Detta är en annons från East Capital.

East Capital (Lux) Frontier Markets Fund

East Capitals globala Frontier Markets-fond erbjuder en unik möjlighet till exponering mot några av de snabbast växande ekonomierna i världen, frontiermarknaderna.  De brukar kallas nästa generations tillväxtmarknader och utgörs av ett flertal länder i Afrika, Asien, Mellanöstern, Latinamerika och Europa. 

Frontiermarknader är en relativt ny tillgångsklass som under kort tid väckt allt större investerarintresse. De präglas av hög och långsiktig tillväxt, generellt sett låga värderingar och en låg korrelation med övriga marknader, vilket skapar riskspridning.

East Capital (Lux) Frontier Markets Fund söker fånga denna långsiktiga tillväxttrend och skapa värde genom investeringar i välskötta bolag i ett brett urval av länder som karaktäriseras av positiv demografisk utveckling, ökande utbildningsnivåer, stigande konsumtion och snabb teknikutveckling.

Med en stabil tillväxttrend som bas lämpar sig sparande med en lång placeringshorisont väl, inte minst månads- och pensionssparande.

Aktiv förvaltning för att minska riskerna

Louise Hedberg, ansvarig för ägarfrågor på East Capital intervjuas i filmklippet nedan om bolagstyrning på frontiermarkander och hur vi genom att arbeta med aktiv förvaltning kan minska riskerna.

Korta Fakta

Fondbolag:

East Capital

Fondens namn:


East Capital Lux Frontier Markets A SEK

Förvaltningsavgift:

2,00%

Minsta köp:

200 SEK

Minsta månadsspar:

100 SEK

Risknivå:

5/7

Fondens startdatum:

2014-12-12

Handlas:

Dagligen

Varför investera med East Capital?

Sedan 1997 har vi på East Capital bott, rest och levt där vi investerar. Detta har gett oss värdefulla insikter och en förmåga att identifiera drivkrafterna bakom långsiktig tillväxt och andra trender för att hitta de bästa investeringsmöjligheterna. Våra aktieval som bygger på fundamental analys, långsiktighet och lokal närvaro.  Vi besöker bolag, träffar företagsledningar och baserar investeringsbesluten på vår egen research.

Läs mer om East Capital (Lux) Frontier Markets Fund på www.eastcapital.com/frontier

East Capital Global Frontier Mkts A SEK
Stäng
Det går inte att visa information för den valda tidsperioden.
Grafen med dagens kursutveckling visas när börsen öppnat.

Mer om East Capital

East Capital är specialist på tillväxt- och frontiermarknader. Bolaget, som grundades 1997, baserar investeringsstrategin på ingående kunskap om marknaden, djupgående analyser samt täta företagsbesök av våra investeringsteam. Vi förvaltar aktivt 19 miljarder kronor inom vårt investeringsområde. Vi har vårt huvudkontor i Stockholm, och lokala kontor i Dubai, Hongkong, Luxemburg, Moskva, Oslo och Tallinn.

Våra medarbetare kommer från 24 olika länder. Många kommer från de regioner i vilka vi investerar. De är vår största tillgång och ger oss ovärderlig kunskap och insikter till investeringsprocessen. East Capital är ett självständigt bolag där ägarna till 100 procent är aktiva i bolaget.

Läs mer om oss på www.eastcapital.se.

Riskinformation

Fondfaktablad och informationsbroschyr finns på www.eastcapital.se. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.