Detta är en annons från DNB

DNB Nordic Technology

DNB Nordic Technology är en femstjärnig global aktiefond som investerar i teknologi, media och telekom (TMT). Dessa sektorer är under ständig förändring och utvecklas i allt större utsträckning inom flera olika branscher. 

Vad är det som gör att just denna fond sticker ut bland sina konkurrenter?

Vi ställer tre frågor till Anders Tandberg-Johansen som varit ansvarig förvaltare för fonden sedan tidigt 2000-tal.  

Varför bör jag investera i DNB Nordic Technology?

- Tech är inte längre en enskild sektor som bara handlar om datorer. Istället ”äter tech sig in” i de flesta branscher och gäller numera allt från bilar till hem, telefoner, videotjänster mm. Ta bilindustrin som exempel; sedan bilen uppfanns har den egentligen inte förändrats speciellt mycket men nu ser vi nya aktörer på marknaden, som Google och Apple, samtidigt som elbilar vinner mark och det kommer olika smarta lösningar med kameror, ögonsensorer mm.

En annan aspekt är att antalet internetanvändare förväntas dubblas från tre till sex miljarder de närmaste fem åren, vilket ger enorma möjligheter. Utvecklingen har bara börjat och det är därför du vill investera i techbolag.

Fonden ligger i topp när det gäller avkastning de senaste tio åren, vad ligger bakom framgångarna?

- Vårt mål är att ge spararna en tillväxt på 10 procent högre än index varje år. Att uppfylla detta mål underlättas av att den globala TMT-sektorn har utvecklats väldigt väl under den här perioden tack vare de anledningar som jag nämnde innan. Eftersom teknikfonders investeringar sträcker sig över en femtedel av världsindex investeringsuniversum finns det många intressanta investeringsmöjligheter och vi bevakar kontinuerligt cirka 500 bolag.

Vi i förvaltarteamet har arbetat tillsammans under en lång tid vilket skapar en trygghet och vi handlar mycket i fonden. Vi tittar på många aspekter i ett bolag inte bara aktiepris utan även ledarskap, tillväxtmöjligheter mm och vi försöker fånga upp marknadstrender. 

Många tror att teknologiaktier är högt värderade, hur ser du på det?

- Det är en missuppfattning som möjligtvis hänger kvar från IT-bubblan vid millennieskiftet. Faktum är att den globala teknologisektorn värderas till ett p/e-tal på cirka 16 vilket är i linje med vad en global genomsnittsaktie värderas till. Många tech-bolag är fortfarande billiga i våra ögon och vi tror att tillväxten finns där.

Korta Fakta
Fondbolag:
DNB Asset Management AS
Fondens namn:
DNB Nordic Technology

Förvaltningsavgift:

1,50 %

Minsta köp:

200 SEK

Minsta månadsspar:

200 SEK

Risknivå:

6/7

Fondens startdatum:

2001-08-06

Handlas:

Dagligen

DNB är Norges största bank

DNB är Norges största bank- och finanskoncern med internationella filialer och representationskontor i Europa, Asien samt Nord- och Sydamerika. Vi vill bidra till en hållbar utveckling med fokus på miljö, etik och sociala förhållanden. DNB är anslutet till UN PRI - FN:s principer för ansvarsfulla investeringar.
DNB Teknologi
Stäng
Det går inte att visa information för den valda tidsperioden.
Grafen med dagens kursutveckling visas när börsen öppnat.

Riskinformation

Faktablad och informationsbroschyr finns att tillgå på www.dnb.se/fonder. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.