Detta är en annons från East Capital.

East Capital Emerging Asia Fund

East Capital Emerging Asia Fund ger en bred exponering mot de snabbväxande frontier- och tillväxtmarknaderna i Asien. Investeringsfilosofin baseras på långsiktighet, fundamental analys och en aktiv portföljuppbyggnad.

Eftersom fonden inte är begränsad till något index ges möjlighet att investera i de mest intressanta sektorerna och bolagen. Tack vare en positiv demografi och stigande utbildningsnivåer, framförallt i Sydostasien, favoriserar vi ofta bolag som gynnas av inhemsk konsumtion. Vi är nämligen övertygade om att frontier- och tillväxtmarknaderna i Asien kommer att fortsätta växa snabbare än mer utvecklade ekonomier och att inkomstnivåerna kommer att stiga – vilket leder till ökad konsumtion. Sammantaget finns det fler attraktiva investeringsmöjligheter här, än på många av de mer utvecklade marknaderna i Asien.

Fondens investeringsteam har sin bas i Hongkong och reser ständigt för att besöka bolag runt om i regionen. Detta har resulterat i en portfölj med handplockade bolag i allt från de etablerade tillväxtmarknaderna Indien och Kina, till de mindre och snabbväxande ekonomierna i Pakistan, Vietnam och Filippinerna.

Vi väljer framför allt attraktivt värderade bolag inom sektorer som gynnas av:

  • Uthållig tillväxt
  • Gynnsam demografi med stora, unga befolkningar som växer och blir allt bättre utbildade
  • Växande medelklass och ökande konsumtion

Därför East Capital Emerging Asia Fund:

  • Överviktad mot tillväxt- och frontiermarknader och underviktad mot utvecklade marknader
  • Fokuserad på lokal tillväxt och inhemsk konsumtion 
  • Inriktad på sektorer som konsumentvaror, hälsvård, IT och finansiella tjänster och mindre på råvaror och exportbolag

Korta Fakta

Fondbolag:

East Capital

Fondens namn:


East Capital (Lux) Emerging Asia A SEK

Förvaltningsavgift:

1,70%

Minsta köp:

200 SEK

Minsta månadsspar:

100 SEK

Risknivå:

6/7

Fondens startdatum:

2010-12-01

Handlas:

Dagligen

Fonden lämpar sig väl för ett långsiktigt sparande, inte minst som månads- och pensionssparande.

Vad driver utvecklingen på de Asiatiska tillväxtmarknaderna?

I en intervju med CNBC från den 8 oktober talar Karine Hirn, chef över East Capitals Asienverksamhet om utmaningarna under det tredje kvartalet och vad som driver utvecklingen på de asiatiska tillväxtmarknaderna (på engelska). Se intervjun här:

East Capital Emerging Asia A SEK
Stäng
Det går inte att visa information för den valda tidsperioden.
Grafen med dagens kursutveckling visas när börsen öppnat.

Varför investera med East Capital?

Sedan 1997 har vi på East Capital bott, rest och levt där vi investerar. Detta har gett oss värdefulla insikter och en förmåga att identifiera drivkrafterna bakom långsiktig tillväxt och andra trender för att hitta de bästa investeringsmöjligheterna. Våra aktieval som bygger på fundamental analys, långsiktighet och lokal närvaro.  Vi besöker bolag, träffar företagsledningar och baserar investeringsbesluten på vår egen research. 

Läs mer om East Capital Emerging Asia Fund på www.eastcapital.com/EAF.

Mer om East Capital

East Capital är specialist på tillväxt- och frontiermarknader. Bolaget, som grundades 1997, baserar investeringsstrategin på ingående kunskap om marknaden, djupgående analyser samt täta företagsbesök av våra investeringsteam. Vi förvaltar aktivt 19 miljarder kronor inom vårt investeringsområde. Vi har vårt huvudkontor i Stockholm, och lokala kontor i Dubai, Hongkong, Luxemburg, Moskva, Oslo och Tallinn.

Våra medarbetare kommer från 24 olika länder. Många kommer från de regioner i vilka vi investerar. De är vår största tillgång och ger oss ovärderlig kunskap och insikter till investeringsprocessen. East Capital är ett självständigt bolag där ägarna till 100 procent är aktiva i bolaget.

Läs mer om oss på www.eastcapital.se.

Riskinformation

Fondfaktablad och informationsbroschyr finns på www.eastcapital.se. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.