Detta är en annons från East Capital.

East Capital investerar i Kinas omfattande miljösatsningar och nylanserar
East Capital China Environmental

East Capital China Environmental är en fond som investerar i bolag vars produkter, tjänster, teknik och infrastruktur bidrar till hållbar utveckling och lösningar på miljöproblem i Kina. Vår nyrekryterade portföljförvaltare, François Perrin, har en unik bakgrund inom miljöinvesteringar och ingående kunskap om den kinesiska A-aktiemarknaden och han förstärker nu vårt investeringsteam i Hongkong.

Efter tre årtionden av snabb industrialisering och omfattande miljöförstöring är Kina hårdare drabbat av miljöproblem än de flesta länder i världen. Detta till följd av den stora befolkningen och en varaktig brist på vatten och odlingsbar mark.

Men saker förändras:

  • En strukturomvandling för att minska de skadliga föroreningarna har påbörjats och kommer att accelereras i och med genomförandet av den 13:e femårsplanen som träder i kraft under 2016.
  • De massiva statliga satsningarna och tuffare miljökraven understödjer vad som redan idag är världens största marknad för miljöteknik med en rad snabbväxande företag och blivande globala marknadsledare.
  • Katastrofala miljöförhållanden har blivit ett allmänt omdebatterat ämne i sociala medier och sätter ett stort förändringstryck på landets styre.

Medan den investeringsbara marknaden av miljöinriktade aktier består av omkring 280 bolag, innehåller vår portfölj 50 till 60 likvida och attraktivt värderade aktier noterade både på den inhemska kinesiska A-aktiemarknaden och offshore, t ex i Hongkong. Portföljen består till 25 procent av aktier med hög direktavkastning och till två tredjedelar av A-aktier.

Varför investera i East Capital China Environmental?

  • Fonden förvaltas av ett erfaret investeringsteamteam, med ingående kunskap om både den kinesiska A-aktiemarknaden och kinesiska miljöteknikinvesteringar
  • Eftersom fonden både investerar onshore (i A-aktier) och offshore (t ex i H-aktier i Hongkong) kan den göra arbitragevinster mellan de båda handelsplatserna och längs hela värdekedjan på bägge håll.
  • Fonden är exponerad mot öppnandet och reformeringen av Kinas inhemska aktiemarknad, som förväntas bli inkluderad i globala index och portföljer under kommande år.
  • Fonden är en dagligt handlad UCITS-fond med en minimiinvestering på 200 kr.
Korta Fakta

Fondbolag:

 

East Capital Asset Management SA

Fondens namn:


East Capital Lux China Environmental SEK

Förvaltningsavgift:

1,70%

Minsta köp:

200 SEK

Minsta månadsspar:

100 SEK

Risknivå:

6/7

Fondens startdatum:

2010-12-01

Handlas:

Dagligen

Fondens förvaltning

East Capital China Environmental förvaltas av Peter Elam Håkansson med stöd av ett erfaret lokalt investeringsteam i Hong Kong, dit nyligen François Perrin rekryterats som portföljförvaltare. François Perrin har en unik bakgrund med mångårig erfarenhet av hållbara investeringar tillsammans med stor kunskap om den kinesiska marknaden, inklusive den inhemska A-aktiemarknaden. Han har framgångsrikt förvaltat en Kina miljöfond mellan 2009 och 2015 och har 15 års erfarenhet av internationella finansmarknader varav de senaste tre åren som Head of Greater China Equities på BNP Paribas Investment Partners Asia och dessförinnan Head of Asian SRI Equities i Hongkong.

East Capital China Environmental A SEK
Stäng
Det går inte att visa information för den valda tidsperioden.
Grafen med dagens kursutveckling visas när börsen öppnat.

Varför investera med East Capital?

Sedan 1997 har vi på East Capital bott, rest och levt där vi investerar. Detta har gett oss värdefulla insikter och en förmåga att identifiera drivkrafterna bakom långsiktig tillväxt och andra trender för att hitta de bästa investeringsmöjligheterna. Våra aktieval som bygger på fundamental analys, långsiktighet och lokal närvaro. Vi besöker bolag, träffar företagsledningar och baserar investeringsbesluten på vår egen research. 

Läs mer om East Capital China Environmental på www.eastcapital.com/ChinaE.

Mer om East Capital

East Capital är specialist på tillväxt- och frontiermarknader. Bolaget, som grundades 1997, baserar investeringsstrategin på ingående kunskap om marknaden, djupgående analyser samt täta företagsbesök av våra investeringsteam. Vi förvaltar aktivt 19 miljarder kronor inom vårt investeringsområde. Vi har vårt huvudkontor i Stockholm, och lokala kontor i Dubai, Hongkong, Luxemburg, Moskva, Oslo och Tallinn.

Våra medarbetare kommer från 24 olika länder. Många kommer från de regioner i vilka vi investerar. De är vår största tillgång och ger oss ovärderlig kunskap och insikter till investeringsprocessen. East Capital är ett självständigt bolag där ägarna till 100 procent är aktiva i bolaget.

Läs mer om oss på www.eastcapital.se.

Riskinformation

Fondfaktablad och informationsbroschyr finns på www.eastcapital.se. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.