• Fredag 24/11 kl 6.45-8.35 uppdaterar vi sajten med ny funktionalitet och ökad stabilitet. Under tiden kan viss funktionalitet inkl. kontoöversikten vara otillgänglig eller visa fel information. Information om tidigare uppdateringar hittar du här.

          Köp fonden direkt hos Avanza genom att bli kund på 3 min med BankID

FMG Iraq Fund A10 USD

 • Köp Månadsspara
 • +/-
  -
 • 3 mån.
  -5,17 %
 • 1 år
  +4,40 %
 • Handlas i
  USD
 • Risk
  -
 • Morningstar rating
   -
 • Kursdatum
FMG Iraq Fund A10 USD
   • Världsindex
   • DJ World Index
   • OMX Nordic PI
   • OMX Nordic 40
   • SIX Portfolio Return Index
   • SIX30 Return Index
   • OMX Stockholm 30
   • OMX Stockholm PI
   • OMX Helsinki 25
   • OMX Copenhagen 20
   • OSEBX Oslo
   • Dow Jones
   • NASDAQ
   • DJ USA
   • NASDAQ 100 Index
   • DJ Canada
   • DAX
   • DJ UK
   • Nikkei
   • Hang Seng
   • OMX Stockholm GI
   • Branschindex
   • Energi
   • Finans&Fastighet
   • Fordon och reservdelar
   • Hälsovård
   • Industrivaror
   • Konsumenttjänster
   • Konsumentvaror
   • Kraftförsörjning
   • Livsmedel
   • Material
   • Resor och Fritid
   • Teknologi
   • Telekom
   • Räntor
   • 3-mån stibor
   • 3-mån ränta
   • 5-mån ränta
   • 5-års ränta
   • 10-års ränta
   • Valutor
   • EUR/SEK
   • USD/SEK
   • CAD/SEK
   • DKK/SEK
   • NOK/SEK
   • AUD/SEK
   • GBP/SEK
   • CHF/SEK
   • JPY/SEK
   • EUR/USD
   • USD/JPY
   • EUR/GBP
   • AUD/USD
   • USD/CAD
   • GBP/USD
   • EUR/CHF
   • USD/DKK
   • USD/NOK
   • EUR/NOK
   • Råvaror
   • Aluminium
   • Bly
   • Guld
   • Koppar
   • Nickel
   • Olja
   • Silver
   • Zink
  • Mina transaktioner
  • Antal ägare
  • Linje
  • Candlestick
  • OHLC
  • Högst / Lägst
Rita
Linje
Rektangel
Cirkel
Text
Välj
Bakgrundsfärg
Linjefärg
Ta bort

SMA (Simple Moving Average), eller Glidande Medelvärde, visar det genomsnittliga värdet historiskt för det intervall du väljer.

Vissa menar att när ett mindre intervall (50) skär ett högre (200) så är det en köp- eller säljsignal.

EMA (Exponential Moving Average), eller Exponentiellt Glidande Medelvärde, visar ett viktat medelvärde historiskt för det intervall du väljer. Skillnaden mot SMA (Glidande medelvärde) är att istället för att alla punkter har lika stor inverkan så får de punkter som är närmare mer vikt än de första i serien.

Detta leder till att EMA rör sig snabbare än SMA.RSI (Relative Strength Index) kan bland annat användas för att se om en aktie är så kallad överköpt/såld. För varje punkt som en aktie går ner så sjunker RSI, och går den upp så höjs RSI.

Vid ett högt värde kan en aktie anses överköpt, och vid ett lågt för översåld. I dessa lägen så brukar man anse att det är dags för en rekyl åt motsatt håll. Vanligt förekommande gränsvärden är 30 för översåld och 70 för överköpt.MACD (Moving Average Convergence Divergence) fås fram genom att subtrahera två stycken EMA-värden (kort - lång), som komplement finns även ett signal-EMA baserat på det framtagna MACD-värdet. Differensen mellan dessa två (MACD och Signal) visualiseras i form av staplar.

MACD används ofta för att både uttyda en trend samt hitta momentum i ett värdepapper.
Stochastic används som en momentumindikator för att se om en aktie är överköpt eller översåld. Indikatorn består utav ett signalvärde(K) som jämför aktiens stängningsvärde relativt högsta/lägsta kurs inom samma period.

Känsligheten för indikatorn justeras sedan med ett periodvärde(D) (SMA, vanligtvis 3).

Köp-och säljsignal brukar anses inträffa när signalvärdet korsar periodvärdet.


Bollinger Band är en indikator som använd dels för att se om en aktie är överköpt/såld men också för att förutspå ökad volatilitet.

Indikatorn mäter standardavvikelsen (standard 2) utifrån ett SMA (standard 20). Detta representeras sedan av två "band" runt SMA.

Att banden tajtas ihop anses av vissa som ett tecken på att volatiliteten i aktien kommer öka.
Man brukar även anse att en aktie är överköpt om kursen rör sig i den övre delen av banden och översåld om den rör sig i den nedre.

Du kan antingen radera eller skriva över en befintlig mall

{point.text}

{point.intro}

{series.name} {point.y} %
{series.name} {point.y}
{point.key}
{series.name}
 • O: {point.open}
 • H: {point.high}
 • L: {point.low}
 • C: {point.close}
 • Typ{point.transactionType}
 • Dag{point.x:%e %b}
 • Antal{point.volume}
 • Kurs{point.price:.2f} SEK
 • {point.reportType}
 • {point.amountPerShare} SEK / aktie
 • {point.messageType}

Om du hade sparat 1000 SEK varje månad i 3 år hade du i normalfallet haft 32 829 SEK (varav 3 171 SEK är förlust).

Sparhorisont Investerat Medianvinst Pos. utfall
1 år 12 000 SEK -189 SEK 45,45%
3 år 36 000 SEK -3 171 SEK 28,30%
5 år 60 000 SEK -12 015 SEK 3,45%
10 år - - -
Tidsperiod +/- % SEK +/- % USD
En dag - -
En vecka - -
En månad -0,95 -3,44
Tre månader -5,17 -2,01
Sex månader -19,00 -11,40
Sedan årsskiftet -16,93 -7,54
Ett år 4,40 9,58
Tre år -37,70 -44,98
Fem år -32,44 -45,73
Tio år - -
Förmögenhet (MSEK)
39,48
Standardavvikelse
0,00 %
Sharpe ratio
0,00
Antal ägare hos Avanza
241
 • Köpavgift
  3,00 %
 • Säljavgift
  0,00 %
 • Förvaltningsavgift
  2,00 %
 • Normanbelopp
  27 354 SEK
Minsta köpbelopp
0 SEK
Minsta köpbelopp vid månadssparande
0 SEK
Övriga avgifter
Prestationsarvode: 20 % av fondens vinster över high water mark.
Sista dag för nästa köp
-
Sista dag för nästa sälj
-
Stopptid
12:00
PPM-nummer
-
Belåningsvärde
0 %
Övrigt
Handel i fonden sker månadsvis per den första bankdagen i månaden. Säljorder ska registreras senast kl 12:00 den 13:e varje månad. Om dessa dagar infaller en helgdag flyttas orderdagen till närmast föregående bankdag. Affären syns på kontot c:a 1 månad efter handelsdagen. Inlösen sker med 45 dagars notis (ex: Säljorder reg före 13/3. Kursdag blir månadsskiftet Maj/Juni och affären bokas månadsskiftet Juni/Juli.
Fonden är exponerad mot börsen i Bagdad. Irak bedöms ha världens fjärde största olje- och gasreserver. Innehaven koncentreras till de aktier med god likviditet. Exponeringen kommer vara viktad mot bank- och finanssektorn, hotell samt industri. Fonden är lämplig för den som söker hög avkastning och är beredd att acceptera medföljande risk.
Typ
Aktiefond
Kategori
Afrika och Mellanöstern
Underkategori
Afrika och Mellanöstern, övrigt
ISIN
BMG8797F2739
Fondens startdatum
2010-05-31
Legalt säte
Bermuda
Morningstar rating
-
Förvaltare
Not Disclosed
Risk*
-
Hållbarhetsprofil
Nej
*Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. I de fall en fond inte har fem års historik så förlängs historiken med jämförelseindex.