Warrantlistan


Visar 9427 av 9427
Rensa filtrering
Warrant Riktning Underliggande Stop Loss Fin. nivå Köp Sälj Omsättning
MINI L DAX AVA 23 Lång DAX 9 156,76 8 976,327 - - 78 955 236
MINI L DAX AVA 178 Lång DAX 8 623,42 8 456,443 - - 6 300 000
T SHRTOMX BNP383 Kort OMX Stockholm 30 1 680,109 1 680,11 - - 6 002 823
MINI S OMX AVA 278 Kort OMX Stockholm 30 1 670,32 1 703,976 - - 5 665 186
T LONGOMX BNP401 Lång OMX Stockholm 30 1 554,931 1 554,93 - - 5 051 696
MINI L VWS AVA 02 Lång Vestas Wind Systems 289,16 270,305 - - 4 582 777
B LONGOMX WT CBK Lång OMX Stockholm 30 1 375,295 1 375,295 - - 3 894 800
TURBO L OMX AVA 329 Lång OMX Stockholm 30 1 603,346 1 603,346 - - 3 563 954
MINILONG OMX BNP218 Lång OMX Stockholm 30 1 576,45 1 545,53 - - 3 372 459
TURBO S DAX AVA 294 Kort DAX 13 283,384 13 283,384 - - 2 384 847
MINI S DAX AVA 96 Kort DAX 13 866,28 14 150,708 - - 2 111 927
TURBO S DAX AVA 302 Kort DAX 13 197,8 13 197,8 - - 1 833 794
B LONGDAX KQ1 CBK Lång DAX 12 904,8 12 904,8 - - 1 781 150
MINILONG OMX VT293 Lång OMX Stockholm 30 1 579,83 1 549,107 - - 1 727 232
MINISHRT OMX VT158 Kort OMX Stockholm 30 1 696,2 1 730,383 - - 1 688 890
MINI L OMX AVA 228 Lång OMX Stockholm 30 1 602,86 1 571,821 - - 1 671 829
TDAX7X 13250CBK Kort DAX 13 250 - - - 1 560 302
MINILONG OMX VT289 Lång OMX Stockholm 30 1 560,28 1 529,933 - - 1 544 728
B SHRTOLJ CD CBK Kort Olja 67,939 67,939 - - 1 537 167
B SHRTOMX XW CBK Kort OMX Stockholm 30 1 675,277 1 675,277 - - 1 345 614
B LONGOMX YL CBK Lång OMX Stockholm 30 1 516,218 1 516,218 - - 1 272 310
B SHRTDAX HZ1 CBK Kort DAX 13 223,347 13 223,347 - - 1 258 100
MINISHRT OLJA BNP50 Kort Olja 70,31 73,24 - - 1 244 412
MINI L OMX AVA 174 Lång OMX Stockholm 30 1 454,89 1 426,222 - - 1 044 525
TURBO L DAX AVA 256 Lång DAX 12 908,602 12 908,602 - - 1 038 855
TURBO L OMX AVA 67 Lång OMX Stockholm 30 1 126,006 1 126,006 - - 982 160
MINILONG TELIA BNP18 Lång Telia Company 35,56 33,86 - - 932 500
TDAX7L 12900CBK2 Lång DAX 12 900 - - - 913 090
TDAX7L 12900BNPP2 Lång DAX 12 900 - - - 906 813
TURBO S OLJA AVA 143 Kort Olja 64,596 64,596 - - 861 304

Vi har inte streamade kurser för norska värdepapper noterade på Oslobörsen i listan.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.