• Idag kl 07:00 - 08:00 genomför vi ett planerat underhåll. Det gör vi titt som tätt för att förbättra prestandan eller släppa nya funktioner och då kan det hända att vissa saker inte visas helt som de ska. Men håll ut, strax är allt uppe och snurrar igen!

Detta är en annons från Länsförsäkringar

Länsförsäkringar Multistrategi

- en viktig pusselbit i portföljen

Multistrategifonder tar sikte på att skapa goda möjligheter till stabil avkastning i dagens lågräntemiljö, och har det senaste året blivit en populär sparform.

De senaste åren har präglats av osäkerhet på de finansiella marknaderna, ovanligt svängiga börser, historiskt låga räntor och av att börskurserna mer än tidigare har varit avhängiga politiska beslut och händelser som vi varken råder över eller kan förutse.

I detta klimat är det viktigt att bestämma hur mycket risk du är villig att ta med dina investeringar, för oavsett vad som händer i världen ska du kunna ha samma förväntningar på avkastningen.

Varför investera i Länsförsäkringar Multistrategi

Länsförsäkringar Multistrategi placerar globalt, och är inte bunden till en viss strategi eller inriktning, säger Peter Fitzgerald, som är global chef för Multi-asset på Aviva, och ansvarig förvaltare för fonden. Den har låg korrelation med andra tillgångsslag som aktier eller obligationer, vilket gör den till ett bra inslag för att skapa diversifiering i en portfölj.

- Jag vet att många, utifrån dagens värderingar, tycker att det känns vanskligt att förlita sig på aktier som tillgångsslag för att nå långsiktig avkastning, och där kan Länsförsäkringar Multistrategifond utgöra ett bra komplement. Jag tror att det här är precis vad många sparare letar efter i dagens lågräntemiljö.

- En stor fördel med att kombinera många olika investeringsstrategier är att svängningarna (volatiliteten) i fonden begränsas, och för den här typen av fond är volatiliteten max hälften av vad den är på den globala aktiemarknaden.

- Men samtidigt har vi förutsättningarna på plats för att skapa avkastning – vår långsiktiga målsättning är att leverera en genomsnittlig, årlig avkastning motsvarande riskfria räntan plus fem procentenheter. Och det oavsett upp- eller nedgångar på marknaderna.

För att kunna nå målsättningen är fonden inte bunden till ett visst jämförelseindex eller vid en normalportfölj, utan har frihet att kombinera och investera i ett flertal olika strategier. Utifrån hur förvaltarna bedömer marknaden förändrar de sedan aktivt allokeringen mellan dessa.

Fonden är framför allt exponerad mot aktier, obligationer, valutor, fastigheter och penningmarknadsinstrument världen över. 

Korta Fakta
Fondbolag:
Länsförsäkringar
Namn på fonden:
Länsförsäkringar Multistrategi

Förvaltningsavgift:

1,50%

Minsta köp:

100 SEK

Minsta månadsspar:

100 SEK

Risknivå:

4/7

Fondens startdatum:

2016-09-15

Förvaltare:

 

 

Peter Fitzgerald, Aviva, på uppdrag av Länsförsäkringar Fondförvaltning

Handlas:

Dagligen

Länsförsäkringars modell – alltid bästa spelarna på planen
Alla våra fonder ska förvaltas av dem som har de bästa förutsättningarna och den yttersta kompetensen. För de tillgångsslag och marknader där vi inte själva har möjlighet att rekrytera marknadens bästa förvaltare, väljer vi att samarbeta med externa förvaltare.

Erfaret förvaltningsteam med bredd
För förvaltningen av Länsförsäkringar Multistrategi samarbetar vi med Aviva Investors. Med sina 1 200 anställda i 15 länder är Aviva Investors en global aktör med bred kompetens inom ett flertal tillgångsslag och på världens alla marknader.

Avivas investeringsteam för multistrategier består av närmare 40 personer, varav fyra är ansvariga förvaltare. Utöver teamets egna investeringsidéer har de även tillgång till idéer från övriga team på Aviva, såsom aktie-, ränte- samt fastighetsteamet.  

Riskinformation

Faktablad och Informationsbroschyr finns att tillgå på länsförsäkringar.se. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelarna kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.