Detta är en annons från Didner & Gerge Fonder

Didner & Gerge Global

  • En aktivt förvaltad fond med ett globalt mandat men selektivt urval. 
  • Fonden investerar utifrån ett tydligt fokus på långsiktigt hållbara och ansvarsfulla bolag. 
  • Fonden tar inte någon större hänsyn till konjunkturen i enskilda länder, utan söker efter kvalitetsbolag med tillväxtmöjligheter som kan köpas till en låg värdering.

Om fonden, Didner & Gerge Global

Målsättningen för placering av fondens medel är att på lång sikt, d v s en tidsperiod om fem år eller mer, uppnå en värdemässig ökning av fondens andelsvärde. Fonden är en aktiefond som har mandat att investera globalt, så länge aktien är noterad på en reglerad marknad. Tanken bakom förvaltningen är att söka efter kvalitetsbolag med tillväxtmöjlighet till rätt värdering, men urvalet av aktier och fördelningen mellan olika branscher och regioner är inte förutbestämt. Det innebär att portföljen från tid till annan kan vara koncentrerad till ett fåtal branscher och regioner. Fonden är en aktivt förvaltad fond med en tydlig inriktning mot hållbarhet och etiska investeringar. Läs gärna mer här om vad vi menar med det.

Förvaltare:

Henrik Andersson, BSc in Finance, Uni. of Nebraska, USA

Lars Johansson, Civilekonom, Handelshögskolan Umeå

Om fondbolaget, Didner & Gerge Fonder

Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, dvs 5 år och längre.

Korta Fakta
Fondbolag:
Didner & Gerge Fonder
Fondens namn:
Didner & Gerge Global
Förvaltningsavgift:
1,60%
Minsta köp:
100 SEK
Minsta månadsspar:
100 SEK
Risknivå:
5/7
Fondens startdatum:
2011-09-28
Handlas:
Dagligen

Vi anser att det finns många fördelar med att vara just fristående och inte vara en del av en större koncern. Vi arbetar inte med en indexnära förvaltning utan våra fonders sammansättning är resultatet av de ca 35-45 aktier vi för tillfället bedömer har bäst framtida kurspotential. Ett fristående fondbolag har utöver fördelen att enbart fokusera på förvaltning även möjligheten att ge sina förvaltare stor frihet i valet av aktier. En förutsättning för att långsiktigt kunna prestera goda förvaltningsresultat är att man måste ta risken att resultaten enstaka år blir tydligt sämre än index. En förvaltare måste i den situationen känna fullt förtroende för företagets ledning, en förvaltare som oroar sig för sin arbetssituation kan inte fokusera på långsiktigt goda resultat.

Didner & Gerge Global
Stäng
Det går inte att visa information för den valda tidsperioden.
Grafen med dagens kursutveckling visas när börsen öppnat.

Riskinformation

Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Fondfaktablad och informationsbroschyr finns på www.didnergerge.se.