Detta är en annons från SPP

SPP Aktiefond Stabil

SPP Aktiefond Stabil är en global aktiefond med målsättning är att nå en minst lika bra avkastning som resten av marknaden, men med mindre variationer över tiden. Detta uppnås genom att placera i aktier som varierar mindre i pris på kort sikt och som väntas visa en bra värdeutveckling på lång sikt. Aktierna i fonden ska dessutom betala ut höga årliga utdelningar.

Fonden passar dig som vill ha en global aktiefond med lägre risk än genomsnittet och baseras på en modell som vi använt för placeringen av vår koncerns egna livbolags pengar.

Med SPP Aktiefond Stabil får du:

  • En högre riskjusterad avkastning än marknaden i stort
  • Minimerar risken för stora värdeminskningar
  • En modellbaserad förvaltning som på ett disciplinerat sätt väljer aktier med låg volatilitet och hög direktavkastning
  • En hållbar fond – alla investeringar följer vår standard för hållbara investeringar

Hållbarhet sparande – smart idag, smart i morgon

Vi väljer in och väljer bort företag baserat på hur bra de är anpassade till en hållbar ekonomi. Vi väljer bort företag som kränker internationella normer och regler, det innebär att vi avstår från att investera i företag som medverkar till kränkning av mänskliga rättigheter, korruption, klimat- och miljöskada, produktion av landminor, kluster- och atomvapen samt produktion av tobak.

Vi undviker även företag som är bland de sämsta tio procenten på att ta samhällsansvar i respektive bransch, samt de företag som är sämst på klimatinsatser i de branscher som har störst utsläpp av växthusgaser. Exempelvis har vi uteslutit företag som i huvudsak sysslar med kolkraft, oljesandstillverkning och palmoljeplantage, verksamheter med mycket stor klimatpåverkan som vi anser är en dålig investering både på grund av klimatpåverkan och av finansiella skäl.

Om SPP Fonder

SPP Fonder är Sveriges femte största fondbolag. SPP Fonder är ett modernt fondbolag med hållbara, långsiktiga och transparenta produkter. Vårt fokus är att skapa god avkastning till låga avgifter genom enkla, tydliga och hållbara fondprodukter. Vi har några av marknadens lägsta förvaltningsavgifter och ett brett utbud av indexnära fonder. SPP Fonder är en del av Storebrand, en av Nordens ledande koncerner för sparande och försäkringslösningar. Tillsammans med SPP Livförsäkring utgör vi Storebrands plattform på den svenska marknaden.

Korta Fakta
Fondbolag:
SPP Fonder
Fondens namn:
SPP Aktiefond Stabil

Förvaltningsavgift:

0,70 %

Minsta köp:

100 SEK

Minsta månadsspar:

100 SEK

Risknivå:

5/7

Fondens startdatum:

2013-10-08

Handlas:

Dagligen
SPP Aktiefond Stabil A
Stäng
Det går inte att visa information för den valda tidsperioden.
Grafen med dagens kursutveckling visas när börsen öppnat.

Riskinformation

Faktablad och informationsbroschyr finns att tillgå på www.spp.se. Enligt Morningstar har fonden lägre volatilitet än genomsnittet för fondkategorin. Investeringar i fondandelar är förenade med risk. De pengar som investeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.