Warrantlistan


Visar 3 av 22090
Rensa filtrering
Warrant Riktning Underliggande Stop Loss Fin. nivå Köp Sälj Omsättning
MINI S CUMMINS AVA 01 Kort Cummins Inc 310,79 335,254 8,70 8,96 0
MINI L CUMMINS AVA 04 Lång Cummins Inc 185,12 172,597 5,74 6,00 0
MINI L CUMMINS AVA 05 Lång Cummins Inc 158,86 148,109 7,95 8,21 0

Vi har inte streamade kurser för norska värdepapper noterade på Oslobörsen i listan.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.