Detta är en annons från Storebrand

Storebrand Delphi Nordic - Delphimetoden genererar avkastning

Med en väl beprövad analysmetod har aktiefonden Delphi Nordic uppvisat en stark utveckling de senaste åren. Fonden har slagit index med råge och fondens förvaltare ser en stor fördel i att ha hela Norden som marknad. Fonden är en aktiv fond i ordets rätta bemärkelse och investerar i företag där vi hittar den bästa kombinationen av trender och fundamentala på den nordiska marknaden.

– En investerare som bara placerar på den svenska aktiemarknaden får en investering som är väldigt koncentrerad på sektorerna industri och finans. Vi har fler sektorer att investera i och får därigenom en bättre diversifiering, säger Öyvind Fjell förvaltare Delphi Nordic.

Delphi Nordic är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar på hela den nordiska marknaden, det vill säga Sverige, Norge, Danmark och Finland. Norden sammantaget är en attraktiv region när det gäller investeringar, inte minst för att marknaderna kompletterar varandra på ett fördelaktigt sätt. 

Öyvind förklarar fondens goda utveckling med en placeringsstrategi som han kallar Delphimetoden.

– Vi kombinerar sedvanlig fundamental företagsanalys med trendanalys. Med trendanalysen identifierar vi de aktier vars kurs har en tendens, eller en trend, att utvecklas starkare än index, säger Fjell, som poängterar att han ändå lägger 80 procent av sin tid på den fundamentala analysen.

Att Öyvind Fjell till viss del baserar sina placeringsval på trendanalys innebär inte att placeringarna är kortsiktiga utan den genomsnittliga tiden som vi behåller en aktie är 12 månader.

Korta Fakta

Fondbolag:

Storebrand
Fondens namn:
Delphi Nordic
Förvaltningsavgift:
2,00%

Minsta köp:

100 SEK

Minsta månadsspar:

100 SEK

Risknivå:

6/7

Fondens startdatum:

1991-03-18

Handlas:

Dagligen

Starka historiska resultat

Den goda utvecklingen för Delphi Nordic de senaste åren är ingen tillfällighet. Fonden har historiskt levererat starka resultat mätt över såväl rullande tre, fem som tio årsperioder.

Delphi Nordic
Stäng
Det går inte att visa information för den valda tidsperioden.
Grafen med dagens kursutveckling visas när börsen öppnat.

Riskinformation

Fondfaktablad och informationsbroschyr finns på www.delphifonder.se. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.