Warrantlistan


Visar 4 av 23040
Rensa filtrering
Warrant Riktning Underliggande Stop Loss Fin. nivå Köp Sälj Omsättning
MINI L WALLENSTAM AVA 5 Lång Wallenstam B 115,65 111,278 - - 29 604
MINI L WALLENSTAM AVA 4 Lång Wallenstam B 93,76 90,216 - - 0
MINI S WALLENSTAM AVA 11 Kort Wallenstam B 201,67 209,918 - - 0
MINI S WALLENSTAM AVA 10 Kort Wallenstam B 181,58 189,012 - - 0

Vi har inte streamade kurser för norska värdepapper noterade på Oslobörsen i listan.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.