Detta är en annons från fondita.

Fondita Nordic Micro Cap

Fondita Nordic Micro Cap är en aktiefond som i första hand placerar sina medel i mindre nordiska börsnoterade bolagsaktier vars marknadsvärde understiger 800 miljoner euro. Fonden har sin bas i svenska småbolag som över tid utgör ca hälften av fondens tillgångar. Detta kompletteras av finska, norska småbolag och danska småbolag. Till fondportföljen väljs bolag som har ledande marknadsställning, goda framtidsutsikter, bra lönsamhet, sund balans samt gärna aktiva huvudägare. Placeringarna görs på lång sikt i såväl tillväxt- som värdebolag.

Varför placera i nordiska småbolag?

Starka nischaktörer som är teknologiskt långt framme

De nordiska småbolagen är generellt sett ofta starka i sin nisch och starka teknologiskt. De nordiska småbolagen har ofta i ett tidigt skede sökt sig till internationella marknader i syfte att nå större tillväxt. 

Bolag med stark entreprenörsanda

Många småbolag är entreprenörsdrivna med starka aktiva ägare vilket möjliggör större långsiktighet i bolagets verksamhet.

Det låga ränteläget leder till fler företagsaffärer

Välskötta nordiska småbolag är potentiella uppköpskandidater för större aktörer. Många mindre börsbolag är också aktiva på köpsidan. Den låga räntenivån talar för fortsatt hög M & A-aktivitet även framöver för de nordiska småbolagen.

Korta Fakta

Fondbolag:

Fondbolaget Fondita AB

Fondens namn:

Fondita Nordic Micro Cap B

Förvaltningsavgift:

2,00%

Minsta köp:

1 000 SEK

Minsta månadsspar:

1 000 SEK

Risknivå:

6/7

Fondens startdatum:

2006-08-29

Handlas:

Dagligen

Jämförelseindex:


Carnegie Small CSX Nordic Return

Trygg miljö för investerare

Nordiska småbolag är högt utvecklade med sunda affärsprinciper, gedigen corporate governance samt pålitlig rapportering.

Utmärkelser:

Morningstar Fund Awards 2014 utsåg Fondita Nordic Micro Cap till bästa nordiska aktiefond, fonden fick även priset 2013.

Markus Larsson, fondförvaltare Fondita Nordic Micro Cap

Kenneth Blomqvist, fondförvaltare Fondita Nordic Micro Cap

De 10 största positionerna

Per 2015-10-31.

Bolag
Andel
Verksamhetsområde
Oriola-KD (FI)
5,4%
Läkemedelsdistributör
Caverion (FI)
4,8%
Fastighetsteknik
Lagercrantz Group (SE)
4,5%
Teknologilösningar
Basware (FI)
4,2%
IT-produkter
ITAB Shop Concept (SE)
3,8%
Bioraffinaderi
Borregaard (NO)
3,6%
Bioraffinaderi
Fenix Outdoor Int. (SE)
3,6%
Konsumentprodukter
Nederman Holding (SE)
3,5%
Luftreningsprodukter
Systemair (SE)
3,4%
Ventilationsprodukter
Evolution Gaming (SE)
3,4%
IT-tjänster
Kassa
0,6%
 
40,8%
 

Fondens utveckling sedan start:

Valuta: Euro.

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. På vår webbplats finns faktablad och informationsbroschyrer.

Om Fondbolaget Fondita

Fondita, grundat 1997 i Helsingfors, är ett privatägt och obundet fondbolag som koncentrerar sig enbart på förvaltning av aktiefonder med nordisk och europeisk inriktning. Bolagets ägarstruktur, där den operativa personalen äger över 2/3 av bolaget, garanterar kontinuitet, långsiktighet och pålitlighet. Sommaren 2014 förvärvade Bure Equity AB 20 % av aktierna i Fondita. Fondita har sitt huvudkontor i Helsingfors och en svensk filial i Göteborg.

Fonditas placeringsfilosofi, gemensam för alla fonder, är baserad på stock picking. Bolagens eller sektorernas vikt i index påverkar överhuvudtaget inte valet av portföljbolag. Portföljerna är fokuserade och de enskilda fonderna innehåller ca 20-30 bolag. Fondbolagets placeringsfilosofi präglas av långsiktighet, vilket innebär att enskilda innehav kan finnas med länge i fonderna.

Fondita placerar främst i mindre och medelstora nordiska och andra europeiska börsnoterade bolag. Småbolag har historiskt gett en bättre avkastning än större bolag. Fonditas fonder har under årens lopp fått mycket positiv synlighet och bl.a. Morningstar, Lipper och Citywire har uppmärksammat Fonditas fonder och förvaltare med olika priser och utmärkelser.