Köp fonden direkt hos Avanza genom att bli kund på 3 min med BankID

FMG Iraq Fund A10 USD

 • Köp Månadsspara
 • +/-
  -
 • 3 mån.
  +28,39 %
 • 1 år
  +24,62 %
 • Handlas i
  USD
 • Risk
  -
 • Morningstar rating
   -
 • Kursdatum
FMG Iraq Fund A10 USD
   • Världsindex
   • DJ World Index
   • OMX Nordic PI
   • OMX Nordic 40
   • SIX Portfolio Return Index
   • SIX30 Return Index
   • OMX Stockholm 30
   • OMX Stockholm PI
   • OMX Helsinki 25
   • OMX Copenhagen 20
   • OSEBX Oslo
   • Dow Jones
   • NASDAQ
   • DJ USA
   • NASDAQ 100 Index
   • DJ Canada
   • DAX
   • DJ UK
   • Nikkei
   • Hang Seng
   • OMX Stockholm GI
   • Branschindex
   • Energi
   • Finans&Fastighet
   • Fordon och reservdelar
   • Hälsovård
   • Industrivaror
   • Konsumenttjänster
   • Konsumentvaror
   • Kraftförsörjning
   • Livsmedel
   • Material
   • Resor och Fritid
   • Teknologi
   • Telekom
   • Räntor
   • 3-mån stibor
   • 3-mån ränta
   • 5-mån ränta
   • 5-års ränta
   • 10-års ränta
   • Valutor
   • EUR/SEK
   • USD/SEK
   • CAD/SEK
   • DKK/SEK
   • NOK/SEK
   • AUD/SEK
   • GBP/SEK
   • CHF/SEK
   • JPY/SEK
   • EUR/USD
   • USD/JPY
   • EUR/GBP
   • AUD/USD
   • USD/CAD
   • GBP/USD
   • EUR/CHF
   • USD/DKK
   • USD/NOK
   • EUR/NOK
   • Råvaror
   • Aluminium
   • Bly
   • Guld
   • Koppar
   • Nickel
   • Olja
   • Silver
   • Zink
  • Mina transaktioner
  • Antal ägare
  • Linje
  • Candlestick
  • OHLC
  • Högst / Lägst
Rita
Linje
Rektangel
Cirkel
Text
Välj
Bakgrundsfärg
Linjefärg
Ta bort

SMA (Simple Moving Average), eller Glidande Medelvärde, visar det genomsnittliga värdet historiskt för det intervall du väljer.

Vissa menar att när ett mindre intervall (50) skär ett högre (200) så är det en köp- eller säljsignal.

EMA (Exponential Moving Average), eller Exponentiellt Glidande Medelvärde, visar ett viktat medelvärde historiskt för det intervall du väljer. Skillnaden mot SMA (Glidande medelvärde) är att istället för att alla punkter har lika stor inverkan så får de punkter som är närmare mer vikt än de första i serien.

Detta leder till att EMA rör sig snabbare än SMA.RSI (Relative Strength Index) kan bland annat användas för att se om en aktie är så kallad överköpt/såld. För varje punkt som en aktie går ner så sjunker RSI, och går den upp så höjs RSI.

Vid ett högt värde kan en aktie anses överköpt, och vid ett lågt för översåld. I dessa lägen så brukar man anse att det är dags för en rekyl åt motsatt håll. Vanligt förekommande gränsvärden är 30 för översåld och 70 för överköpt.MACD (Moving Average Convergence Divergence) fås fram genom att subtrahera två stycken EMA-värden (kort - lång), som komplement finns även ett signal-EMA baserat på det framtagna MACD-värdet. Differensen mellan dessa två (MACD och Signal) visualiseras i form av staplar.

MACD används ofta för att både uttyda en trend samt hitta momentum i ett värdepapper.
Stochastic används som en momentumindikator för att se om en aktie är överköpt eller översåld. Indikatorn består utav ett signalvärde(K) som jämför aktiens stängningsvärde relativt högsta/lägsta kurs inom samma period.

Känsligheten för indikatorn justeras sedan med ett periodvärde(D) (SMA, vanligtvis 3).

Köp-och säljsignal brukar anses inträffa när signalvärdet korsar periodvärdet.


Bollinger Band är en indikator som använd dels för att se om en aktie är överköpt/såld men också för att förutspå ökad volatilitet.

Indikatorn mäter standardavvikelsen (standard 2) utifrån ett SMA (standard 20). Detta representeras sedan av två "band" runt SMA.

Att banden tajtas ihop anses av vissa som ett tecken på att volatiliteten i aktien kommer öka.
Man brukar även anse att en aktie är överköpt om kursen rör sig i den övre delen av banden och översåld om den rör sig i den nedre.

Du kan antingen radera eller skriva över en befintlig mall

{point.text}

{point.intro}

{series.name} {point.y} %
{series.name} {point.y}
{point.key}
{series.name}
 • O: {point.open}
 • H: {point.high}
 • L: {point.low}
 • C: {point.close}
 • Typ{point.transactionType}
 • Dag{point.x:%e %b}
 • Antal{point.volume}
 • Kurs{point.price:.2f} SEK
 • {point.reportType}
 • {point.amountPerShare} SEK / aktie
 • {point.messageType}

Om du hade sparat 1000 SEK varje månad i 3 år hade du i normalfallet haft 32 907 SEK (varav 3 093 SEK är förlust).

Sparhorisont Investerat Medianvinst Pos. utfall
1 år 12 000 SEK -134 SEK 46,43%
3 år 36 000 SEK -3 093 SEK 30,00%
5 år 60 000 SEK -11 555 SEK 11,11%
10 år - - -
Relaterade Fonder

Fondandelsägare i de relaterade fonderna äger också fondandelar i FMG Iraq Fund A10 USD. Andelen < 1 % anger hur många av Simplicity Afrika-ägarna som även har FMG Iraq Fund A10 USD i sin portfölj.

Informationen bygger på dagsaktuellt ägande hos Avanzas kunder och presenteras för fonder som ägs av minst 100 kunder.

Köp/

månadsspar

 

Ägare av

Andel som även äger

FMG Iraq Fund A10 USD

 • Köp
 • Mån
  Den här fonden går inte att handla hos oss, men du kan få information om den i fondguiden.
Simplicity Afrika
Andel < 1 %
Utveckling 1 år -1,00 %
 • Köp
 • Mån
  Den här fonden går inte att handla hos oss, men du kan få information om den i fondguiden.
Utveckling 1 år 16,25 %
 • Köp
 • Mån
  Den här fonden går inte att handla hos oss, men du kan få information om den i fondguiden.
SKAGEN Kon-Tiki
Andel < 1 %
Utveckling 1 år 4,90 %
Logga in eller bli kund för att se fler
Tidsperiod +/- % SEK +/- % USD
En dag - -
En vecka - -
En månad -0,77 -4,95
Tre månader 28,39 15,34
Sex månader 42,77 36,71
Sedan årsskiftet 35,87 27,24
Ett år 24,62 26,22
Tre år 19,24 13,89
Fem år -13,62 -36,05
Tio år - -
Förmögenhet (MSEK)
56,20
Standardavvikelse
0,00 %
Sharpe ratio
0,00
Antal ägare hos Avanza
221
Produktens avgift
-
Varav fast förvaltningsavgift
2,00%
Se räkneexempel och specifikation

Avgifter
FMG Iraq Fund A10 USD

Stäng

Denna information kräver inloggning

Minsta köpbelopp
0 SEK
Minsta köpbelopp vid månadssparande
0 SEK
Sista dag för nästa köp
-
Sista dag för nästa sälj
2018-07-13
Stopptid
12:00
PPM-nummer
-
Belåningsvärde
0 %
Övrigt
Handel i fonden sker månadsvis per den första bankdagen i månaden. Säljorder ska registreras senast kl 12:00 den 13:e varje månad. Om dessa dagar infaller en helgdag flyttas orderdagen till närmast föregående bankdag. Affären syns på kontot c:a 1 månad efter handelsdagen. Inlösen sker med 45 dagars notis (ex: Säljorder reg före 13/3. Kursdag blir månadsskiftet Maj/Juni och affären bokas månadsskiftet Juni/Juli.
Fonden är exponerad mot börsen i Bagdad. Irak bedöms ha världens fjärde största olje- och gasreserver. Innehaven koncentreras till de aktier med god likviditet. Exponeringen kommer vara viktad mot bank- och finanssektorn, hotell samt industri. Fonden är lämplig för den som söker hög avkastning och är beredd att acceptera medföljande risk.
Typ
-
Kategori
-
Underkategori
-
ISIN
BMG8797F2739
Fondens startdatum
2010-05-31
Legalt säte
Bermuda
Morningstar rating
-
Förvaltare
Not Disclosed
Risk*
-
Hållbarhetsprofil
Nej
*Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. I de fall en fond inte har fem års historik så förlängs historiken med jämförelseindex.