Detta är en annons från Aviva Investors.

Aviva Investors Multi-Strategy Target Return Fund - positivt avkastningmål oavsett marknadsklimat

Vi lever i en oförutsägbar värld med nya osäkerhetsmoment varje dag. I ett finansiellt perspektiv kan det inkludera risken att förlora jobbet, att avkastningen faller för ens investeringar eller svårigheter att klara av amorteringarna.

När det kommer till investeringar är vi alla medvetna om att marknaderna kan fluktuera, men oavsett hur osäker världen är, är det rimligt att förväntningarna på dina investeringar förblir desamma. Exempelvis är det troligt att du vill få dina pengar att växa utan rädsla för att förlora dem. I en ideal värld hade det givetvis varit möjligt… men i den riktiga världen måste vi alla vara beredda att ta en viss risk med våra investeringar. Aviva Investors multistrategilösningar skapar möjligheter för investerare genom att de varken är begränsade av ett jämförelseindex eller är beroende av idéer kopplade till den ekonomiska cykeln. Istället kan fonderna dra nytta av fallande och volatila marknader. Fonderna är framtagna för att nå sina avkastningsmål genom att kombinera olika investeringsstrategier med faktorer som driver prestation. Det är den enkla filosofin bakom vår fond Aviva Investors Multi-Strategy Target Return Fund. Fonden har som målsättning att leverera en positiv genomsnittlig årlig avkastning om 5 procent över den Europeiska centralbankens basränta innan avgifter. Den försöker att nå detta mål under en rullande treårsperiod oavsett om marknaderna stiger eller faller. För att nå dit väljer vi ut en kombination med strategier som tillsammans maximerar sannolikheten att nå vårt avkastningsmål samtidigt som vi hanterar fondens volatilitet.

Korta Fakta
Fondbolag:
Aviva Investors

Fondens namn:

 

Aviva Investors Mulit-Strategy Target Return Fund

Förvaltningsavgift:

1,50%

Minsta köp:

2500 SEK

Minsta månadsspar:

200 SEK

Risknivå:

4/7

Fondens startdatum:

2014-07-01

Handlas:

Dagligen
Aviva Investors MltStratTrgtRet A EUR Acc
Stäng
Det går inte att visa information för den valda tidsperioden.
Grafen med dagens kursutveckling visas när börsen öppnat.

Riskinformation

Faktablad och Informationsbroschyr finns att tillgå på avivainvestors.com. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelarna kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.