Detta är en annons från Lannebo Fonder

Lannebo Europa Småbolag. En ny aktiefond som handplockar guldkorn bland Europas 8 000 småbolag.

Investera direkt via köpknapparna till höger.

Två minuter med förvaltarna

Varför investera i Lannebo Europa Småbolag?

  • Lannebo Fonder bedriver äkta, aktiv förvaltning. Istället för att stanna vid skärmen, följa index och börsmarknaden, fördjupar vi oss i bolag vi tror på. Vi letar efter, och träffar, bolag med starka affärsidéer, stabila balansräkningar och stor potential, där vi kan investera tidigt. Under årens lopp har vi utvecklat ett skarpt öga för kvalitetsbolag som tjänar pengar och kan göra det för dig lång tid framöver, oavsett yttre förhållanden.
  • Småbolagsmarknaden är mindre effektiv än storbolagsmarknaden, där finns större möjligheter till extra avkastning i varje placering, jämfört med marknaden. För trots att majoriteten av de europeiska bolagen är småbolag, är aktörerna som bevakar och analyserar dem färre.  Den möjligheten vill vi fånga genom vårt beprövande tillvägagångssätt, där vi kan värdera varje bolag utifrån en egen kritisk analys. 
  • Av Europas 9 000 börsbolag är 8 000 småbolag. Med ett så stort underlag blir det extra viktigt att vi navigerar rätt bland möjligheterna och att vi samtidigt är riskmedvetna. Dina investeringar är viktiga för oss och vi är ytterst noga i vår riskbedömning och analys. Innan vi gör aktiva aktieval funderar vi faktiskt allra mest över nedsidan i en investering: risken att förlora pengar!
Korta Fakta

Fondbolag:

Lannebo Fonder

Fondens namn:

Lannebo Europa Småbolag

Förvaltningsavgift:

1,60%

Minsta köp:

100 SEK

Minsta månadsspar:

100 SEK

Risknivå:

6/7

Fondens startdatum:

2016-10-17

Handlas:

Dagligen

Carsten Dehn och Ulrik Ellesgaard

Carsten Dehn och Ulrik Ellesgaard bygger upp och förvaltar Lannebo Europa Småbolag. Duon har i 10 år förvaltat SEB:s europeiska småbolagsfond och fått en rad utmärkelser. De har även haft 5 stjärnor i Morningstar på 3, 5 och 10 år, vilket är mycket ovanligt. Den 1 oktober anslöt förvaltarna till Lannebo Fonder för att skapa nästa framgångssaga för långsiktigt hög avkastning till rimlig risk.

”Bland Europas 8 000 småbolag finns många med höga tillväxttal, god lönsamhet och tydligt fokus. Den gruppen av bolag följer vi noggrant och plockar ut dem som vi bedömer kan skapa ett betydligt större mervärde än de stora bolagen på sikt”, säger Carsten Dehn som har 25 års förvaltningserfarenhet.

Lannebo Europa Småbolag passar dig som:

  • Tror på små och medelstora bolag på den europeiska aktiemarknaden.
  • Tror på på aktiv förvaltning och investeringar baserade på en tydlig uppfattning om varje enskilt bolag.
  • Kan acceptera att svängningar kan förekomma och har en placeringshorisont på minst fem år

Göran Espelund

Göran Espelund, grundare och ordförande, Lannebo Fonder

”Europeiska småbolag är en logisk expansion av vår inriktning på nordiska småbolag. Med rekryteringen av branschens bästa småbolagsförvaltare med fokus på Europa, möjliggör vi också värdefullt utbyte i hela Lannebo Fonders förvaltarteam”, säger ordförande Göran Espelund.”

Riskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av. Faktablad och informationsbroschyrer för Lannebo Småbolag Europa finns på www.lannebofonder.se

Lannebo Fonder är ett fristående, kundorienterat fondbolag som bedriver aktiv förvaltning inom områden och branscher där bolaget besitter en hög förvaltarkompetens

Vi förvaltar privatpersoners och organisationers pengar med målet att generera en så hög avkastning som möjligt till en rimlig risk. Vi investerar endast i det vi verkligen förstår och i det vi bedömer kommer generera en bra avkastning. Inför varje investering görs en grundlig analys och noggrann riskbedömning. Våra förvaltare har lång erfarenhet och är självständiga i sin investeringsprocess. Förvaltarna sparar i sina egna fonder för att öka incitamentet att skapa ett så bra resultat som möjligt.

År 2013 anslöt vi oss till FN:s direktiv för ansvarsfulla investeringar (PRI). Som stor ägare i många bolag har vi goda möjligheter och ett stort ansvar att påverka bolagen och vi träffar regelbundet bolagens ledande befattningshavare. Vi deltar också i valberedningsarbetet i cirka 30 bolag per år.

Lannebo Fonder har framgångsrikt förvaltat fonder sedan år 2000 då det startades av Anders Lannebo tillsammans med en grupp välmeriterade fondförvaltare. Framgångarna har blivit uppmärksammade genom en rad utmärkelser. Men viktigare än alla utmärkelser är kundernas förtroende att låta oss förvalta deras pengar.

Utmärkelser

2015
- Årets Stjärnförvaltarbolag (källa: www.di.se/www.morningstar.se)
- Årets stjärnförvaltare, Claes Murander, Ny teknik, (källa: www.di.se/www.morningstar.se)
- Årets stjärnförvaltare, Charlotta Faxén och Peter Lagerlöf, Blandfonder, (källa: www.di.se/www.morningstar.se)
- Årets Fondbolag (källa: www.soderbergpartners.se)
Bästa Småbolagsförvaltare senaste tre åren (källa:www.lipperfundawards.com/www.thomsonreuters.com)
- Bästa Globalfond senaste tre åren, Lannebo Vision (källa:www.lipperfundawards.com/www.thomsonreuters.com)
- Bästa Globalfond senaste fem åren, Lannebo Vision (källa:www.lipperfundawards.com/www.thomsonreuters.com)

2014
- Årets Stjärnförvaltare, Guldstjärna i kategorin Sverigefonder, Lars Bergkvist och Martin Wallin (källa: www.di.se/www.morningstar.se)

2010
- Årets Sverigefond, Lannebo Sverige (källa: www.privataaffarer.se)

2009
- Bästa svenska Småbolagsfond senaste tre åren, Lannebo Småbolag (källa: www.lipperfundawards.com/www.thomsonreuters.com)


2008
- Årets Stjärnförvaltare, Guldstjärna i kategorin Sverige små- och medelstorbolagsfonder, Peter Rönström (källa: www.di.se/www.morningstar.se)

2006
- Årets Stjärnförvaltare, Guldstjärna i kategorin Sverigefonder, Lars Bergkvist och Martin Wallin (källa: www.di.se/www.morningstar.se)

2001
- Årets Stjärnförvaltare, Guldstjärna i kategorin Sverige småbolagsfonder, Peter Rönström (källa: www.di.se/www.morningstar.se)
2000
Årets Stjärnförvaltare, Guldstjärna i kategorin Sverige småbolagsfonder, Peter Rönström (källa: www.di.se/www.morningstar.se)

Riskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av. Faktablad och informationsbroschyrer för Lannebo Småbolag Europa finns på www.lannebofonder.se