Information om fonden Alfred Berg Penningmarknadsfond Hållbar