Warrantlistan


Visar 2199 av 9663
Rensa filtrering
Warrant Riktning Underliggande Stop Loss Fin. nivå Köp Sälj Omsättning
ABB8C 210NDS Lång ABB Ltd - - - - 62 000
ABB8C 215NDS Lång ABB Ltd - - - - 0
ABB8C 220NDS Lång ABB Ltd - - - - 800
ABB8C 225NDS Lång ABB Ltd - - - - 0
ABB8C 230NDS Lång ABB Ltd - - - - 0
ABB8C 240NDS Lång ABB Ltd - - - - 0
ABB8D 230NDS Lång ABB Ltd - - - - 0
ABB8D 240NDS Lång ABB Ltd - - - - 0
ABB8D 250NDS Lång ABB Ltd - - - - 0
ABB8E 240NDS Lång ABB Ltd - - - - 0
ABB8E 260NDS Lång ABB Ltd - - - - 0
ABB8E 280NDS Lång ABB Ltd - - - - 0
ABB8F 210NDS Lång ABB Ltd - - - - 0
ABB8F 220NDS Lång ABB Ltd - - - - 0
ABB8F 230NDS Lång ABB Ltd - - - - 0
ABB8F 240NDS Lång ABB Ltd - - - - 0
ABB8F 260NDS Lång ABB Ltd - - - - 0
ABB8F 300NDS Lång ABB Ltd - - - - 0
ABB8I 220NDS Lång ABB Ltd - - - - 0
ABB8I 240NDS Lång ABB Ltd - - - - 0
ABB8I 260NDS Lång ABB Ltd - - - - 0
ABB8I 280NDS Lång ABB Ltd - - - - 0
ABB8I 300NDS Lång ABB Ltd - - - - 0
ABB8L 210NDS Lång ABB Ltd - - - - 0
ABB8L 220NDS1 Lång ABB Ltd - - - - 0
ABB8L 230NDS Lång ABB Ltd - - - - 0
ABB8L 240NDS1 Lång ABB Ltd - - - - 0
ABB8L 250NDS Lång ABB Ltd - - - - 0
ABB8L 260NDS Lång ABB Ltd - - - - 0
ABB8O 180NDS Kort ABB Ltd - - - - 0

Vi har inte streamade kurser för norska värdepapper noterade på Oslobörsen i listan.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.