

Du kan antingen radera eller skriva över en befintlig mall

{point.text}

{point.intro}

{series.name} {point.y} %
{series.name} {point.y}
{point.key}
{series.name}
 • O: {point.open}
 • H: {point.high}
 • L: {point.low}
 • C: {point.close}
 • Typ{point.transactionType}
 • Dag{point.x:%e %b}
 • Antal{point.volume}
 • Kurs{point.price:.2f} SEK
 • {point.reportType}
 • {point.amountPerShare} SEK / aktie
 • {point.messageType}

Om du hade sparat 1000 SEK varje månad i 3 år hade du i normalfallet haft 38 535 SEK (varav 2 535 SEK är vinst).

Sparhorisont Investerat Medianvinst Pos. utfall
1 år 12 000 SEK 255 SEK 100,00%
3 år 36 000 SEK 2 535 SEK 100,00%
5 år 60 000 SEK 5 931 SEK 100,00%
10 år - - -
Relaterade Fonder

Fondandelsägare i de relaterade fonderna äger också fondandelar i Merrant Alpha Select SEK. Andelen 6 % anger hur många av RPM Evolving CTA Fund ER-ägarna som även har Merrant Alpha Select SEK i sin portfölj.

Informationen bygger på dagsaktuellt ägande hos Avanzas kunder och presenteras för fonder som ägs av minst 100 kunder.

Köp/

månadsspar

 

Ägare av

Andel som även äger

Merrant Alpha Select SEK

 • Köp
 • Mån
  Den här fonden går inte att handla hos oss, men du kan få information om den i fondguiden.
Utveckling 1 år -14,82 %
 • Köp
 • Mån
  Den här fonden går inte att handla hos oss, men du kan få information om den i fondguiden.
Origo Quest 1 C
Andel 5 %
Utveckling 1 år -11,35 %
 • Köp
 • Mån
  Den här fonden går inte att handla hos oss, men du kan få information om den i fondguiden.
Utveckling 1 år -3,93 %
Logga in eller bli kund för att se fler
Tidsperiod +/- % SEK
En dag -
En vecka -
En månad -0,37
Tre månader -0,60
Sex månader -0,96
Sedan årsskiftet -0,77
Ett år -1,04
Tre år -0,53
Fem år 8,82
Tio år -
Förmögenhet (MSEK)
214,68
Standardavvikelse
0,00 %
Sharpe ratio
0,00
Antal ägare hos Avanza
230
Produktens avgift
2,45%
Varav fast förvaltningsavgift
1,00%
Se räkneexempel och specifikation

Avgifter
Merrant Alpha Select SEK

Stäng

Denna information kräver inloggning

Minsta köpbelopp
10 000 SEK
Minsta köpbelopp vid månadssparande
5 000 SEK
Sista dag för nästa köp
-
Sista dag för nästa sälj
-
Stopptid
12:00
PPM-nummer
-
Belåningsvärde
40 %
Övrigt
Fonden handlas månadsvis per den sista bankdagen varje månad. Köporder ska registreras senast kl 12:00 4 bankdagar före handelsdagen och säljorder 35 bankdagar före handelsdagen. Affär bokas och syns 1 månad efter kursdagen.
Fonden är en multistrategifond som investerar i 10-20 marknadsneutrala hedgefondsstrategier. Fonden är konstruerad för att generera stabil avkastning med låg risk oberoende av utvecklingen på globala aktie- och räntemarknader, och över hela konjunkturcykeln. Merrant Alpha Select SEK är en så kallad ¿feeder fund¿ som uteslutande investerar i fonden Merrant Alpha Selekt USD (start aug 2009). Fonden är noterad i SEK och utnyttjar valutaterminer för att skydda Fondens värde mot valutakursförluster som kan uppkomma till följd av att Fonden investerar i den dollarnoterade fonden Merrant Alpha Selekt USD. Avgifter tas ut i Merrant Alpha Select USD. Fast avgift 1% samt rörlig avgift 20% över high water mark.
Typ
Hedgefond
Kategori
Hedgefonder
Underkategori
Hedgefond, fond-i-fond, multi-strategi
ISIN
SE0003814805
Fondens startdatum
2011-02-28
Legalt säte
Sverige
Morningstar rating
-
Förvaltare
Ulf Sedig, Rolf Hagekrans
Risk*
Låg (2 av 7)
Låg CO2 Risk
Nej
*Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. I de fall en fond inte har fem års historik så förlängs historiken med jämförelseindex.