Äntligen en fondförvaltning som inte kostar skjortan

  • Professionellt sparande med en knapptryckning

  • Låt proffsen göra jobbet åt dig

  • Marknadens lägsta avgifter

  • Välj mellan sju olika alternativ

Avanza +, professionell förvaltning med fokus
på aktiv förvaltning

I samarbete med prisbelönta fondbolag har Avanza Fonder tagit fram tre fonder.
Fonderna viktas om en gång per kvartal för att försöka nå maximal avkastning utifrån risknivån.

Hög risk. East Capital är specialister
på tillväxtmarknader. Lång
erfarenhet och lokal närvaro.
Mer information
Medel risk. Skagen har globalt fokus
med förstklassig ranking och
flera prisbelönta fonder.
Mer information
Låg risk. BlackRock är en av världens
största kapitalförvaltare, specialiserade
på räntor och trygga placeringar.
Mer information
Förvaltningsavgift
0,00 %
Förvaltningsavgift underliggande fonder
1,90 %
Totala förvaltningsavgifter
1,90 %
East Capital är världsledande på att hitta svåråtkomliga investeringar i snabbväxande branscher. Förvaltar över 23 miljarder SEK.

Investeringsfilosofin bygger på ett fullständigt fokus och stor förståelse för företags- och samhällskulturen i tillväxtmarknader - en förutsättning för att lyckas på dessa marknader. Innehav och historisk avkastning hittar du i fondöversikten.
Förvaltningsavgift
0,00 %
Förvaltningsavgift underliggande fonder
0,96 %*
Totala förvaltningsavgifter
0,96 %*
* Inkluderar inte performanceavgift som dras i vissa underliggande fonder som presterat bättre än sitt index
Skagens fonder investerar i företag som är undervärderade, men som har stor potential och god chans till hög avkastning. Förvaltar över 100 miljarder SEK.

Målsättningen är att ge kunderna bästa möjliga avkastning för den risk de tar. Strategin har varit likadan sedan starten och har historiskt sett gett god avkastning. Innehav och historisk avkastning hittar du i fondöversikten.
Förvaltningsavgift
0,00 %
Förvaltningsavgift underliggande fonder
1,18 %*
Totala förvaltningsavgifter
1,18 %*
* Inkluderar inte performanceavgift som dras i vissa underliggande fonder som presterat bättre än sitt index
BlackRock är en av världens största kapitalförvaltare, som specialiserat sig på räntor och trygga placeringar. De förvaltar flera tusen miljarder kronor.

Har ett uttalat globalt fokus med ständig närvaro på nyckelmarknader som USA, Europa, Asien, Australien och Mellanöstern. Innehav och historisk avkastning hittar du i fondöversikten.

Låga avgifter tack vare rabatter i de underliggande fondernas avgifter och en låg
förvaltningsavgift. Balansen mellan aktier och räntor ger olika risknivåer.

Hög risk. Investerar 100 % i noggrant 
utvalda aktiefonder.
Mer information
Medel risk. Investerar 75 % i 
aktiefonder och 25 % i räntefonder.
Mer information
Låg risk. Investerar 50 % i 
aktiefonder och 50 % i räntefonder.
Mer information
Förvaltningsavgift
0,49 %
Förvaltningsavgift underliggande fonder
0,17 %
Totala förvaltningsavgifter
0,66 %
Investerar 100 % i noggrant utvalda aktiefonder. Fokus på Sverige, världen och tillväxtmarknader. Innehaven viktas om varje kvartal för att hålla risken på en konstant nivå. Innehav och historisk avkastning hittar du i fondöversikten.
Förvaltningsavgift
0,49 %
Förvaltningsavgift underliggande fonder
0,16 %
Totala förvaltningsavgifter
0,65 %
Investerar 75 % i aktiefonder och 25 % i räntefonder för att uppnå ett sparande med medelhög risk. Fokus på Sverige, världen och tillväxtmarknader. Innehaven viktas om varje kvartal för att hålla risken på en konstant nivå. Innehav och historisk avkastning hittar du i fondöversikten.
Förvaltningsavgift
0,49 %
Förvaltningsavgift underliggande fonder
0,14 %
Totala förvaltningsavgifter
0,63 %
Investerar 50 % i aktiefonder och 50 % i räntefonder för att uppnå ett sparande med låg risk. Fokus på Sverige, världen och tillväxtmarknader. Innehaven viktas om varje kvartal för att hålla risken på en konstant nivå. Innehav och historisk avkastning hittar du i fondöversikten.

Jämför våra olika alternativ av fond-i-fonder

Avanza +

För dig som tror på aktiv förvaltning med mål att slå index.

Ingen förvaltningsavgift för fonderna. Endast underliggande fonders avgifter. Du får den löpande förvaltningen på köpet.

Fondbolagen är världsledande inom sina områden.

Vi har noga valt ut fonder och vikter.

Kvartalsvis omviktning för en konstant riskprofil.

Dyrare än passiv förvaltning.

Avanza 50, 75 och 100

För dig som vill ha låga avgifter.

Kraftigt rabatterade förvaltningsavgifter i underliggande fonder. Ger låga totala avgifter trots förvaltningsavgift för fonderna.

Vi har noggrant valt ut bra fonder.

Kvartalsvis omviktning för en konstant riskprofil.

Dyrare än att köpa fonderna enskilt och själv hantera omallokering.

Förvaltningsavgift: 0,00 %
Totala förvaltningsavgifter: 0,96 % - 1,90 %
Förvaltningsavgift: 0,49 %
Totala förvaltningsavgifter: 0,63 % - 0,66 %

Avanza Zero

Vår egen fond, Avanza Zero är Sveriges första fond utan avgifter. Fonden är alltså helt kostnadsfri- så som det borde vara. Läs gärna mer om Avanza Zero. 

AVANZA ZERO
Stäng
Det går inte att visa information för den valda tidsperioden.
Grafen med dagens kursutveckling visas när börsen öppnat.
Största innehav
Hennes & Mauritz AB
Nordea Bank AB
LM Ericsson Telephone Company
TeliaSonera AB
Svenska Handelsbanken Class A

Bli kund och kom igång på bara några minuter

Du betalar inga fasta avgifter för ett konto. Däremot får du en massa service och support. Välkommen!

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Faktablad och informationsbroschyr finns på www.avanzafonder.se