Warrantlistan


Visar 99 av 12940
Rensa filtrering
Warrant Riktning Underliggande Stop Loss Fin. nivå Köp Sälj Omsättning
MINI L SKANSKA AVA 18 Lång Skanska B 123,41 115,576 - - 145 365
MINI S SKAB AVA 3 Kort Skanska B 260,83 280,473 - - 30 414
MINI L SKANSKA NORDNET 13 Lång Skanska B 149,187 142,082 - - 8 844
SKA0C 180SHB Lång Skanska B - - - - 1 238
SKA0O 200NDS Kort Skanska B - - - - 0
SKA0D 235NDS Lång Skanska B - - - - 0
SKA0C 235NDS Lång Skanska B - - - - 0
MINI L SKANSKA NORDNET 01 Lång Skanska B 100,295 95,519 - - 0
SKA0I 260SHB Lång Skanska B - - - - 0
MINI S SKANSKA NORDNET 01 Kort Skanska B 251,143 264,361 - - 0
MINILONG SKAB VT53 Lång Skanska B 123,23 117,53 - - 0
SKA0M 205NDS Kort Skanska B - - - - 0
B LONGSKA CBK Lång Skanska B 162,671 162,671 - - 0
SKA0E 260SHB Lång Skanska B - - - - 0
SKA0A 210NDS Lång Skanska B - - - - 0
SKA0B 235NDS Lång Skanska B - - - - 0
MINI L SKAB AVA 2 Lång Skanska B 75,6 70,65 - - 0
MINILONG SKA A28 C Lång Skanska B 144,05 139,585 - - 0
SKA0O 195SHB Kort Skanska B - - - - 0
SKA0M 195NDS Kort Skanska B - - - - 0
SKA0M 200NDS Kort Skanska B - - - - 0
SKA0N 205NDS Kort Skanska B - - - - 0
SKA0C 260SHB Lång Skanska B - - - - 0
SKA0A 170SHB Lång Skanska B - - - - 0
SKA0K 300SHB Lång Skanska B - - - - 0
B LONGSKA CC CBK Lång Skanska B 142,647 142,647 - - 0
MINI L SKANSKA NORDNET 11 Lång Skanska B 118,391 112,753 - - 0
MINI L SKAB AVA 8 Lång Skanska B 111,72 104,404 - - 0
SKA0D 225NDS Lång Skanska B - - - - 0
SKA0B 230NDS Lång Skanska B - - - - 0

Vi har inte streamade kurser för norska värdepapper noterade på Oslobörsen i listan.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.