Detta är en annons från Morgan Stanley

Morgan Stanley Investment Funds (MS INVF) Short Maturity Euro Bond Fund

MS INVF Short Maturity Euro Bond Fund (Fonden) ger tillgång till en diversifierad portfölj med högkvalitativa värdepapper med fast avkastning i euro.

En diversifierad portfölj

Teamet som förvaltar fonden, European Fixed Income Team, anser att en noggrant sammansatt, diversifierad portfölj ger potential för högre avkastning med i stort sett samma riskvolym som en portfölj med enbart statsobligationer. I portföljen finns det värdepapper som teamet anser är de bästa tillgängliga inom investeringsmiljön för obligationer av Investment Grade i euro med kort löptid.

Fonden ger exponering mot ett bredare urval av utfärdare än penningmarknadsfonder. Vid sidan av finans- och statssektorerna har fonden även flexibiliteten att investera i industri- och energisektorerna. Teamet anser att denna bredare investeringsmiljö och en aktiv strategi gör att vi kan bygga upp en väl diversifierad portfölj med potential att generera avkastning.

En noggrann process

Fonden har som mål att bevara den initiala investeringen och att generera avkastning genom att enbart investera i stats- och företagsobligationer av hög kvalitet. De företagsobligationer som väljs ut genomgår en grundlig kreditanalys. Dessutom begränsar den diversifierade portföljen exponeringen mot enskilda institutioner.

Aktiv förvaltning ingår i alla delar av investeringsprocessen. Teamet förvaltar aktivt fördelningen mellan statsobligationer och företagsobligationer samt portföljens totala duration. 

Korta Fakta

Fondbolag:

 

Morgan Stanley Investment Funds

Fondens namn:

 

MS INVF Short Maturity Euro Bd AH kr Acc
Förvaltningsavgift:
0,80%
Minsta köp:
1 000 SEK
Minsta månadsspar:
100 SEK
Risknivå:
2/7
Fondens startdatum:
2015-08-18
Handlas:
Dagligen

Erfaret team

MS INVF Short Maturity Euro Bond Fund förvaltas av European Fixed Income Team inom Morgan Stanley Investment Management. Teamet är resursstarkt, har stor erfarenhet samt en verkligt global närvaro. Teamet använder en noggrann strategi baserad på analys av fundamental top-down-allokering av tillgångar och bottom-up-aktieval för att maximera alfagenereringen inom hela investeringsmiljön. 

MS INVF Short Maturity Euro Bond AH SEK
Stäng
Det går inte att visa information för den valda tidsperioden.
Grafen med dagens kursutveckling visas när börsen öppnat.

Risker

Finansiella instrument är förknippade med risker och du kan förlora en del av eller hela din initiala investering. Tidigare resultat indikerar inte hur resultaten kommer att se ut i framtiden. Faktablad och basfakta för investerare finns på www.morganstanley.com/msim