Detta är en annons från FIM Kapitalförvaltning.

Spännande marknader med betydande tillväxtpotential

Fonden FIM Frontier investerar på nästa generations tillväxtmarknader, de så kallade gränsmarknaderna. Till gränsmarknaderna hör en stor skara länder i Mellanöstern, Afrika, Asien, Latinamerika och Östeuropa.

För investerare är gränsmarknaderna relativt nya marknader. Tack vare stark ekonomisk tillväxt och gynnsamma demografiska faktorer kommer dessa länder att spela en större roll i den globala ekonomin i framtiden.

FIM Frontier har möjlighet att investera i 32 länder. De viktigaste är Saudiarabien, Filippinerna, Kuwait, Förenade Arabemiraten, Qatar, Oman, Nigeria, Kenya, Vietnam, Colombia, Peru och Kazakstan. En låg samvariation mellan länderna sprider riskerna i fonden. Gränsmarknaderna har en fjäderlätt vikt i världsindex, vilket förstärker spridningsnyttan sett till hela din fondportfölj!

Fonden FIM Frontier ger en ypperlig möjlighet att tillvarata den betydande tillväxtpotentialen på gränsmarknaderna. Vidga dina vyer och investera på framtidens tillväxtmarknader!

Korta Fakta
Fondbolag:
FIM Kapitalförvaltning AB
Fondens namn:
FIM Frontier B

Förvaltningsavgift:

1,90 %

Minsta köp:

500 SEK

Minsta månadsspar:

200 SEK

Risknivå:

5/7

Fondens startdatum:

2013-08-30

Handlas:

Dagligen

Prisad förvaltare med lång erfarenhet av gränsmarknaderna

FIM Frontier förvaltas av den prisade förvaltaren Hertta Alava, som har följt de nya tillväxtmarknaderna sedan 1990-talet. Hon har sedan starten 2006 framgångsrikt förvaltat FIM Sahara med inriktning mot Mellanöstern och Afrika.

2013 tog Hertta Alava förstaplatsen i Citywire Globals förvaltarjämförelse "Sector smashers", där hon inom sektorn övriga tillväxtmarknader slog genomsnittsförvaltaren med +32,58 %. År 2014 avkastade FIM Frontier näst bäst av alla gränsmarknadsfonder i Citywires jämförelse med en avkastning mätt i euro på 22,3%.

”Många gränsmarknader liknar de stora tillväxtländerna för 20 år sedan. Vi ser att investeringsflödena till dessa nya marknader kommer att öka avsevärt under de närmaste tio åren. Gränsmarknaderna skapar utmärkta möjligheter för aktiva investerare och ger goda spridningseffekter i en långsiktig fondportfölj."

"En stark ekonomisk tillväxt, stora naturresurser och gynnsamma demografiska faktorer ökar avkastningspotentialen.” Hertta Alava, fondförvaltare, FIM Frontier.

- En stark ekonomisk tillväxt, stora naturresurser och gynnsamma demografiska faktorer ökar avkastningspotentialen.

Hertta Alava, fondförvaltare FIM Frontier B.

Varför placera på gränsmarknaderna?

  • Utmärkta tillväxtutsikter och hög avkastningspotential på lång sikt. Den genomsnittliga BNP-tillväxten ligger i dagsläget på över 5 % per år.
  • Nya och oexploaterade marknader som har låg samvariation med världsindex, vilket erbjuder goda placeringsmöjligheter för aktiva investerare.
  • En sjättedel av jordens befolkning bor på gränsmarknaderna och snittåldern är 30 år. De demografiska faktorerna är gynnsamma - den arbetsföra befolkningen växer långt in i framtiden.
  • Tillsammans bildar gränsmarknaderna ett brett investeringsuniversum med många intressanta teman och aktier. Den låga samvariationen mellan länderna sprider riskerna.
  • Högre direktavkastning än på de stora tillväxtmarknaderna och på de utvecklade marknaderna.

Varför investera i FIM Frontier?

  • Förvaltare är Hertta Alava, som har följt de nya tillväxtmarknaderna sedan 1990-talet och framgångsrikt skött FIM Sahara med inriktning mot Mellanöstern och Afrika sedan starten år 2006. Vid utgången av augusti 2014 höll FIM Sahara förstaplatsen bland 36 fonder i kategorin Citywire Emerging Markets Other mätt i avkastning under en femårsperiod.
  • Investeringar på gränsmarknaderna är renodlad stockpicking – vi har genom en noggrann analys valt att inkludera de, enligt vår bedömning, 40 till 60 mest intressanta bolagen på gränsmarknaderna i fonden.
  • Goda spridningseffekter både inom fonden och mot ett globalt aktieindex.
  • Fondens placeringar är inriktade på företag inom konsument- och finanssektorn. Dessa bolag gynnas av en växande medelklass.
  • FIM Frontier har en konkurrenskraftig förvaltningsavgift som uppgår till 1,9 % per år.
FIM Frontier B
Stäng
Det går inte att visa information för den valda tidsperioden.
Grafen med dagens kursutveckling visas när börsen öppnat.

Riskinformation

Faktablad och informationsbroschyr finns att tillgå på www.fim.se. FIM Fonder förvaltas av FIM Kapitalförvaltning AB. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.