Information om fonden Guide Multihedge

 • Köp Månadsspara
 • NAV SEK
  1 181,32
 • +/-
  -
 • 3 mån.
  -1,81 %
 • 1 år
  -4,40 %
 • Handlas i
  SEK
 • Risk
  Medel (4 av 7)
 • Morningstar rating
   -
 • Kursdatum
Guide Multihedge
   • Världsindex
   • DJ World Index
   • OMX Nordic PI
   • OMX Nordic 40
   • SIX Portfolio Return Index
   • SIX30 Return Index
   • OMX Stockholm 30
   • OMX Stockholm PI
   • OMX Helsinki 25
   • OMX Copenhagen 20
   • OSEBX Oslo
   • Dow Jones
   • NASDAQ
   • S&P-500
   • S&P 500-F
   • DJ Canada
   • DAX
   • DJ UK
   • Nikkei
   • Hang Seng
   • DJ Emerging Markets
   • OMX Stockholm GI
   • Branschindex
   • Energi
   • Finans&Fastighet
   • Fordon och reservdelar
   • Hälsovård
   • Industrivaror
   • Konsumenttjänster
   • Konsumentvaror
   • Kraftförsörjning
   • Livsmedel
   • Material
   • Resor och Fritid
   • Teknologi
   • Telekom
   • Räntor
   • 3-mån stibor
   • 3-mån ränta
   • 5-mån ränta
   • 5-års ränta
   • 10-års ränta
   • Valutor
   • EUR/SEK
   • USD/SEK
   • CAD/SEK
   • DKK/SEK
   • NOK/SEK
   • AUD/SEK
   • GBP/SEK
   • CHF/SEK
   • JPY/SEK
   • EUR/USD
   • USD/JPY
   • EUR/GBP
   • AUD/USD
   • USD/CAD
   • GBP/USD
   • EUR/CHF
   • USD/DKK
   • USD/NOK
   • EUR/NOK
   • Råvaror
   • Aluminium
   • Bly
   • Guld
   • Koppar
   • Nickel
   • Olja
   • Silver
   • Zink
  • Mina transaktioner
  • Antal ägare
  • Linje
  • Candlestick
  • OHLC
  • Högst / Lägst
Rita
Linje
Rektangel
Cirkel
Text
Välj
Bakgrundsfärg
Linjefärg
Ta bort

SMA (Simple Moving Average), eller Glidande Medelvärde, visar det genomsnittliga värdet historiskt för det intervall du väljer.

Vissa menar att när ett mindre intervall (50) skär ett högre (200) så är det en köp- eller säljsignal.

EMA (Exponential Moving Average), eller Exponentiellt Glidande Medelvärde, visar ett viktat medelvärde historiskt för det intervall du väljer. Skillnaden mot SMA (Glidande medelvärde) är att istället för att alla punkter har lika stor inverkan så får de punkter som är närmare mer vikt än de första i serien.

Detta leder till att EMA rör sig snabbare än SMA.RSI (Relative Strength Index) kan bland annat användas för att se om en aktie är så kallad överköpt/såld. För varje punkt som en aktie går ner så sjunker RSI, och går den upp så höjs RSI.

Vid ett högt värde kan en aktie anses överköpt, och vid ett lågt för översåld. I dessa lägen så brukar man anse att det är dags för en rekyl åt motsatt håll. Vanligt förekommande gränsvärden är 30 för översåld och 70 för överköpt.MACD (Moving Average Convergence Divergence) fås fram genom att subtrahera två stycken EMA-värden (kort - lång), som komplement finns även ett signal-EMA baserat på det framtagna MACD-värdet. Differensen mellan dessa två (MACD och Signal) visualiseras i form av staplar.

MACD används ofta för att både uttyda en trend samt hitta momentum i ett värdepapper.
Stochastic används som en momentumindikator för att se om en aktie är överköpt eller översåld. Indikatorn består utav ett signalvärde(K) som jämför aktiens stängningsvärde relativt högsta/lägsta kurs inom samma period.

Känsligheten för indikatorn justeras sedan med ett periodvärde(D) (SMA, vanligtvis 3).

Köp-och säljsignal brukar anses inträffa när signalvärdet korsar periodvärdet.


Bollinger Band är en indikator som använd dels för att se om en aktie är överköpt/såld men också för att förutspå ökad volatilitet.

Indikatorn mäter standardavvikelsen (standard 2) utifrån ett SMA (standard 20). Detta representeras sedan av två "band" runt SMA.

Att banden tajtas ihop anses av vissa som ett tecken på att volatiliteten i aktien kommer öka.
Man brukar även anse att en aktie är överköpt om kursen rör sig i den övre delen av banden och översåld om den rör sig i den nedre.

Du kan antingen radera eller skriva över en befintlig mall

{point.text}

{point.intro}

{series.name} {point.y} %
{series.name} {point.y}
{point.key}
{series.name}
 • O: {point.open}
 • H: {point.high}
 • L: {point.low}
 • C: {point.close}
 • Typ{point.transactionType}
 • Dag{point.x:%e %b}
 • Antal{point.volume}
 • Kurs{point.price:.2f} SEK
 • {point.reportType}
 • {point.amountPerShare} SEK / aktie
 • {point.messageType}
Tidsperiod +/- % SEK
En dag -
En vecka -
En månad -0,99
Tre månader -1,81
Sex månader -2,46
Sedan årsskiftet -4,32
Ett år -4,40
Tre år -3,79
Fem år -2,69
Tio år 12,89
Förmögenhet (MSEK)
32,08
Standardavvikelse
0,00 %
Sharpe ratio
0,00
Antal ägare hos Avanza
22
 • Köpavgift
  0,00 %
 • Säljavgift
  0,00 %
 • Förvaltningsavgift
  1,20 %
 • Normanbelopp
  16 681 SEK
Minsta köpbelopp
50 000 SEK
Minsta månadssparande
50 000 SEK
Övriga avgifter
Resultatbaserat arvode på 10 % av den värdestegring som överstiger (OMRX-TBILL). Den resultatbaserade avgiften fastställs på ett marginellt annorlunda sätt än då köp sker direkt hos fondbolaget.
Sista dag för nästa köp
2017-02-14
Sista dag för nästa sälj
2017-02-27
Stopptid
12:00
PPM-nummer
-
Belåningsvärde
50 %
Övrigt
Köp sker månadsvis och försäljning sker kvartalsvis. Observera att stopptid för försäljning är kl 12:00 med en månad och 1 bankdags notis. Stopptid för köp är kl 12:00 10 bankdagar före månadsskifte. Det kan ta upp till 20 bankdagar innan transaktionen registreras på kontot.
Guide Multihedge är en fondandelsfond som placerar sina tillgångar i huvudsakligen nordiska hedgefonder med olika placeringsstrategier. Fonden förvaltas aktivt genom en såväl kvantitativ och kvalitativ urvalsprocess och som tillsammans med modern portföljteori skapar en väl diversifierad fondportfölj. Fonden placerar i 10 till max 20 olika hedgefonder och ingen av de underliggande fonderna får utgöra mer än 20% av tillgångarna i Guide Multihedge. Målsättningen är att fonden ska ge en stabil och hög avkastning med en riskprofil som inte bör avvika mer än +/- 5 %-enheter från standardavvikelsen på riskfria räntan definierad som OMRX T-Bill.
Typ
Hedgefond
Kategori
Hedgefonder
Underkategori
Hedgefond, fond-i-fond, multi-strategi
ISIN
SE0001426008
Fondens startdatum
2005-07-01
Legalt säte
Sverige
Morningstar rating
-
Förvaltare
Karl Wahnberg
Risk*
Medel (4 av 7)
Hållbarhetsprofil
Nej
*Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. I de fall en fond inte har fem års historik så förlängs historiken med jämförelseindex.