Detta är en annons från Nordea Funds AB

Låga räntor och osäkra marknader – funderar du på vad du ska spara i just nu? Nordea Stabil är en fond där riskhanteringen står i fokus. Målet är att skapa en långsiktig och stabil avkastning oavsett den generella marknadens utveckling.

Om Nordea Stabil

 • Fonden placerar i både aktier och i räntebärande värdepapper. Räntedelen består främst av obligationer med hög kreditvärdighet och aktieplaceringarna görs i så kallade ”stabila aktier”.

 • Stabila aktier är aktier med lång historik av stabila vinster och med god och jämn kursutveckling. Det är aktier i bolag som även ger stabila utdelningar till sina aktieägare. Dessa identifieras via en egenutvecklad förvaltningsprocess inom  Nordea.

 • Investeringsprocessen i Nordea Stabil är väl beprövad, stabil och har ett starkt track-record.

 • Målet med förvaltningen är att med ett väl avvägt risktagande uppnå en god värdetillväxt – såväl i perioder av uppgång som nedgång på de finansiella marknaderna.

 • Fonden förvaltas av ett erfaret team som arbetat tillsammans sedan  2004.

 • Investeringsprocessen utgörs av 9 olika strategier som bygger på att hitta och kombinera tillgångar som ger avkasting i olika marknadsklimat och som därmed sänker fondens allmänna risknivå och erbjuder en stabil avkastning.

 • Fonden omfattas av Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar.
Korta Fakta
Fondbolag:
Nordea Funds AB

Fondens namn:

Nordea Stabil

Förvaltningsavgift:

1,50%

Minsta köp:

100 SEK

Minsta månadsspar:

100 SEK

Risknivå:

3/7

Fondens startdatum:

2006-04-24

Handlas:

Dagligen
Morningstar rating:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Riskinformation

Observera att en fonds historiska avkastning inte är en garanti för framtida vkastning. Värdet på dina fondandelar kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatt kapitalet. Fullständigt infirmation om Nordeas fonder finner du i fondernas Faktablad och Informationsborschyrer. Faktablad, Informationsbroschyrer, samt hel- och halvårsrapporter finns på nordea.se/fondinfo samt på Nordeas bankkontor. 

Nordea Stabil förvaltas av Nordea Funds AB.