Warrantlistan


Visar 4 av 19228
Rensa filtrering
Warrant Riktning Underliggande Stop Loss Fin. nivå Köp Sälj Omsättning
MINI S SAGAX AVA 3 Kort Sagax B 288,99 317,576 60,43 61,59 0
MINI L SAGAX AVA 1 Lång Sagax B 166,63 152,866 103,99 105,15 0
MINI L SAGAX AVA 3 Lång Sagax B 198,69 182,283 74,57 75,73 0
MINI L SAGAX AVA 2 Lång Sagax B 138,65 127,193 129,66 130,82 0

Vi har inte streamade kurser för norska värdepapper noterade på Oslobörsen i listan.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.