Warrantlistan


Visar 12 av 13252
Rensa filtrering
Warrant Riktning Underliggande Stop Loss Fin. nivå Köp Sälj Omsättning
MINI S AUTOLIV AVA 18 Kort Autoliv SDB 825,52 868,688 245,96 248,10 7 500
MINI L AUTOLIV AVA 44 Lång Autoliv SDB 387,25 368,926 253,14 255,28 2 534
MINI S ALIV AVA 16 Kort Autoliv SDB 1 065,52 1 121,235 498,50 500,64 0
MINI L AUTOLIV AVA 45 Lång Autoliv SDB 493,2 469,867 152,29 154,43 0
MINI S AUTOLIV AVA 17 Kort Autoliv SDB 952,08 1 001,869 379,14 381,28 0
MINILONG ALI 4 SG Lång Autoliv SDB 400 374,361 248,42 249,40 0
MINI S AUTOLIV AVA 22 Kort Autoliv SDB 641,22 674,753 52,02 54,16 0
MINILONG ALI 5 SG Lång Autoliv SDB 450 421,157 201,62 202,60 0
MINI L AUTOLIV AVA 43 Lång Autoliv SDB 305,37 290,919 331,15 333,29 0
MINISHRT ALIV BNP1 Kort Autoliv SDB 863,96 909,44 286,54 287,54 0
MINILONG ALI 8 SG Lång Autoliv SDB 550 514,02 108,76 109,74 0
MINILONG ALI 6 SG Lång Autoliv SDB 500 467,954 154,83 155,81 0

Vi har inte streamade kurser för norska värdepapper noterade på Oslobörsen i listan.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.