Warrantlistan


Visar 13 av 14280
Rensa filtrering
Warrant Riktning Underliggande Stop Loss Fin. nivå Köp Sälj Omsättning
MINI S RATOS AVA 5 Kort Ratos B 46,2 49,834 - - 14 612
MINI L RATOS AVA 16 Lång Ratos B 14,68 13,683 - - 4 248
MINI S RATOS AVA 6 Kort Ratos B 54,07 58,326 - - 0
MINI L RATOS AVA 17 Lång Ratos B 20,45 19,059 - - 0
MINI L RATOS AVA 8 Lång Ratos B 16,6 15,475 - - 0
MINI L RATOS AVA 18 Lång Ratos B 27,61 25,736 - - 0
MINI S RATOS AVA 1 Kort Ratos B 40,25 43,417 - - 0
MINILONG RATO A12 C Lång Ratos B 14,7 13,901 - - 0
MINILONG RATO A10 C Lång Ratos B 10,43 9,863 - - 0
MINI S RATOS AVA 8 Kort Ratos B 43,67 47,103 - - 0
MINI S RATOS AVA 7 Kort Ratos B 42,43 45,772 - - 0
MINILONG RATO A11 C Lång Ratos B 12,59 11,907 - - 0
MINI L RATOS AVA 15 Lång Ratos B 13,28 12,377 - - 0

Vi har inte streamade kurser för norska värdepapper noterade på Oslobörsen i listan.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.