Detta är en annons från Spiltan Fonder

Spiltan Aktiefond Stabil är en framgångsrik och prisbelönt fond som utmärker sig på fondmarknaden. Den ligger i topp när det gäller så kallad riskjusterad avkastning, det vill säga hur mycket avkastning man som sparare har fått jämfört med den risk man tagit. På Spiltan Fonder brukar vi säga att den är en bra basfond. Med det menar vi att det är en trygg, stabil och långsiktig placering som med fördel kan kombineras tillsammans med andra fonder i en väldiversifierad portfölj.

Tre frågor till fondens förvaltare Erik Brändström:

Vad skiljer Spiltan Aktiefond Stabil från en ”vanlig” Sverigefond?

Spiltan Aktiefond Stabil har en unik portföljuppbyggnad jämfört med andra Sverigefonder. Tyngden ligger i så kallade värdebolag, d.v.s. bolag som har pålitliga och starka ägare med en stabil och uthållig affärsmodell som gör att man får både värdetillväxt och utdelning. Värdebolagsaktier är bra i uppgång och står normalt emot bättre i nedgång. Utöver värdebolagen ingår några investmentbolag i fonden för att sprida riskerna samt en del räntebärande tillgångar som fungerar som en ”kudde” när börsen är mer stökig. Dessutom finns ett inslag av aktier i lågt belånade och trygga fastighetsbolag. Resultatet av detta har de senaste 10 åren inneburit en avkastning som varit högre än Stockholmsbörsen inklusive utdelningar men till en betydligt lägre risk (mätt som standardavvikelse).*

Varför bör jag investera i Spiltan Aktiefond Stabil?

Spiltan Aktiefond Stabil lämpar sig en bra som en bas i en långsiktig portfölj i och med att den är mer stabil än andra Sverigefonder. Man bör dock ändå vara långsiktigt eftersom den i huvudsak är en aktiefond. Är du en sparare som inte vill eller hinner se över din fondportfölj lämpar sig Aktiefond Stabil också väl då man får en rejäl bredd av olika typer av bolag och marknader.

För vem passar Spiltan Aktiefond Stabil?

För den sparare som vill ha exponering mot den svenska aktiemarknaden långsiktigt, men till en lägre risk än en vanlig Sverigefond. Helt enkelt en stabil bas i en långsiktig portfölj!

*Källa: Rullande 10-års historik per 01.06.2016 baserat på den breda Sverigefondskategorin på Morningstar.se. Alla siffror är presenterade efter avgifter.
Korta Fakta

Fondbolag:

Spiltan Fonder

Fondens namn:

Spiltan Aktiefond Stabil

Förvaltningsavgift:

1,50% per år (fast)

Minsta köp:

100 SEK

Minsta månadsspar:

100 SEK

Risknivå:

5/7

Fondens startdatum:

2002-12-02

Handlas:

Dagligen
                                    
Avkastning per år
Risk per år
Spiltan Aktiefond Stabil
10,2 %
14,1 %
Kategorisnitt Sverigefonder
7,4 %
18,6 %
Spiltan Aktiefond Stabil
Stäng
Det går inte att visa information för den valda tidsperioden.
Grafen med dagens kursutveckling visas när börsen öppnat.

Riskinformation

Faktablad och informationsbroschyr finns att tillgå på spiltanfonder.se. Investeringar i fondandelar är förenade med risk. De pengar som investeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.