Detta är en annons från Carnegie Fonder.

Här finns räntan!

I Sverige och övriga västvärlden har vi nollränta, så vart ska man vända sig om man vill få avkastning på sitt räntesparande? Vårt svar är företagsobligationer på världens tillväxtmarknader.

Företag i länder som Indonesien, Ryssland och Brasilien är i många fall mycket välskötta, och har en större kassa och lägre skuldsättning än sina västerländska motsvarigheter. Ändå har de sämre kreditbetyg och får betala högre ränta för att låna pengar. Detta skapar intressanta investeringsmöjligheter som den nya räntefonden Carnegie Emerging Markets Corporate Bond utnyttjar.

Carnegie Emerging Markets Corporate Bond lånar ut pengar till välskötta bolag som kan ge en god riskjusterad avkastning. Fonden har som mål att ha investment grade som genomsnittligt kreditbetyg och att ge 4-5 procent avkastning på tolv månader i nuvarande lågräntemiljö.

Därför ska du investera i Carnegie Emerging Markets
Corporate Bond:

  • Möjlighet till högre avkastning än i traditionellt räntesparande.
  • Ett komplement till aktiefonder.
  • Låg kreditrisk - snitt Investment Grade.
  • Låg ränterisk - relativt marknaden.
  • Valutasäkrad i SEK.
Korta Fakta

Fondbolag:

Carnegie Fonder

Fondens namn:


Carnegie Emerging Markets Corporate Bond

Förvaltningsavgift:

1,20%

Minsta köp:

100 SEK

Minsta månadsspar:

100 SEK

Risknivå:

4/7

Fondens startdatum:

2015-11-16

Handlas:

Dagligen

EM-företag lånar med måtta

Företag på världens tillväxtmarknader har generellt en lägre skuldsättning och mer likvida medel på balansräkningen än motsvarande västerländska bolag. Ändå har de sämre kreditbetyg och får betala högre låneräntor. För investerare som söker bolag vars obligationer ger en god riskjusterad avkastning så är tillväxtmarknadernas företagsobligationer ett spännande alternativ. 

Ett team med erfarenhet

Carnegie Emerging Markets Corporate Bond förvaltas av Mikael Engvall och Mona Stenmark. Till sin hjälp har förvaltarna Carnegie Fonders övriga tillväxtmarknads- och ränteteam.

Mikael Engvall har arbetat i finansbranschen sedan 1996, varav i drygt tio år som ansvarig för Carnegies analys och mäkleri för aktier på tillväxtmarknader. Sedan 2014 del av förvaltarteamet bakom Carnegies räntefonder, bland annat Carnegie Corporate Bond.

Mona Stenmark har arbetat i finansbranschen sedan 2003, först som riskanalytiker och därefter som förvaltare av aktiefonden Carnegie Emerging Markets. Mona har stor erfarenhet av att analysera och investera i många av de bolag som Carnegie Emerging markets Corporate Bond nu ska låna ut pengar till.

Carnegie Fonder

Vi specialiserar oss på aktiefonder och räntefonder i Sverige, Norden och på världens tillväxtmarknader. Våra fonder investerar i ett begränsat antal attraktivt värderade tillgångar som vi verkligen tror på – en investeringsfilosofi vi kallar för fokuserad värdeförvaltning och som vi har hållit fast vid sedan starten 1988.

Tre frågor till förvaltarna

Carnegie Emerging Markets Corporate Bond förvaltas av Mikael Engvall och Mona Stenmark. Till sin hjälp har förvaltarna Carnegie Fonders övriga tillväxtmarknads- och ränteteam.

Varför ger krediter på tillväxtmarknader bättre avkastning än nordiska?

”Det är samma fenomen som för aktier, där avkastningskravet på tillväxtmarknader tenderar att vara högre än på mer utvecklade marknader. När det gäller krediter är historiken relativt begränsad och underliggande volatilitet normalt högre, vilket kan vara en förklaring till den högre avkastningen.

Många EM-länder har en historik av till exempel hög inflation eller en volatil valuta, vilket företag straffas för trots att de själva ofta är mycket välskötta. Ta till exempel mexikanska Pemex, som har en stark huvudägare och en låg skuldsättning, men ändå måste betala en ränta på 3,0 procent."

Hur kommer den geografiska fördelningen se ut?

”Företagsanalysen är avgörande, men vi kommer förmodligen att investera på samtliga EM-kontinenter och därmed ha exponering mot såväl Asien, Afrika/Mellanöstern, Östeuropa och Latinamerika.

Vi kommer att leta efter bolag som ger god avkastning utan att de är alltför känsliga för rörelser i den lokala valutan. Helst ska vi hitta bolag som både har exponering mot växande inhemsk konsumtion samt export. En annan aspekt är att företag som lånar i dollar eller euro också bör ha motsvarande intjäning i dessa valutor, alternativt att de hedgar sin exponering mot utländsk upplåning.”

Fonden valutasäkras till kronor. Varför gör ni det?

”För att fokus ska ligga på bolagskrediten och att avkastningen inte ska vara direkt beroende av valutarörelser. Valutasäkringen innebär att vi får kompensera, eller bli kompenserade, för räntedifferensen mellan kronor och den valuta som lånet är utgivet i vilket främst kommer vara USD och Euro. Detta är egentligen ingen kostnad utan kan slå åt båda hållen beroende på ränteläget.”

Om Carnegie Fonder

Vi specialiserar oss på aktiefonder och räntefonder i Sverige, Norden och på världens tillväxtmarknader. Våra fonder investerar i ett begränsat antal attraktivt värderade tillgångar som vi verkligen tror på – en investeringsfilosofi vi kallar för fokuserad värdeförvaltning och som vi har hållit fast vid sedan starten 1988.

Fokuserad innebär att fonderna är koncentrerade till ett begränsat antal värdepapper. Vi investerar inte i en aktie bara för att den ingår i ett index, utan endast om vi verkligen gillar den. Detta skiljer oss från de flesta av våra konkurrenter, inte minst passivt förvaltade så kallade indexfonder.

Värdeförvaltning kommer från det engelska uttrycket value investing. När det gäller aktier innebär det att vi föredrar välskötta bolag med stabil verksamhet, starka finanser, fin historik och en hög direktavkastning.

En hörnsten i vår förvaltning är också att vi är försiktiga. Vi chansar inte. För oss är det nämligen lika viktigt att undvika förlorarna som att hitta vinnarna. Vi sätter därför stort värde till direktavkastning, som över tid brukar vara den viktigaste parametern för en positiv värdeutveckling.

Eftersom vi ogillar risk föredrar vi också likvida värdepapper, alltså sådana som det är relativt lätt att hitta köpare till om det skulle bli nödvändigt att sälja.

Fokuserad värdeförvaltning sedan 1988.

Riskinformation

Fondfaktablad och informationsbroschyr finns på www.carnegie.se/fonder. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.