Avanza Trackers

Avanza Trackers

Investera i världens index, spännande bolag och intressanta teman – utan courtage*

Nu kan du investera i världens index, spännande bolag och intressanta teman – utan courtage*
Vissa saker kan vara svårare att investera i – men inte längre! Med Avanza Trackers kan du investera i marknader och bolag som tidigare varit svåra att nå. Precis som det låter "trackar" du exempelvis en aktie eller ett bolag, helt utan hävstång.
* För order på sajten, apparna eller via Infront, över eller lika med 1 000 SEK. Löpande förvaltningsavgift tillkommer. 

Vad vill du investera i?

Världen

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Tematiska index

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Bolag

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Råvaror

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kommer snart!
10
Kommer snart!
11
Kommer snart!
12
Kommer snart!
13
Kommer snart!
14
Kommer snart!
15
Kommer snart!
Se hela listan
Listorna visar trackers med flest ägare. Uppdaterad 2021-04-08
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. För mer information, grundprospekt samt slutgiltiga villkor se respektive produktsida. Målgrupp för trackers är informerade och avancerade investerare. Avanza får i vissa fall ersättning från emittenten av instrumenten. För information om ersättningar se avanza.se/ersattning samt avanza.se/intressekonflikter för intressekonflikter.

Lär dig allt om Avanza Trackers

Vad är Avanza Trackers?

En tracker är ett instrument som följer en annan tillgång, det kan till exempel vara en råvara, ett index eller ett specifikt bolag. De kan liknas vid en korsning mellan en aktie, en börshandlad fond och ett certifikat. Avanza Trackers är våra egna trackers och de är noterade på Stockholmsbörsen. Här hittar du detaljerade faktablad om våra trackers.

Varför Avanza Trackers?

Med Avanza Trackers kan du investera i spännande marknader, bolag och tillgångar som ofta kan vara svåra att nå. Det blir helt enkelt lättare att investera i det du är intresserad av. När man handlar med börshandlade produkter betalar man i regel courtage när man köper och säljer trackers - men hos oss är det courtagefritt* för order över 1 000 kronor.

Och du, håll utkik! Listan med Trackers kommer att fyllas på framöver med fler intressanta underliggande tillgångar.

Hur fungerar det?

Du köper en tracker som följer en specifik underliggande tillgång, till exempel ett bolag. Våra trackers har ingen hävstång och följer därmed den underliggande tillgången, både i upp- och nedgång. Om priset på den underliggande tillgången går upp 2% kommer din tracker att gå upp med 2%. Går priset på den underliggande tillgången ner 2% kommer priset på trackern att gå ner med 2%. Det kan alltså närmast jämföras med att investera direkt i tillgången.

Med Avanza Trackers har vi minskat en av de risker som är inbyggd i existerande trackers och certifikat, nämligen kreditrisken mot emittenten. Det är risken att företaget som ger ut (eller emitterar för att använda fackspråk) trackers eller certifikat går i konkurs, eller på annat sätt hamnar på obestånd, vilket kan innebära att du inte får tillbaka ditt investerade belopp och den eventuella avkastningen. Genom att innehaven i Avanza Trackers är säkerställda påverkas inte ditt innehav om emittenten skulle råka ut för en kredithändelse.

Vanliga frågor om Avanza Trackers

Vad är skillnaden mellan en ETF/Trackers och Avanza Trackers?

För både Avanza Trackers och övriga Trackers finns möjlighet att instrumentet följer ett enskilt innehav. Det kan exempelvis vara en enskild råvara eller en aktie.

ETF:er som handlas hos oss omfattas av UCITS-regler som gör att risken i produkten går att jämföra med att investera i en vanlig fond (som inte är börshandlad). Bland annat finns det krav att ETF:en måste äga fler innehav, utöver det finns det även riktlinjer kring hur stor andel ett enskilt innehav får utgöra av hela ETF:ens portfölj.

Den största skillnaden mellan Avanza Trackers och övriga Trackers är egentligen att risken med Avanza Trackers är mindre. I ett vanligt Trackercertifikat utsätts din investering för en större risk eftersom du har en risk mot emittenten av värdepappret. Emittenten är själva utgivaren av värdepappret.

Det betyder egentligen att du har en risk att emittenten skulle gå i konkurs och att du då förlorar dina pengar. Den risken har vi lyckats minska för Avanza Trackers genom att skapa instrumentet i en så kallad SPV (Special Purpose Vehicle) där alla kunders investeringar säkras.

Du tar med andra ord generellt mindre risk med Avanza Trackers än med andra Trackercertifikat. I detalj innebär det att om Morgan Stanley International PLC (som ställer priser och ser till att Trackern följer den underliggande tillgången) skulle hamna i obestånd så påverkar inte det ditt investerade kapital lika mycket som om du investerat i ett Trackercertifikat från en annan utgivare. Således blir kreditrisken lägre i Avanza Trackers jämfört med övriga.

En annan kul skillnad mot andra ETF:er är att du kan vara med och styra utbudet av Avanza Trackers. Skicka ett meddelande från ditt konto eller skriv ditt förslag till oss på Twitter @avanzamarkets så undersöker vi möjligheten att skapa en ny Tracker.

Vad behöver jag för att börja handla trackers?
Du behöver inget speciellt avtal för att börja handla med trackers. Däremot behöver vi ställa några frågor till dig om produkten för att säkerställa att du har den kunskap som krävs innan du sätter igång.
Kunskapsprövningen hittar du här!
Är det verkligen inget courtage över 1 000 kr?

Nix, produkterna är courtagefria om du lägger en order på sajten, apparna eller via Infront, över eller lika med 1 000 SEK. För telefonorder och/eller order under 1 000 debiteras courtage enligt respektive courtageklass om inte särskild överenskommelse sker om annat.

Observera att för dig som Pro-kund med notasammanslagning, debiteras courtage för alla ordrar lagda under 1 000 SEK. Vid beräkning av courtaget räknas inte order under 1 000 SEK samman med order över eller lika med 1 000 SEK.

Vad kostar det att köpa Avanza Trackers?

När man handlar med börshandlade produkter betalar man i regel courtage när man köper och säljer trackers - men hos oss är det courtagefritt* för order över 1 000 kronor. Här hittar du prislistan för Avanza Markets.

Sedan betalar man även en löpande förvaltningsavgift, precis som med vanliga fonder och ETF:er. Eftersom trackers är börshandlade är det även viktigt att ta hänsyn till skillnaden mellan köp- och säljpriset, den så kallade spreaden, eftersom den kan jämställas med en kostnad om man som till exempel köpare går upp till säljarens pris för att få avslut. 

Här kan du läsa mer om vad det kostar att handla trackers.

Vad finns det för risker med att handla trackers?

Som alltid när man investerar i värdepapper finns det risker som är bra att känna till innan man börjar handla. När du handlar trackers tar du en marknadsrisk, vilket helt enkelt innebär att du kan ha fel i din marknadstro. Köper du trackers där den underliggande tillgången handlas i en annan valuta än SEK tar du även en valutarisk - trots att prissättningen på produkten sker i svenska kronor. Sen brukar man även tala om likviditetsrisk, som har att göra med att det ibland kan vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja produkten. Det kan till exempel vara när den underliggande tillgången är svår att prissätta, vid kraftiga kursrörelser, när handeln på någon betydande marknadsplats stängs under en viss tid eller tekniska avbrott. 

Fördelen med Avanza Trackers, i jämförelse med andra börshandlade produkter, är att kreditrisken, eller motpartsrisk som det också kallas, är kraftigt reducerad. Du behöver alltså inte oroa dig för att din investering går förlorad om emittenten (utfärdaren) av produkten skulle hamna på obestånd.

Läs gärna mer om riskerna med börshandlade produkter i Avanza Akademin.

Avanza Akademin – lär dig allt om börshandlade produkter

Vad är och hur
fungerar trackers?

Vad är börshandlade
produkter?

Vilka är riskerna med
börshandlade produkter?

* För order på sajten, apparna eller via Infront, över/ lika med 1000 kr. Löpande förvaltningsavgift tillkommer.

För mer information, grundprospekt samt slutgiltiga villkor se respektive produktsida. Målgrupp för Trackers är informerade och avancerade investerare. Avanza får i vissa fall ersättning från emittenten av instrumenten. För information om ersättningar se avanza.se/ersattning samt avanza.se/intressekonflikter för intressekonflikter.