Detta är en annons från Holberg Fondene

Holberg Triton - Världens första sjömatsfond

Holberg Triton är den första fonden som ger dig möjlighet att investera i en av de just nu starkaste långsiktiga trenderna, nämligen det havet ger oss i form av sund mat. 

Starka globala trender

Vi beräknas bli 2 miljarder fler människor i världen fram till år 2050 och dagens matproduktion kommer att behöva dubblas. 70% av jorden består av vatten men bara 2% av världens matproduktion kommer idag från havet*. Dessutom kommer ett ökat välstånd i stora, folkrika, framväxande ekonomier skapa en kraftigt ökande efterfrågan på sjömat såsom lax, räkor, torsk, sjögräs och hummer. Detta skapar utmärkta förutsättningar för fortsatt stark tillväxt och Holberg Triton investerar i denna tillväxt genom börsnoterade sjömatsbolag över hela världen.

Miljö & resurser

En växande befolkning i världen kräver en effektivare matproduktion. Fisk och andra marina proteiner är mycket energieffektiva jämfört med landbaserade proteinkällor, exempelvis kräver odlad lax cirka 1,1 kg foder för att växa 1 kg och motsvarande siffra för nötkreatur är cirka 8 kg foder.

Hälsomässiga fördelar

Internationell forskning visar att människor som äter fiskprotein, reducerar sina kolesterolvärden, reducerar fettmängden i kroppen och ökar muskelmassan**. De hälsomässiga fördelarna vid ett ökat intag av fisk är väl dokumenterade och Holberg Fonder ger dig möjligheten att investera i denna hälsotrend.

Bergen - ett marint centrum

Holberg Fonder har sitt säte i Bergen som utvecklats till ett marint centrum där flera av världens största laxodlingsbolag har sina huvudkontor. Dessutom är Universitetet i Bergen (UIB) världsledande inom forskning kring marina proteiner och hur man utnyttjar havets resurser på bästa sätt. En nära kontakt med all denna kompetens ger oss goda förutsättningar för framgångsrik förvaltning av Holberg Triton.  

* Källa: Food & Agricultural Organization
** Källa: UIB-University of Bergen
Korta Fakta

Fondbolag:

Holberg Fondene

Fondens namn:

Holberg Triton A

Förvaltningsavgift:

2,0% per år (fast)

Minsta köp:

1000 SEK

Minsta månadsspar:

500 SEK

Risknivå:

6/7

Fondens startdatum:

2015-02-27

Handlas:

Dagligen

Riskinformation

Faktablad och informationsbroschyr finns att tillgå på holbergfondene.se. Investeringar i fondandelar är förenade med risk. De pengar som investeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.