Detta är en annons från AMF Fonder

Vill hen ha ett fondsparande med låga fondavgifter?

Roligt att du vill spara hos oss, eller vill veta lite mer. Det är enkelt att börja fondspara i AMFs fonder hos Avanza.

När du sparar så har avgifterna mycket stor betydelse för resultatet när man sparar på lång sikt. Om man antar att förvaltarna är exakt lika duktiga på att förvalta dina pengar kommer fonder med lägre avgifter ge dig som sparare betydligt större behållning.

AMF Fonder har lägre avgifter än genomsnittet

Vi har några av marknadens lägsta avgifter för vårt prisbelönta fondutbud. Årliga avgiften för våra aktie- och blandfonder är 0,42-0,63 procent och för våra räntefonder 0,10 -0,30 procent. Som jämförelse hade den genomsnittliga aktiefondens årliga avgift 1,70 procent under 2015. Vi har självklart inga insättnings-, uttags- eller bytesavgifter på våra fonder.

Prisbelönta fonder

Fondförvaltarna fattar aktiva investeringsbeslut i fonderna. Målet är att över tiden ge en avkastning som överstiger genomsnittet för respektive fonds marknad. Vår totalrating hos Morningstar är i snitt 3,8 av 5,0 (per 160731) för våra fonder. Morningstar är ett oberoende fondutvärderingsföretag på fondmarknaden.

Risker och möjligheter med fondsparande

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationsbroschyr och faktablad för fonderna finns på amf.se/fonder.