Teman Teman

Här hittar du Trackers som följer olika teman. Alla Trackers i listan handlas courtagefritt över 1 000 kr*

Saknar du något index eller land? Skicka ett meddelande från ditt konto eller skriv ditt förslag till oss på Twitter @avanzamarkets så undersöker vi möjligheten att skapa en ny Tracker.

* För order på sajten, apparna eller via Infront, över/ lika med 1000 kr. Löpande förvaltningsavgift tillkommer.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. För mer information, grundprospekt samt slutgiltiga villkor se respektive produktsida. Målgrupp för Trackers är informerade och avancerade investerare. Avanza får i vissa fall ersättning från emittenten av instrumenten. För information om ersättningar se avanza.se/ersattning samt avanza.se/intressekonflikter för intressekonflikter.